Izdavanje priručnika o islamofobiji

 • €257.00
  raised of €1,300.00 goal goal
19% Funded
14 Donors
Raised offline: €20.00
Total: €277.00

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Ovim fundraisingom želimo da sakupimo novac za izdavanje priručnika za aktiviste/ce “Islamofobija - kako joj se suprotstaviti”, koji jasno i sažeto rezimira termin i pojavu islamofobije u različitim kontekstima, osvrće se na različite forme islamofobije, daje nam poređenje sa antisemitizmom, nudi poseban osvrt na kontekst BiH i Balkana kroz historiju, te nudi rješenja kako da se borimo protiv islamofobije.

Priručnik koristi aktuelne primjere i nudi konkretne savjete. Aktivistima/cama će poslužiti u kreiranju kampanja podizanja svijesti o ovom problemu, planiranju i kreiranju radionica za vršnjake i druge skupine, daljem istraživanju i edukaciji na temu ljudskih prava, govora mržnje i zločina iz mržnje, te slobodi vjere i uvjerenja. Ovakav priručnik je potreban, ne samo aktivistima/cama, nego i svima koji se suočavaju sa islamofobijom u svakodnevnici, žive u zajednicama gdje su kao muslimani manjina, pomažu ranjivim skupinama kroz organizacije ili rade sa skupinama koje mogu biti pogođene islamofobijom. Na koncu – potreban svima nama koji želimo bolje da razumijemo islamofobiju na lokalnom i globalnom nivou kako bismo joj se suprotstavili argumentirano i djelotvorno, ali i razumjeli historijski kontekst dešavanja na ovim prostorima gdje je islamofobija kulminirala genocidom.

Ova tema je jako važna na našem području, ali do sada nije bilo materijala na našem jeziku koji je prilagođen mladima za shvatanje ovog problema.

Planiramo da priručnik štampamo u 500 primjeraka, a predviđeni fond od 1300€ pokriva: grafički dizajn, DTP i štampu 500 komada. Svoj primjerak možete obezbijediti doniranjem 20€ ili više.

Priručnik je primarno namijenjen aktivistima i osobama na terenu koji će, nakon usvojenih trenerskih vještina, u lokalnim zajednicama održavati edukacije na osnovu informacija iz ovog priručnika. Ukoliko određeni fond bude dostupan i nakon toga, stavit ćemo ga u slobodnu prodaju i tim novcem finansirati rad Inicijative PRVI (protiv rasne i vjerske intolerancije) pri Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla".


With this fundraising, we want to collect the money to publish the manual for the activists: “Islamophobia – how to oppose and react”. This manual gives us a clear and concise overview on term and phenomenon of islamophobia in different context, gives us information on different forms of islamophobia, gives us a comparison with antisemitism, gives us special overview of context of BiH and Balkan through the history, while giving us the solution how to fight against the islamophobia.

The manual uses accurate and current examples and specific advice. The manual will serve to the activists as a tool when creating campaigns of raising awareness on this issue, when planning and creating the workshops, for further research and education on human rights, hate crimes and hate speech as well as on freedom of religion and belief. This manual is needed, not just for the activists, but for all of us who are dealing with islamophobia on a daily basis, for the ones who live in the communities where they are minority as Muslims, the ones who are helping to the vulnerable groups through the organizations and work with groups who are victims of islamophobia. At the end, this manual is needed to all of us who want to understand islamophobia better, on local and global level, in order to fight against it in a smart and effective way, but also to understand the historical context of happenings in this region where islamophobia culminated with genocide.

This topic is very important in our region, but till now, we didn’t have any material in local language available for youth to understand the problem.

We plan to publish the manual in 500 samples and to cover the costs with the planned budget of 1300€, that covers: graphic design, DTP and press. You can obtain your sample by donating 20€ or more.

The manual is primarily made for the activists and persons on field who will organize the educations in local communities, based on this manual. If the certain number of samples remain available after the distribution among the activists’ network, we will sell it in order to finance the work of Initiative PRVI (against racial and religious intolerance) founded by Centre for education and Resarch Nahla.

Rewards

Primjerak priručnika

(39,11 KM) Donacijom ovog iznosa, moći ćete preuzeti svoj primjerak priručnika u CEI Nahla (Sarajevo, Bihać ili Tuzla) ili da vam se dostavi na adresu (u BiH).

Tri primjerka priručnika

(97,79KM) Donacijom ovog iznosa, moći ćete preuzeti 3 primjerka priručnika u CEI Nahla (Sarajevo, Bihać ili Tuzla) ili da vam se dostavi na adresu (u BiH).

Organizer

Donors

 • Sehija
 • Donated on Nov 27, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 18, 2022
€20.00
 • Guest
 • Donated on Oct 15, 2022
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

14 donors
 • Sehija
 • Donated on Nov 27, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 18, 2022
€20.00
 • Guest
 • Donated on Oct 15, 2022
€10.00
 • Guest
 • Donated on Oct 13, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 12, 2022
€10.00
 • Guest
 • Donated on Oct 06, 2022
 • Sretno

€10.00
 • Amina Sljivo Becic
 • Donated on Oct 05, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 05, 2022
€20.00
 • Guest
 • Donated on Oct 03, 2022
Amount Hidden
 • Emina Hadzic
 • Donated on Sep 28, 2022
€100.00
Show more donors

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€257.00
raised of €1,300.00 goal
19% Funded
14 Donors
Raised offline: €20.00
Total: €277.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook