Solar powerbanks for people in Ukraine

Fundraising campaign by Martin Caban
 • Kc12,050
  raised of Kc10,000.00 goal goal
120% Funded
12 Donors
Show more
Show less

Ahoj,

Byl pátek 25. února. Zrovna jsem večeřel jídlo z donášky, když jsem ve zprávách viděl, co se děje s obyvateli Ukrajiny a čemu čelí. Pokud máte alespoň trochu empatie, tak chápete, že před tím nešlo zavřít oči.

zeptal jsem se sám sebe. Jak mohu nejlépe pomoci? Odpovědí byla tvořit. Bylo mi jasné, že je velmi důležité a čeho bude nedostatek a každý to potřebuje. Totiž elektřina. Před pár týdny jsem začal uvažovat, že si domů dám solární panely a ušetřím nějaké peníze a v tu chvíli přišel nápad. Solární powerbanky. Sedl jsem k PC a začal modelovat a nakupovat komponenty ... nečekal jsem, že můj nápad může být úspěšný. Chtěl jsem jen pomoci lidem v nouzi. Hotové powerbanky jsem předal v SAZE z.s.. Pár dní poté jsem měl telefonát, jestli bych nemohl vyrobit víc případně větší a lepší...

Rád bych v tomto projektu pokračoval, zlepšoval a rozvíjel. Bohužel čas a kapitál jsou proti mně. Vše platím ze své kapsy a úspory, které jsem již vyčerpal a nechci, aby tento nápad skončil pokud se zdá, že bude užitečný. U nás nemůže člověk založit veřejnou sbírku, proto jsem se rozhodl pro tuto formu.

Vážím si každého příspěvku a budu se snažit o maximální transparentnost, abych dokázal, že mi nejde o vlastní prospěch a zneužití jakýchkoli příspěvků.

Jsem prostě člověk, který chce pomáhat a zároveň zlepšovat to co vytvořil.

Prosím o trpělivost a shovívavost co se týče vzhledu, fotek atd.. Vše dělám ve spěchu za pochodu a podle toho kam to povede bych zvážil i kvalitnější vizuální podobu.

Děkuji firmělaskakit.cz, která se mi od začátku snaží vycházet vstříc a dodávat komponenty.

Také SAZE z.s. kteří přepravují powerbanky tam, kde jsou potřeba.

Rád bych řekl, že nejsem profesionál a nevím, co čekat, kam až to může zajít. Jsem jen člověk, který chce vytvořit něco, co může pomoci lidem.

S každým odpruženým pouzdrem se snažím vylepšit design a funkčnost.

díly pro nejjednodušší základní powerbanku:

Solární nabíječka Li-ION baterií 50-100 Kč

Solární panel 6V 100-150Kč

Boost USB pro powerbanky 50 Kč

Li-ion baterie 100-200Kč podle kapacity

další náklady jako kabely nebo vlákno do 3D nepočítám

Hello all,

It was Friday, February 25. Just in the evening, food was delivered when I saw in the news what was happening to the people of Ukraine and what they have face to. If you have at least a little empathy, you can't close your eyes before that.

I asked myself. How I can help and what can I do best? The answer was to create and construct. It was clear to me that there is a very important and insufficient what there will be a shortage of and everyone needs it. Namely electricity. Few weeks ago I started considering putting solar panels at home and save some money, and at that moment the idea came. Solar PowerBanks. I sat down at the PC and started modeling and shopping components... I didn't expect that my idea can be succesfull. I just wanted to help people in need. I handover of the finished powerbanks in the SAZE z.s. association. Couple days after


I would like to continue, improve and develop this project. Unfortunately, time and capital are against me. I pay for everything out of my own pocket and the savings that I have already exhausted and I do not want this idea to end when it seems useful. In our country, a person cannot establish a public collection, so I decided on this form. I will appreciate every contribution and I will strive for maximum transparency to prove that I am not interested in my own benefit and the misuse of any contributions. I'm just a person who wants to help and improve at the same time.

I ask for patience and leniency in terms of appearance, photos, etc .. I do everything quickly and in the course I will improve the visual appearance of this project and deliver better and better products.

I would like to thank the company laskakit.cz, who have been trying to meet my needs and supply components from the very beginning.

Also SAZE n.s. who transport powerbanks where they are needed.

I would like to say I am not profesional and I don´t know what expect ot how far this can go. I'm just a guy who wants to create something that can help people.

With every pringed case I am trying to improve design and functionality.

parts for simple easiest powerbank:

Solar Li-ION battery charger 50-100 Kč

Solar panel 6V 100-150Kč

Boost USB for powerbanks 50 Kč

Li-ion batteries 100-200Kč depends on capacity

additional expenses as cables or filament to 3D I don´t count


Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2022
 • Great work Martin!!

Kc1000.00
 • Petr Š.
 • Donated on Mar 31, 2022
Kc1000.00
 • Anonym Anonym
 • Donated on Mar 30, 2022
Kc1800.00
Apr 06

Big Thank you

Update posted by Martin Caban at 05:56 pm
rrrr

I would like to thank you all for your great support. Especially Mr. Konstantin Láska from Laskakit.cz and his company, which supplies me with parts and now he gave me a large number of Li-ion batteries, without which I would not be able to. One big thank you to colleagues. . . . .

See update
0
Apr 06

Big Thank you

Update posted by Martin Caban at 05:55 pm
rrrr

I would like to thank you all for your great support. Especially Mr. Konstantin Láska from Laskakit.cz and his company, which supplies me with parts and now he gave me a large number of Li-ion batteries, without which I would not be able to. One big thank you to colleagues. . . . .

See update
0
Mar 22

New components

Update posted by Martin Caban at 05:17 pm
rrrr

Today arrived new bigger and better components. So i can make two bigger powerbanks. How you can see I iproved design to make it more personalDnes dorazily nové větší a lepší komponenty. Mohu tedy vyrobit dvě větší powerbanky. Jak vidíte, vylepšil jsem design, aby byl osobnější

See update
0
Mar 15

Let's make more a better

Update posted by Martin Caban at 06:54 am
rrrr

3 powerbanks are on the way to help People. Now I'd like to make bigger with bigger capacity and faster Charging. I am trying to make every powerbank different then previous. Every single one is unique Thank you all for support 💪

See update
0
Mar 10

Another 3

Update posted by Martin Caban at 09:55 am
rrrr

With every printed boxes i am trying to improve design and function

See update
0
Mar 09

Nové díly dorazily / New components arrived

Update posted by Martin Caban at 10:54 am
rrrr

Today arrived Last components what i could afford to pay from my pocket and salary is still far away 😔

See update
0

Donors & Comments

12 donors
 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2022
 • Great work Martin!!

Kc1000.00
 • Petr Š.
 • Donated on Mar 31, 2022
Kc1000.00
 • Anonym Anonym
 • Donated on Mar 30, 2022
Kc1800.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 28, 2022
Kc1000.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 25, 2022
Kc2000.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 25, 2022
Kc1000.00
 • Miloš Dolinský
 • Donated on Mar 25, 2022
Kc500.00
 • Nikolas Kružolek
 • Donated on Mar 20, 2022
Kc500.00
 • Petra Teller
 • Donated on Mar 20, 2022
Kc500.00
 • Michal Vaverka
 • Donated on Mar 14, 2022
Kc2000.00
Show more donors

Followers

4 followers
petunia malela
Jan Navratil
Michael Merta
Kc12,050
raised of Kc10,000.00 goal
120% Funded
12 Donors