Nahranite gladne – OAZA Food for Life

Fundraising campaign by Filip Brnicevic
 • €13,375
  raised of €20,000.00 goal goal
66% Funded
227 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

**ENGLISH TEXT IS SECOND**

UPDATE

Sljedećih dana dijelimo zdrave i tople obroke najpotrebitijim građanima PETRINJE, GLINE i OKOLNIH MJESTA.


Zbog potresa i pandemije COVID-19 mnogo ljudi zateklo se u teškoj situaciji - bez posla i financijskih primanja, prepušteni sami sebi, stoga smo u sklopu restorana OAZA Joyful Kitchen odlučili pripremati tople i zdrave obroke potrebitim građanima Zagreba i područjima pogođenim potresom da im barem malo olakšamo ovu situaciju.

Za vrijeme božićnih praznika smo sa svojim ograničenim mogućnostima počeli dijeliti jedan mali, ali značajan broj obroka. Naravno, uz održavanje standarda higijene i poštivanje svih propisanih mjera zaštite za vrijeme pandemije.

Kako smo zaprimili zahtjeve većeg broja ljudi koji nam se obraćaju za hranu zbog ove teške situacije, potrebna nam je VAŠA POMOĆ kako bismo s udruženim snagama nastavili s pripremom i dijeljenjem minimalno 2000 obroka mjesečno.

Obroke bi dijelili najpotrebitijim građanim tijekom najtežih mjeseci - siječnja i veljače. Stoga smo pokrenuli crouwdfunding kampanju kojom bi potaknuli sve dobronamjerne koji bi se htjeli uključiti s donacijama.

Kampanju Food for Life smo već bili provodili kada je Zagreb pogodio potres 22.3.2020., gdje smo podijelili više od 5300 obroka, a sada bi kampanju nastavili.

Kako bi u tome uspjeli, molimo vas za pomoć kako bi onima u potrebi barem malo olakšali ovu situaciju.

Ovim putem pozivamo sve dobročinitelje da podupru ovu humanu inicijativu.

Podržite nas ako ste u mogućnosti ili podijelite ovu priču među vašim prijateljima.

Od srca vam zahvaljujemo na svakoj vašoj donaciji, nesebičnoj pomoći i podršci.


POKRETAČI KAMPANJE

Udruga OAZA i Društveno poduzeće Putem OAZAe u sklopu svojeg restorana OAZA Joyful Kitchen (Radićeva 9, Zagreb) pomaže zajednici i promovira društveno poduzetništvo. U ožujku 2020. godine pokrenuli su kampanju “Food for Life” kako bi potaknuli zajednicu i sa zajedničkim snagama pomogli potrebitima u teškoj situaciji pogođenim potresom u Zagrebu. A sada ju nastavljaju zbog krize koja je uzrokovana pandemijom i novonastalim potresom.

Restoran fast casual naravi, OAZA Joyful Kitchen (Radićeva 9, Zagreb), osim što je cool mjesto za mlade, promovira društveno poduzetništvo i odgovornost prema zajednici. Kako se opskrbljuje kvalitetnim namirnicama, u ponudi ima nutritivno bogate, ukusne i zdrave obroke, te kroz svoje edukacije o zdravoj prehrani promovira zdravi životni stil.

NA ŠTO ĆE SE TROŠITI DONACIJE

Svojom uplatom donatori će financirati sirovine za pripremu hrane (namirnice, troškove režija i dostave), dok će osoblje i kuhari restorana hranu pripremati volonterski. Na taj način, uz pomoć donatora, restoran OAZA Joyful Kitchen želi osigurati vegansku, zdravu i nutritivnu hranu u količini od minimalno 100 cjelovitih obroka dnevno onima na području Zagreba i područjima pogođenim potresom, kojima je to najpotrebnije kroz siječanj i veljaču.

KAKO ĆEMO PRIPREMATI I DIJELITI OBROKE

Građanima će se dijeliti topli obroci s ljubavlju pripremljeni u našem restoranu. Obroke pripremaju i pakiraju kuhari restorana OAZA Joyful Kitchen uz održavanje standarda higijene i poštivanje svih propisanih mjera zaštite za vrijeme pandemije, a ostalo osoblje restorana dostavlja hranu prema istim higijenskim standardima.

NA ŠTO ĆEMO TROŠITI DONACIJE

Na namirnice, ambalažu, režije, marketing i dostavu (trošak goriva). Osoblje će volontirati.

KAKO ĆEMO PRONAĆI POTREBITE

Objavit ćemo apel u medijima, a preko udruga koje se bave socijalnom pomoći direktno ćemo skupljati informacije o tome kome su obroci najpotrebniji. Osim toga, svi koji se nalaze u teškoj situaciji mogu se prijaviti putem ovoga linka:

Obrazac za prijavu: https://forms.gle/CXG4YWvzD6ewYsBu5

PARTNERI OVE INICIJATIVE

Partneri - Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, Centri za socijalnu skrb, Food for Life Global


KONTAKT:

Mail: [email protected]

Mob: 091 5750 472

ENGLISH TEXT

Feed the hungry – OAZA Food for Life

UPDATE:

Croatia was hit by another earthquake measuring 6.3 on the Richter scale, so at this moment we are distributing food to the most hit area, in Petrinja and Glina.

Due to the COVID -19 pandemic and the horrific earthquake, many people find themselves in a difficult situation – without employment and income, left to fend for themselves, so we at OAZA Joyful Kitchen have decided to distribute hot healthy meals to the inhabitants of Zagreb who are in need, to alleviate this situation at least a little bit.

During the Christmas holidays, we have started distributing a small but significant number of meals with our own limited means. Of course, the necessary standards of hygiene and all prescribed measures of protection against the pandemic are being met.

Since we have received requests from a large number of people asking for food due to this difficult situation, we need YOUR HELP so we can join forces and continue to prepare and distribute a minimum of 2000 meals per month.

The meals will be distributed to the neediest inhabitants during the most difficult months – January and February, so we decided to start a crowdfunding campaign to encourage all well-wishers who would like to participate with their donations.

The Food for Life campaign has already been carried out after the latest earthquake in Zagreb, which happened on 22nd March 2020. More than 5300 meals have already been distributed, but now we would like to continue the campaign.

To succeed in this, we kindly ask for your help to alleviate this difficult situation at least a little bit for those in need.

We are hereby asking all well-wishers to support this humane initiative.

Support us if you can or share this information with your friends.

You have our deepest gratitude for each donation and act of selfless help and support.

INITIATORS OF THE CAMPAIGN

The NGO Udruga OAZA and Social enterprise Putem OAZAe help the community and promote social enterprise via their restaurant OAZA Joyful Kitchen (Radićeva street 9, Zagreb). In March 2020 they have launched a campaign called “Food for Life” to inspire the community and join forces to help those afflicted by the Zagreb earthquake. Now the campaign is being continued due to the crisis induced by the pandemic and by another earthquake.

Fast-casual restaurant OAZA Joyful Kitchen (Radićeva street 9, Zagreb), besides being a cool spot for the youth, also promotes social entrepreneurship and responsibility toward the community. Because of the high-quality groceries it uses, it offers nutritiously rich, tasty, and healthy meals. It also promotes a healthy living style through its educational lectures.

WHAT THE DONATIONS WILL BE SPENT ON

By their payments, the donors will finance the preparation of food (groceries, utilities, and delivery expenses) while the cooks and staff of the restaurant will work on a volunteer basis. In this way, with the donors` help, the OAZA Joyful Kitchen restaurant wants to provide vegan, healthy, and nutritious food, a minimum of 100 full meals a day, to those who need it most, during January and February.

HOW WE WILL PREPARE AND DISTRIBUTE MEALS

The people of Zagreb and the most hit places by the earthquake will be provided with a well-balanced menu prepared with love in our restaurant. The meals are being prepared and packed by the cooks of OAZA Joyful Kitchen following all hygiene standards and prescribed anti-pandemic measures while the rest of the staff delivers food, following the same hygiene standards.

HOW WE WILL FIND THOSE IN NEED

We will appeal in the media and directly collect the information about those who need the food the most via NGOs that provide social assistance. Besides, all who are in a difficult situation can apply via this link:

Form: https://forms.gle/CXG4YWvzD6ewYsBu5

WHAT THE DONATIONS WILL BE SPENT ON

Groceries, packaging, utilities, marketing, and delivery (fuel expenses). The staff will volunteer.

PARTNERS OF THE INITIATIVE

The city of Zagreb, City office for social protection, social services centers, Food for Life Global

CONTACT:

Mail: [email protected]

Mobile: 091 5750 472

Organizer

 • Filip Brnicevic
 •  
 • Founder and president of organization OAZA

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jan 31, 2021
€42.00
 • Marijo Dakovic
 • Donated on Jan 29, 2021
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 21, 2021
€30.00
Jun 09

UPDATE - All about Food for Life projects

Update posted by Filip Brnicevic at 02:10 pm

https://oazainfo.hr/food-for-life-projekti/

See update
0
Mar 01

Update 14 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 09:48 am

https://www.turistickeprice.hr/humana-prica-vege-r...

See update
0
Feb 16

Update 13 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 09:52 am

https://www.vecernji.hr/lifestyle/oaza-joyful-kitc...

See update
0
Feb 11

Update 12 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 10:45 am

https://www.24sata.hr/lifestyle/zagrebacki-vege-re...

See update
0
Feb 10

Update 11 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 02:40 pm

https://www.restaurant-hotel.com.hr/5364/Humanitar...

See update
0
Feb 09

Update 10 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 12:02 pm

https://atma.hr/uz-brojne-divne-inicijative-koje-s...

See update
0
Feb 08

Update 9 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 09:47 am

https://www.menu.hr/vijesti/uz-brojne-divne-inicij...

See update
0
Feb 03

Update 8 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 11:56 am

https://www.journal.hr/lifestyle/gastro/oaza-joyfu...

See update
0
Feb 03

Update 7 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 11:50 am

https://www.zagrebonline.hr/uz-brojne-divne-inicij...

See update
0
Feb 03

Update 6 - Article (Croatian language)

Update posted by Filip Brnicevic at 11:45 am

https://www.zagrebonline.hr/uz-brojne-divne-inicij...

See update
0
Show more updates

Donors & Comments

227 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jan 31, 2021
€42.00
 • Marijo Dakovic
 • Donated on Jan 29, 2021
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 21, 2021
€30.00
Amount Hidden
 • Matija Resman
 • Donated on Jan 18, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jan 16, 2021
€40.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 16, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jan 15, 2021
 • Thank you for your support on the field.

€50.00
 • Raphael Montevecchi
 • Donated on Jan 13, 2021
€46.00
 • STJEPAN VLAHINIC
 • Donated on Jan 12, 2021
Amount Hidden
Show more donors

Followers

76 followers
Agnesa Gregurek
Marina Mezak
Branka Maravić
Igor Špoljarić
Roberto Cogo
Ana Dolenec
Lela Zegnal
jasmine Salazar
Mateo Gudic
Iva Pamić
Show more Followers
€13,375
raised of €20,000.00 goal
66% Funded
227 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook