Help little Hayk to cure the rare intestinal disease.

 • US$1,500.00
  raised of $96,000.00 goal goal
1% Funded
40 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

For English scroll down

­­Օգնեք Հայկին բուժել հազվագյուտ աղիքային հիվանդությունը։

Սա Հայկն է, նա վեց տարեկան է։ Հայկը շատ է սիրում երգել և երազում է դառնալ հայտնի երգիչ։ Հայկն ունի հազվագյուտ բնածին հիվանդություն։ Իր ծնված օրվանից նա տառապում է հաստ աղիքում նյարդային բջիջների բացակայությունից։ Այս հիվանդությունը պահանջում է առանձնահատուկ խնամք ամբողջ կյանքի ընթացքում, իսկ բուժումը հնարավոր է միայն վիրահատության շնորհիվ։ Հայկը ընդամենը 6 տարեկան է, բայց արդեն տարել է 15 վիրահատություն և աննկարագրելի ցավեր։

Հայաստանյան հիվանդանոցներում հնարավոր չէ կատարել համապատասխան վիրահատություն։ Հայկին բուժելու համար լավագույն միջոցը վիրահատությունն է Գերմանիայում։

Իր ընտանիքը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի բուժումն ապահովելու համար։ Ընտանիքում 6 երեխա է՝ Հայկը, իր քույրը և 4 եղբայրները։ Հայրը լքել է ընտանիքը, երբ իմացել է, որ երեխան արատով է ծնվել, իսկ մայրը չի հրաժարվել երեխայից։ Մայրը՝ Լուսինեն, իր ամբողջ ժամանակը հատկացնում է երեխայի մասին հոգ տանելուն և չի կարող գնալ աշխատանքի։ Նա ամեն ինչ անում է երեխային օգնելու համար, սակայն գումարը հերիքում է միայն վիրակապեր գնելուն։

Մենք կազմակերպել ենք դրամահավաք, որպեսզի օգնենք Հայկին ապաքինվել Գերմանիայում։ Հնարավոր է պահանջվի մի քանի վիրահատություն, որոնցից յուրաքանչյուրն արժե $48.000, իսկ բուժման տևողությունն ամենաքիչը մեկ տարի է։ Ընտանիքը չի կարող հոքալ այդ ծախսերը։

Հայկի մայրիկն ամբողջովին հուսահատված է, քանի որ չի կարող օգնել իր երեխային ֆինանսական դրության պատճառով։ Իսկ երեխայի ցանկությունը միայն մի օր քնել և արթնանալ առանց վիրակապերի։

Շատ կարևոր է բուժումը սկսել ինչքնա հնարավոր է շուտ, և խնդրում ենք բոլորիդ օգնել փրկել երեխայի կյանքը։

Կանխավ շնորհայակություն ձեր աջակցության և սիրո համար։


Help little Hayk to cure the rare intestinal disease.

This is Hayk. He is 6 years old. Hayk loves singing and dreams to become a famous singer. Right now, we have no guarantee that he will see his 7th birthday. Hayk has a rare congenital disease. He is suffering from missing nerve cells in the large intestine from the beginning of his life. This disease is a life-threatening illness, and treatment requires surgery. He is only 6 years old, but has already gone through 15 surgeries and unsupportable pain.

Local hospitals aren’t able to make an appropriate surgery and Hayk’s best chance of cure is a surgery in Germany.

His family has no more finance to support the treatment. They are 6 children in the family: Hayk, his sister, and four brothers. His father left the family when he discovered that Hayk was born with a disease and his mother refused to abandon the child. His mother all the time takes care of him and cannot go to work. She makes all the efforts to cure the child, however, she can only afford to buy bandage.

We are now fundraising to afford his treatment in Germany. The most promising treatment is a surgery, which might require several sessions each costing around $ 48.000. The hospital itself expressed readiness to start Hayk’s treatment but we have to pay $48 000 for it an instant and must guarantee to be able to cover the costs of treatment which will last at least one year. The family won't be able to pay for it itself.

Hayk’s mother is totally devastated that she can't help him. He is fighting for his life and the fact that she may not be able to save his life due to the lack of financial resources leaves her desperate.

It's extremely important to start his treatment very soon and we beg you to help us to maintain his life.

Thanks in advance for your love and support.

Fundraising Team

 • Viktoria Grigoryan
 •  
 • Campaign Creator

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Aug 07, 2019
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 04, 2019
$10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 03, 2019
 • Առողջություն

$5.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

40 donors
 • Anonymous
 • Donated on Aug 07, 2019
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 04, 2019
$10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 03, 2019
 • Առողջություն

$5.00
 • Artak Arzumanyan
 • Donated on Jul 02, 2019
$50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 02, 2019
$10.00
 • Guest
 • Donated on Jul 02, 2019
Amount Hidden
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 02, 2019
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 02, 2019
$10.00
$30.00
Show more donors

Followers

15 followers
Arsen Yeranosyan
Areg Harutyunyan
Lilit Manucharyan
Ashkhen Hakobyan
Aram Sargsyan
Gurgen Hovhannisyan
lusine Manucharyan
Ani Shakaryan
Artyom Manukyan
Heghine Ghazaryan
Show more Followers
US$1,500.00
raised of $96,000.00 goal
1% Funded
40 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on Facebook