The bigger picture is important – One for Each Other

Fundraising campaign by Udruga Jedni za druge
 • €279.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

The bigger picture is important - "One for Each Other"

The association "One for Each Other" has been active since 2008, and its activities take place in the area of the city of Zagreb. Since the beginning of its work, it has been focused on providing psycho-social support and rehabilitation of children and adults with disabilities and implementing a re-socialization program for addicts to all psychoactive substances, gambling and the Internet.

The main type of activity that we carry out is riding therapy which achieves the goals related to the rehabilitation of children and adults with disabilities and the re-socialization of former addicts. In addition to riding therapy, the association conducts psycho-educational experiential workshops, creative workshops, and natural integration activities for its users.

The fence of the riding arena where we carry out our activities is dilapidated and we urgently need to replace it for the safety of our users. Also, if we raise the necessary funds we could build the roof over the riding arena to allow continuous riding therapy regardless of weather conditions.

The association currently has 125 members and 30 volunteers, and our beneficiaries are children with disabilities, adults with disabilities, abstainers - former addicts (to alcohol and other psychoactive substances, and gambling and the Internet) and family members of our users. Our program includes children with Down syndrome, children and young people with cerebral palsy and mild intellectual disabilities; young people and adults with multiple sclerosis; people with different motor difficulties of different etiologies (e.g., various traumatic conditions after various injuries); children with ADHD syndrome; children with autism spectrum disorders; children with speech difficulties; blind and visually impaired people; deaf people and people with hearing impairments, and people with mild mental difficulties. Since 2012, we also provide work for the common good of the people involved in probation.

With the participation of different users, tolerance and respect for diversity is emphasized, and through riding therapy activities all participants are equal in their participation, which affects self-actualization and successful personal growth and development.

Various experts participate in the realization of our program - psychologists, psychotherapists, physical medicine therapists, occupational therapists, licensed dressage riders and external professional associates such as psychiatrists and specialists of physical and rehabilitation medicine. We encourage and support volunteer work, and among our volunteers are students who are being educated to work with vulnerable groups. We also include members of the user's family in our activities!

Through our activities and appearances in the media, where we present the work of our Association, we also want to influence the process of destigmatization in relation to both our target groups.

Bank account: IBAN: HR1023400091110347894

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

You can also follow us at https://www.facebook.com/UdrugaJedniZaDruge

Together we can take small and yet big steps.

Let's do something for each other!


Bitna je šira slika - Udruga "Jedni za druge"

Udruga „Jedni za druge“ djeluje od 2008. godine, a njezine aktivnosti odvijaju se na području grada Zagreba. Od početka rada usmjerena je na pružanje psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom, te provođenje programa resocijalizacije ovisnika o svim psihoaktivnim tvarima, kockama i internetu.

Osnovna vrsta djelatnosti/aktivnosti koju provodimo je terapija jahanjem, kojom postižemo ciljeve u vezi rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i resocijalizacije bivših ovisnika. Osim terapije jahanjem, udruga za svoje korisnike provodi psihoedukatvno iskustvene radionice, kreativne radionice, te aktivnosti prirodne integracije.

Ograda jahališta na kojem provodimo svoje aktivnosti je dotrajala i hitno je moramo zamijeniti zbog sigurnosti naših korisnika. Također, ako prikupimo potrebna sredstva, mogli bismo sagraditi krov nad jahalištem kako bismo omogućili kontinuirano odvijanje terapije jahanjem bez obzira na vremenske uvjete.

Udruga trenutačno broji 125 članova i 30 volontera, a naši korisnici su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; apstinenti - bivši ovisnici (o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima, te kocki i internetu) i članovi obitelji naših korisnika. Udruga obuhvaća djecu s Down sindromom, djecu i mlade s cerebralnom paralizom i lakšim intelektualnim teškoćama; mlade te odrasle osobe s multiplom sklerozom; osobe s različitim motoričkim teškoćama različitih etiologija (npr. različita traumatska stanja nakon različitih ozljeda); djeca s ADHD sindromom; djeca s poremećajima iz autističnog spektra; djeca s govornim teškoćama; slijepe osobe i osobe s oštećenjem vida; gluhe osobe i osobe s oštećenjem sluha, te osobe s lakšim psihičkim teškoćama. Od 2012. godine omogućava i rad za opće dobro osobama uključenim u probaciju.

Sudjelovanjem različitih korisnika, naglašava se tolerancija i uvažavanje različitosti, a kroz aktivnosti terapije jahanjem, svi sudioni su ravnopravni u svom sudjelovanju što utječe na samoaktualizaciju i uspješan osobni rast i razvoj.

U realizaciji našeg programa sudjeluju različiti stručnjaci - psiholozi, psihoterapeuti, terapeuti fizikalne medicine, radni terapeuti, licencirani dresurni jahači te vanjski stručni suradnici kao npr. psihijatri i fizijatri. Potičemo i podržavamo volonterski rad, a među našim volonterima nalaze se i studenti koji se obrazuju za rad s ranjivim skupinama. U naše aktivnosti uključujemo i članove obitelji korisnika!

Našim aktivnostima i pojavljivanjem u medijima, gdje prezentiramo rad naše Udruge, ujedno želimo utjecati i na proces destigmatizacije u odnosu na obje naše ciljane skupine.

Bankovni račun: IBAN: HR1023400091110347894, Privredna banka Zagreb

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Možete nas pratiti i na https://www.facebook.com/UdrugaJedniZaDruge

Zajedno možemo učiniti male, a opet velike korake.

Učinimo nešto Jedni za Druge!

Organizer

 • Udruga Jedni za druge
 •  
 • Campaign Owner
 •  
 • Zagreb, HR

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Oct 03, 2020
€15.00
 • Katarina Zenko
 • Donated on Oct 02, 2020
 • Bravo ekipa i sretno! :*

€25.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 01, 2020
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

15 donors
 • Anonymous
 • Donated on Oct 03, 2020
€15.00
 • Katarina Zenko
 • Donated on Oct 02, 2020
 • Bravo ekipa i sretno! :*

€25.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 01, 2020
Amount Hidden
€2.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 20, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 19, 2020
 • Ime udruge savršeno opisuje ono čime se ona bavi - tu su jedni za druge, bilo sunce, kiša, snijeg ili blato do koljena ili pak ovogodišnja fizička izolacija i odvojenost. Prekrasno je vidjeti kako konji i djeca reagiraju jedni na druge, ali i zajedništvo koje se osjeti među svim prisutnima unutar i izvan manježa. Hvala vam na svim ovim godinama druženja i želim vam još puno takvih!

Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 19, 2020
€5.00
€10.00
 • Jan Maroević
 • Donated on Sep 18, 2020
 • ❤️

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 18, 2020
Amount Hidden
Show more donors

Followers

3 followers
Sara Beriša
Nives Kurtušić
Karolina Hrg
€279.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook