Feed poor communities in Zimbabwe during COVID-19 crisis

Fundraising campaign by Lisa Chirikure
 • Kc75,341
  raised of Kc300,000.00 goal goal
25% Funded
75 Donors
Raised offline: Kc176,747.00
Total: Kc252,088.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

ENGLISH TRANSLATION IS AT THE BOTTOM, PLEASE SCROLL DOWN

Virus COVID-19 byl prohlášen za globální pandemii. Od 10. května 2020 bylo hlášeno více než 4 miliony případů a 283 000 úmrtí. Zimbabwe vyhlásila uzamčení země za účelem kontroly šíření pandemie.

Bohužel to pro většinu Zimbabwanů, kteří již před COVID-19 čelili hladové krizi, omezuje přístup k potravinám. Je to mnohem horší v chudých neformálních osadách jako je Epworth, který má podle odhadů zranitelnou populaci 167 000 lidí, která přežije za méně než 0,20 USD na domácnost.

Pokud jde o Zimbabwany žijící v České republice (CZ), spojili jsem se s Feed the Hungry CZ, Church of Life of Church Brno CZ a Joseph Foundation Zimbabwe za účelem zajistit jídlo hladovějícím lidem v Epworthu, Zimbabwe. Pokud neuděláme nic, uvidíme více úmrtí v důsledku hladu než na koronavirus.

Pomozte nám získat 300 000 korun českých (15 000 USD) a zajistit tak dvě jídla pro přibližně 4 300 lidí denně po dobu jednoho měsíce. Jedno jídlo odpovídá 1,15 Kč nebo 0,05 USD. Darováním 500 Kč (25 USD) tedy poskytnete přibližně 435 jídel. Standardní jídlo je směs rýže, sóji, čočky a dalších mikroživin, která poskytuje vyváženou stravuv jedné porci.

Můžete využít také platbu převodem na bankovní konto:
Jméno účtu: Církev Slovo života Brno
Číslo účtu: 2801536402/2010 Variabilní symbol: 31
Swift kód: FIOBCZPPXXX

PROFIL SPRÁVCŮ

Předseda

Ing Emmanuel Jefrey, Česká republika, +420 737 235 103, [email protected]

Ing Emmanuel Jefrey je ředitelem dodávek softwaru ve společnosti Foxconn v České republice. Má více než 15 let zkušeností v oblasti IT a 9 let zkušeností ve vedoucích pozicích. Spolupracuje s různými nevládními organizacemi, aby pomohl méně privilegovaným v různých komunitách v Zimbabwe.
http://linkedin.com/in/emmanuel-jefrey-pmp-itil-cs...

Ostatní správci

Privilege Zhou, Česká republika, +420 775 505 148, [email protected]

Privillege Zhou je projektová manažerka / Scrum Master s více než 6letou zkušeností.V současné době pracuje v GoodData, jedné z předních analytických společností v České republice.Ve volném čase ráda spolupracuje s různými charitativními organizacemi, které pomáhají a podporují chudé.
https://www.linkedin.com/in/privillege-zhou-pmp%C2...

David Halbrštát,Česká republika, +420 776 050 024

David pracuje v IT více než 20 let a v současné době pracuje jako Senior IT / Business Analyst. Dobrovolně se věnuje zejména v táborům pro sirotky a venkovské oblasti v Zimbabwe, kde měl šanci být dvakrát.
https://www.linkedin.com/in/davidhalbrstat/

Pastor Daniel Skokan,Česká republika, [email protected]

Daniel Skokan je ředitelem nadace Krmte hladové v ČR, pracuje zde již 20 let. Je pastorem církve ICF v Praze a vydavatel křesťanských knih.
http://linkedin.com/in/daniel-skokan-bb717667

Samuel A. Okubote, Česká republika, +420 608 349 539, [email protected]

Samuel vystudoval medicínu v České republice. V současné době pracuje pro jednu z předních amerických telekomunikačních společností AT&T v České republice. Je velmi zapálený pro pomoc chudým, zvláště během COVID-19.


ENGLISH TRANSLATION

COVID-19 virus has been declared a global pandemic. As of 10 May 2020, over 4 million cases and 283,000 deaths have been reported. Zimbabwe has declared a country lockdown to control the spread of the pandemic.

