Maarjast saab joogaõpetaja / Maarja will become a Yoga teacher

 • €900.00
  raised of €1,500.00 goal goal
60% Funded
14 Donors
Raised offline: €300.00
Total: €1,200.00
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Please scroll down for ENG


Hea sina,

Mina olen Maarja – vabakutseline kunstnik, vabasukelduja ja jooga entusiast. 2021. aasta lõpus pean oma kolmekümnendat sünnipäeva. Aga ma ei vaja õnnitlusi, kinke kingikarpi, pidustusi. Olen nõus loobuma kõigest sellest kasvõi elu lõpuni.

Minu suurim (kingi) soov sel aastal on õppida hoopis joogaõpetajaks. Omandada vastavad teadmised ja oskused oma ala parimate juures ning sellele tuginedes kujuneda ka ise asjalikuks ja pädevaks joogaõpetajaks. See oleks ühtlasi ka minu esimene samm iseseisva stuudio loomise suunas. Koht, mis ühendaks endas jooga, meditatsiooni ja kunstiteraapia. Ehk veel midagi neljandat ja viiendat.

Soovin joogaõpetajaks õppida Eestist kaugel ja teha selle teekonna läbi üksi. Tunnen, et ainult nii saan koondada kogu oma tähelepanu ja energia ühele eesmärgile, suure pühendumusega ja segamatult õppida. See tunne on nii tugev, et kõik hirmud (eriti tänases reaalsuses ) üksinda ja kaugele minemise ees on ühtäkki muutunud imeväikseks. Kui uskuda, et igal inimesel on sisemine kutsumus – mis tugevam kõigest muust – siis see on minu oma.

Joogaõpetaja kvalifikatsiooni omandamine on vabakutselisele kunstnikule suur rahaline väljaminek. Olen küll iseseisev, rahaga majandamisel ettevaatlik ja keerulistest olukordadest läbipugemised käivad kaasas minu kunstniku teekonnaga, kuid seekord jäävad minu käed üksinda lühikeseks.

Sellepärast palungi ma heategijate abi, et esmalt investeerida minu unistusse ning seeläbi võimaldada mul panustada teiste aitamisse. Ma tahaksin mõelda, et sellest heateost võiksid võita kõik.

Sõltumata abi suurusest olen väga tänulik kõigile, kes minu joogaprojekti ja minusse oma head mõtted ja soovid on valmis investeerima. Headus toidab headust. See ongi parim kingitus.

Vastan heameelega kõigile küsimustele meili teel [email protected] ja mind võib ka sotsiaalmeediast üles otsida (Instagram: @liivaloss). Kui on huvi mind hoopis kunsti soetamise kaudu toetada, siis ka see on võimalus (piilu minu tegemisi www.maarjamaemets.com) ja kirjuta mulle!

Muidugi on kõik väga oodatud minu esimesse joogatundi. mis saab loodetavasti juhtuda juba õige pea


Suur aitäh minu südamepõhjast otse teie omadesse.

Namaste

Maarja MäemetsMind võib toetada ka otse:

EE552200221057514823

konto omanik: MAARJA MÄEMETS

pank: Swedbank

selgitus: Maarjast saab joogaõpetajaTäpsustuseks:

Vajan abi Yoga Alliance sertifikaadiga 200-tunnise joogaõpetaja kursuse tasumisel, mille kogumaksumus ulatub 1500 euroni. Kursus kestab 25 päeva (01.09–25.09.2021). Samasisuliste kursuste hinnad on üheselt kõrged nii Eestis kui välismaal.

Reisin vastutustundlikult ja ainult siis, kui ei sea oma tegevusega ohtu kedagi teist. Vajaduse tekkimisel planeerin reisi hilisemaks, kuid ei jäta kindlasti minemata.

Kursus ja kool Bali saarel, millega soovin liituda: https://yogmantrabali.com/yoga-teacher-training-co...Please scroll up for EST


Dear You,


My name is Maarja – a freelance artist, freediver and yoga enthusiast. At the end of 2021, I will celebrate my 30th birthday. But I don't need any congratulations, gift boxes, or celebrations. I am willing to give it all up for the rest of my life.


My biggest (gift) wish for this year is to become a trained yoga teacher. To acquire the relevant knowledge and skills from the best in their field and become a competent yoga teacher. It would also be my first step towards creating my very own studio. A place that will bring together yoga, meditation and art therapy. Maybe something fourth and fifth.


I want to study to become a yoga teacher far away from Estonia and go on this journey alone. I feel that this is the only way I can focus all my attention and energy on one goal, with great commitment and uninterrupted learning. The feeling I have is so strong, that all the fears of what might go wrong (especially in today’s reality) seem insignificant. If you believe that every person has an inner calling - which is stronger than anything else - then this is mine.


Acquiring the qualification of a yoga teacher is a big financial expense for a freelance artist. Even though I am independent, manage my finances responsibly and am used to coping with difficult situations, I cannot do it all by myself.


That is why I am asking for help from all the good people to first invest in my dream and through this kind act help me contribute to helping others. I would like to think that everyone can benefit from a good deed such as this.

Regardless of the amount of help, I am very grateful to everyone who is willing to invest their good thoughts and wishes in my yoga project and in ME. Goodness nourishes goodness. This is the best gift of all.


I am happy to answer all of your questions by e-mail [email protected] and I can also be contacted on social media (Instagram: @liivaloss). If you are interested in supporting me through purchasing my art, then this is also an option (look at my activities at www.maarjamaemets.com)!


And of course, all of you are welcomed to my first yoga class, which will hopefully take place very soon!


Thank you so much from the bottom of my heart directly to yours.

Namaste

Maarja MäemetsTo clarify:


I need help paying for a 200-hour yoga teacher training course with a Yoga Alliance certificate, which costs a total of approx. 1,500 euros. The course lasts 25 days (01.09-25.09.2021). The prices of similar courses are unequivocally high both in Estonia and abroad.
I will travel responsibly and only if I do not endanger others with my doings. If necessary, I will reschedule my trip, but in no case miss it.
Course and school on the island of Bali I want to join: https://yogmantrabali.com/yoga-teacher-training-co...


Organizer

 • Maarja Maemets
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Anneli Haga
 • Donated on May 17, 2021
 • Kullake, veel natuke Sinu unistuse jaoks😘

€100.00
 • Kristin Vain
 • Donated on May 05, 2021
 • Good luck on your journey!❣️❣️

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on May 05, 2021
€15.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

14 donors
 • Anneli Haga
 • Donated on May 17, 2021
 • Kullake, veel natuke Sinu unistuse jaoks😘

€100.00
 • Kristin Vain
 • Donated on May 05, 2021
 • Good luck on your journey!❣️❣️

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on May 05, 2021
€15.00
 • Nancy Sutcliffe
 • Donated on May 03, 2021
 • I hope your dream comes true. X

€15.00
 • Anonymous
 • Donated on May 03, 2021
€20.00
 • Helin Haga
 • Donated on May 03, 2021
€100.00
 • Anonymous
 • Donated on May 03, 2021
€30.00
 • Taavi Avarmaa
 • Donated on May 03, 2021
€100.00
 • Kristiina Rautio
 • Donated on May 02, 2021
 • Palju palju edu sulle!

€20.00
€30.00
Show more donors

Followers

1 followers
Krista Mahlakõiv
€900.00
raised of €1,500.00 goal
60% Funded
14 Donors
Raised offline: €300.00
Total: €1,200.00

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook