• €2,170.00
  raised of €2,000.00 goal goal
108% Funded
58 Donors
Raised offline: €102.00
Total: €2,272.00
Show more
Show less
ZAGREB PAMTI OTPOR
Tvoj prilog za antifašističku povijest Zagreba

(English below)


Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću pitanjem prezentacije ključnih događaja 20. stoljeća bavi se od svog osnivanja, tražeći najbolje načine približavanja prošlosti novim generacijama. U trenutku kad polako odlaze generacije koje su preživjele vrijeme najgoreg terora u povijesti grada Zagreba, nastojimo stvoriti što više prostora za riječi i zapise svjedoka vremena i protagoniste povijesnih događanja.

Od Dana pobjede i oslobođenja grada Zagreba 08. svibnja, pa sve do 01. lipnja traje crowdfunding kampanja ,,ZAGREB PAMTI OTPOR'' kojoj je cilj skupiti sredstva za istraživanja kojima će se nadopuniti i proširiti novo izdanje vodiča ,,Zagreb u ratu, otporu, stvaralaštvu i pamćenju. Vodič po Zagrebu u Drugom svjetskom ratu'' (Prvo izdanje vodiča dostupno je ovdje!)

Potaknuti činjenicom da građani grada Zagreba, a posebno mladi, slabo poznaju lokacije povezane s ustaškim režimom, sustavom terora i mjestima stradanja, kao i lokacije najvažnijih akcija antifašističkog otpora, te književnike i književnice koje su u to vrijeme stvarale u Zagrebu, prošireno i nadopunjeno izdanje vodiča služit će kao pokušaj suprotstavljanja iskrivljavanju povijesti, širenju dezinformacija u vezi događaja tijekom Drugog svjetskog rata, ali i kao alat mladima i njihovim profesorima u kreiranju nastavnih metoda i materijala.

Pridružite nam se i podržite kampanju ''ZAGREB PAMTI OTPOR'' te pomognite u očuvanju sjećanja na antifašističku povijest grada!ZAGREB U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Od samog osnutka Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. Zagreb je proglašen glavnim gradom te fašističke marionetske države. Brojni njemački vojnici, kao i brojni pripadnici ustaškog pokreta boravili su u Zagrebu za vrijeme čitavog rata. Iako je NDH geografski bila puno veća od granica današnje Republike Hrvatske, uključivala je i gotovo cijeli teritorij danjašnje Bosne i Hercegovine te najzapadnije dijelove Srbije, ustaška vlast je na periferiji ostala vrlo slaba, gotovo nepostojeća za vrijeme čitavog njezinog postojanja. No, Zagreb je bio centar vlasti te mjesto na kojem su se politike, mjere pa i sustav terora isprobavali, a zatim širili na ostale dijelove teritorija. U Zagrebu kao glavnom gradu bile su smještene sve institucije NDH, kao i policija, tajne službe te ostale sastavnice ustaškog sustava terora.

Zbog centralne uloge u vrijeme Drugog svjetskog rata, u Zagrebu se i danas nalaze brojne lokacije koje možemo povezati s ustaškim režimom te njihovim sustavom terora. Gotovo ni jedna od tih lokacija ni institucija nije obilježena te velika većina građana o njima ne zna ništa. To se posebno odnosi na mlade koji su se školovali u periodu od 1990. nadalje.

S druge strane, u Zagrebu je bio jak pokret otpora ustaškom režimu. Iako su brojni građani na samom početku podržavali ideju samostalne hrvatske države i s veseljem dočekali ulazak njemačke vojske i ustaša u grad, vrlo brzo su shvatili da su njihovi susjedi počeli nestajati preko noći samo zato što su bili Židovi, Srbi ili Romi, te da im treba pomoći. Kao reakcija na uhićenja, oduzimanje imovine i druge zločine koje je ustaški režim činio, brojni građani su se priključili ilegalnom pokretu te su pomagali žrtvama i borili se protiv ustaša snalazeći se na razne načine. Upravo iz tog razloga, danas u gradu postoje i brojne lokacije koje su povezane s otporom. Neke od njih bile za vrijeme Jugoslavije, no, od 1990-ih brojni postojeći spomenici, spomen-ploče i druga obilježja su uklonjena, a ona koja su ostala, prepuštena su zaboravu i propadanju. Zbog toga, kao i zbog snažnog revizionizma koji u Hrvatskoj postoji, ni ta mjesta nisu označena niti se spominju u obrazovnom sustavu.


