Help us get much needed stable adaptation for horses

Fundraising campaign by Mariana Koprivnjak
  • €10.00
    raised of €5,000.00 goal goal
0% Funded
2 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „MOGU“ Osijek osnovana je 1997. godine u Osijeku radi poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz programe terapija i aktivnosti pomoću konja.

Korisnici Udruge su djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, djeca i mladi s teškoćama u učenju i problemima u ponašanju, djeca i mladi u riziku te djeca i mladi opće populacije. Za provedbu programa terapija i aktivnosti pomoću konja neizostavan dio predstavlja briga za terapijske životinje – konje. Udruga svakodnevno skrbi o 10 konja što iziskuje godišnji trošak u velikim iznosima za hranu, stelju, potkivačke i veterinarske usluge.

Također za konje je potrebno osigurati primjeren smještaj. Veliki problem su postojeće štale koje su vrlo stare i od drvene građe te kao takve mogu predstavljati opasnost za sigurnost terapijskih životinja ukoliko se redovito ne adaptiraju i održavaju (popravak krovišta i napuklih dasaka, bojanje i sl.) Krovovi na pojedinim štalama su toliko dotrajali da je nužna njihova što skorija zamjena kako bi se spriječilo daljnje prokišnjavanje i urušavanje na konje te im se na taj način omogućio humaniji smještaj.

Hvala svakoj osobi koja se odrekne jedne kave i pomogne nam kako bismo popravili štale i nastavili vrijedno raditi!


The „MOGU“ Association for Therapy and Activities with help of horses Osijek was founded in 1997. in Osijek to improve the quality of life of children with disabilities and people with disabilities through programs of therapies and activities using horses. The beneficiary of the Association are children and people with disabilities, children and youth with learning difficulties and behavioral problems, children and youth at risk, and general population.

For the implementation of the program of therapies and activities with the help of horses, the care for therapeutic animals – horses, is an indispensable part. The association takes care of 10 horses every day, which requires an annual cost in large amounts for food, litter, horseshoe and veterinary services.

It is also necessary to provide suitable accommodation for horses. A big problem is the existing barns, which are very old and made out of wood and as such can pose a danger to the safety of therapeutic animals if they are not regularly adapted and maintained (repair of roofs and cracked boards, painting, etc.). It is necessary to replace them as soon as possible in order to prevent further leakage and collapse on the horses and thus allow them more humane accommodation.

Please help us cover up the expenses for the stable accommodation. Thank you for each and every person who donates and thank you for supporting our work!
Organizer

  • Mariana Koprivnjak
  •  
  • Campaign Owner

Donors

  • Anonymous
  • Donated on Oct 22, 2021
Amount Hidden
€5.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

2 donors
  • Anonymous
  • Donated on Oct 22, 2021
Amount Hidden
€5.00

Followers

1 followers
Koprivnjak Sonia
€10.00
raised of €5,000.00 goal
0% Funded
2 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook