User profile

Heghine Ghazaryan

Joined on Jan 15, 2018

Send a message
Heghine Ghazaryan
hasn't posted a campaign yet
Help little Hayk to cure the rare intestinal disease.
For English scroll down ­­Օգնեք Հայկին բուժել հազվագյուտ աղիքային հիվանդությունը։ Սա Հայկն է, նա վեց տարեկան է։ Հայկը շատ է. . . . .
40 Donors
$1,500 raised
1% funded
Help little Hayk to cure the rare intestinal disease.
For English scroll down ­­Օգնեք Հայկին բուժել հազվագյուտ աղիքային հիվանդությունը։ Սա Հայկն է, նա վեց տարեկան է։ Հայկը շատ է. . . . .
40 Donors
$1,500 raised
1% funded