VODIČ PO ZAGREBU – 1. I PROŠIRENO IZDANJE

Potaknuti činjenicom da građani grada Zagreba, a posebno mladi, ne znaju za te lokacije ni s njima povezane događaje, a da gotovo nemaju ni kako saznati, krenuli smo u izradu prvog izdanja vodiča po Zagrebu u Drugom svjetskom ratu. Vodič sadrži 50-ak lokacija povezanih sa stradanjem i otporom u gradu te 15-tak književnika i književnica koje su pisale u Zagrebu ili o Zagrebu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Svjesni smo da tih lokacija ima mnogo više, kao i književnika i drugih umjetnika koji su relevantni za Zagreb. U međuvremenu smo identificirali dodatne lokacije, važne osobe te prikupili nove kontakte i podatke koje želimo uključiti u Vodič i dati im zasluženu pozornost i vidljivost među građanima. Zbog toga smatramo da je upravo sada pravo vrijeme da krenemo u izradu drugog, nadopunjenog izdanja vodiča.

U novom proširenom izdanju vodiča želimo više pozornosti posvetit lokacijama povezanima uz otpor, prisutnost srpske manjine u gradu Zagrebu te stradanju Roma. Osim toga, već postojeće lokacije nadopunit ćemo dodatnim informacijama i svjedočanstvima koja o njima govore. Prošireno izdanje sadržavat će nove ulomke o književnicima i književnicama, kao i drugim umjetnicima koji su važni za Zagreb.


1. izdanje vodiča


SPOMEN ŠETNJE

Nakon što smo krajem ožujka 2021. na 80-tu godišnjicu početka Drugog svjetskog rata predstavili vodič javnosti, odlučili smo da on sam za sebe nije dovoljan, posebno ako želimo privući mlade. Zato smo razvili ideju spomen-šetnji, koje uključuju vođeni obilazak odabranih lokacija iz Vodiča, učenje o njima i dodatna istraživanja. Šetnje su se pokazale vrlo dobrom metodom za privlačenje pozornosti šire javnosti na lokacije povezane s Drugim svjetskim ratom, ali su i pokazale da građani, a posebno oni mlađi, ne znaju za gotovo niti jednu lokaciju koju smo tijekom šetnji obišli. Ta spoznaja daje nam dodatnu motivaciju da na ovim temama radimo te ponudimo zainteresiranima i prošireno izdanje našeg Vodiča!

Nakon što istražimo nove lokacije i objavimo drugo izdanje Vodiča, nove lokacije, osobe i svjedočanstva uključit ćemo u sljedeće šetnje, kako bismo građane osvijestili i o njima. Osim što ćemo šetnje vezati uz važne datume povezane s temom, razvit ćemo i tematske šetnje te dodatne metode kako te lokacije na zanimljiv način istražiti i promišljati o njima.
ZAKLJUČAK

Mada nas od tog prijelomnog trenutka dijeli gotovo osam desetljeća još uvijek živimo u sjeni neprerađenog naslijeđa Drugog svjetskog rata. Ovaj je vodič popudbina za sve koji žele posjetiti povijesna mjesta i u obilascima grada ponovo promisliti o mjestima otpora i stradanja, (ne)zaboravu žrtava holokausta i genocida nad Srbima I Romima, kao i teroru čije su žrtve bili Hrvati i svi drugi akteri otpora u Zagrebu. Tragovi nasilja koje su svim ratnim i poslijeratnim naraštajima utisnuli nacisti, fašisti, ustaše i drugi kolaboracionisti još nisu nestali. Zato iznova tražimo načine humanizacije odnosa prema svima stradalima. Podržite nas u kampanji ''ZAGREB PAMTI OTPOR'' te pomognite u očuvanju sjećanja na antifašističku povijest grada!


Crowdfunding kampanja provodi se u sklopu projekta ''Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?'' podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo.

#ZagrebPamtiOtpor #acfcroatia

ZAGREB REMEMBERS THE RESISTANCE

Your contribution to the anti-fascist history of Zagreb


Documenta - Center for Dealing with the Past has been engaged with the presentation of key events of the 20th century since its foundation, looking for the best ways to bring the past closer to new generations. At the moment when the generations who survived the worst terror in the history of the city of Zagreb are slowly leaving, we are trying to create as much space as possible for the words and records of the witnesses of the time and protagonists of historical events.

The crowdfunding campaign "ZAGREB REMEMBERS THE RESISTANCE" will last from the Day of Victory and Liberation of Zagreb, May 8, until June 1. The aim of the campaign is to collect funds for the necessary research as part of the new edition of the online guide "Zagreb in war, resistance, artistic creation and memory. A guide to Zagreb during World War II." (The first edition of the guide is available here).


