User profile

Mihovil Malenica

Joined on Dec 21, 2020

Send a message
Mihovil Malenica
hasn't posted a campaign yet
Dena izbornik / Lo-fi late night show
Dena je društvena činjenica, institucija, ikona, Dena Nacionale (barem se tako doživljava). Ima svoj podcast, u biti lo-fi late night. . . . .
42 Donors
€702 raised
14% funded
Dena izbornik / Lo-fi late night show
Dena je društvena činjenica, institucija, ikona, Dena Nacionale (barem se tako doživljava). Ima svoj podcast, u biti lo-fi late night. . . . .
42 Donors
€702 raised
14% funded