Motivated by the fact that the citizens of Zagreb, especially young people, know little about the locations associated with the Ustasha regime, its system of terror and the places of suffering and they are not familiar with the locations of the most important actions of the anti-fascist resistance, as well as the work of writers who worked and created in Zagreb at that time, the expanded and updated edition of the guide is an attempt to counter the distortion of history and the spread of misinformation regarding the events of World War II, but also a tool for young people and their teachers in creating teaching methods and materials.

Join us and support the campaign "ZAGREB REMEMBERS THE RESISTANCE" and help preserve the memory of the city's anti-fascist history!

Almost eight decades since the Second World War, we still live in the shadow of its unprocessed legacy. The expanded edition of the guide will be an incentive for everyone who wants to visit historical places and, while touring the city, rethink the places of resistance and suffering, the process of (not) forgetting the victims of the Holocaust and genocide against Serbs and Roma, as well as the terror whose victims were Croats and all other individuals who participated in the resistance in Zagreb. The traces of violence that the Nazis, fascists, Ustasha and other collaborators left in all the war and post-war generations have not disappeared yet. That is why we are again looking for ways to humanize the attitude towards all victims. Support us in the campaign "ZAGREB REMEMBERS THE RESISTANCE" and help preserve the memory of the city's anti-fascist history!


The crowdfunding campaign is carried out as part of the project "Public dialogue on the fate of the killed and missing: we remember – and you?", supported by the Active Citizens Fund.

Rewards

ZAGREB PAMTI OTPOR - personalizirana zahvalnica

Personalizirana zahvalnica s Vašim imenom koju šaljemo na mail. Uspomena na sudjelovanje u kampanji ''ZAGREB PAMTI OTPOR'' te zahvala na podršci i pomoći u očuvanju sjećanja na antifašističku povijest grada Zagreba!

8 Backers
reward_image
8 Backers
Posebna zahvala u novom i proširenom izdanju vodiča i personalizirana zahvalnica

Vaše ime bit će navedeno na posebnom mjestu unutar proširenog izdanja vodiča ''Zagreb u ratu, otporu, stvaralaštvu i pamćenju. Vodič po Zagrebu u Drugom svjetskom ratu'' koje će nastati kao rezultat prikupljenih sredstava tijekom ove kampanje. Vodič će biti objavljen na webu Documente u pdf formatu. Osim imena u vodiču, na Vašu mail adresu dolazi i personalizirana zahvalnica!

8 Backers
Originalni plakat inicijative za povrat imena Trg žrtava fašizma

Kada je Trg žrtava fašizma u Zagrebu 1990. godine preimenovan u Trg hrvatskih velikana, okupljeni u građansku inicijativu zatražili su povrat imena i sljedećih 10 godina na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe svakog 9. svibnja organizirali su prosvjed na kojem se okupljalo isprva stotinjak, a na kraju akcije više stotina ljudi. Jedna od najdužih građanskih akcija u najnovijoj povijesti Hrvatske urodila je plodom te je krajem 2000. ime Trg žrtava fašizma vraćeno. Stoga osim personalizirane zahvalnice i Vašeg imena unutar proširenog vodiča, na Vašu adresu šaljemo i originalni plakat za poziv na prosvjede povodom 9. svibnja tijekom godina kada je inicijativa bila aktivna.

3 Backers
reward_image
3 Backers

Organizer

 • Documenta Centar za suocavanje s prosloscu
 •  
 • Zagreb, HR

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2023
 • Odlična inicijativa!

€100.00
 • Ivo Špigel
 • Donated on Jun 05, 2023
 • Bravo za sjajnu kampanju!

€25.00
 • Ksenija Marinkovic
 • Donated on Jun 03, 2023
€90.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

58 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2023
 • Odlična inicijativa!

€100.00
 • Ivo Špigel
 • Donated on Jun 05, 2023
 • Bravo za sjajnu kampanju!

€25.00
 • Ksenija Marinkovic
 • Donated on Jun 03, 2023
€90.00
 • Toni Prug
 • Donated on Jun 02, 2023
€25.00
 • Ante Lesaja
 • Donated on Jun 01, 2023
€100.00
 • Anonymous
 • Donated on May 31, 2023
Amount Hidden
 • Krešimir Mikulandra
 • Donated on May 31, 2023
€10.00
 • Tibor Agić
 • Donated on May 31, 2023
€7.00
 • Branko Gumhalter
 • Donated on May 31, 2023
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on May 31, 2023
Amount Hidden
Show more donors

Followers

5 followers
Sven Marusic
Petar Podbrežnički
Maja Bukal
Tena Banjeglav
€2,170.00
raised of €2,000.00 goal
108% Funded
58 Donors
Raised offline: €102.00
Total: €2,272.00