Sadly, this has made access to food more difficulty for most Zimbabweans, who were already facing a hunger crisis before COVID-19. It is much worse in poor informal settlements such as Epworth, which has an estimated vulnerable population of 167 000 people surviving on less than USD0.20c a day per household.

As concerned Zimbabweans living in the Czech Republic (CZ), we have partnered with Feed the Hungry CZ, Word of Life Church Brno CZ and the Joseph Foundation Zimbabwe in order to feed starving people in Epworth, Zimbabwe. If we do nothing, we will see more deaths due to hunger than coronavirus.

Help us raise 300 000 Czech Koruna ($15 000 USD) to feed approximately 4 300 people with two meals a day for a month. One meal is equivalent to 1.15 CZK or USD 0.05c. Therefore, by donating 500 CZK ($25 USD) you will provide approximately 435 meals. A standard meal is a pre-mixture of rice, soya, lentils, and other micronutrients, providing a balanced diet in just one serving.

ECOCASH DETAILS > 0776 186 046 (Tsungirayi Elna Mukamuri)

FIO BANK
Account name: Word of Life Church, Brno
Account number: 2801536402/2010
Variable symbol: 31
Swift code: FIOBCZPPXXX

PROFILE OF TRUSTEES

Chairman

Ing Emmanuel Jefrey,Czech Republic, +420 737 235 103, [email protected]
Ing Emmanuel Jefrey is a Software Delivery Director at Foxconn in Czech Republic. He has over 15 years of IT and 9 years of leadership experience. He has been working with various NGOs to help the less privileged in different communities in Zimbabwe.
http://linkedin.com/in/emmanuel-jefrey-pmp-itil-cs...

Other Trustees

Privillege Zhou, Czech Republic, +420 775 505 148, [email protected]
Privillege Zhou is a Project Manager/Scrum Master with over 6 years’ experience. She is currently working in GoodData, one of the leading data analytic companies in the Czech Republic. During her spare time, she enjoys working with different charity organizations that help and empower the poor. https://www.linkedin.com/in/privillege-zhou-pmp%C2...

David Halbrštát, Czech Republic, +420 776 050 024
David has been working in IT for over 20 years and currently works as a Senior IT/Business Analyst. He enjoys volunteering especially in camos for orphans and rural areas in Zimbabwe where he had a chance to go twice. https://www.linkedin.com/in/davidhalbrstat/

Pastor Daniel Skokan, Czech Republic, [email protected]
Daniel Skokan is a Director for Feed The Hungry Czech Republic, he has been working there for 20 years now. Pastor of ICF Church in capital city, Prague and a publisher for Christian books.
http://linkedin.com/in/daniel-skokan-bb717667

Samuel A. Okubote, Czech Republic, +420 608 349 539, [email protected]
Samuel has a degree in Medicine from the Czech Republic. He currently works for one of the leading American telecommunications company AT&T in Czech Republic. He has a passion for helping the poor especially during the COVID-19.

Fundraising Team

 • Lisa Chirikure
 •  
 • Fundraiser
 • Lorraine Majo
 •  
 • Steering committee member
 • Collet Muza
 •  
 • Steering committee member
 • Privillege Zhou
 •  
 • Steering committee member
 • Ruvimbo Jefrey
 •  
 • Steering committee member

Donors

 • Cathrine Darare
 • Donated on Jun 11, 2020
 • I am donating to Ruvimbo

Kc900.00
 • Anonymous
 • Donated on May 31, 2020
Kc1500.00
Kc500.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

75 donors
 • Cathrine Darare
 • Donated on Jun 11, 2020
 • I am donating to Ruvimbo

Kc900.00
 • Anonymous
 • Donated on May 31, 2020
Kc1500.00
Kc500.00
 • Anonymous
 • Donated on May 29, 2020
Kc2000.00
 • Jana Uherkova
 • Donated on May 21, 2020
 • Thank you for giving me the opportunity to contribute to this great initiative !

Kc500.00
 • Guest
 • Donated on May 20, 2020
Kc3000.00
 • Lenka Hlouskova
 • Donated on May 19, 2020
 • Glad to help a good cause. Keep doing the great job, guys! 😊

Amount Hidden
 • Jan Válka
 • Donated on May 19, 2020
 • Hi Manu, Me and my family also support this activity.

Kc2040.00
 • Adam Kucera
 • Donated on May 15, 2020
Kc300.00
 • Anonymous
 • Donated on May 15, 2020
Kc500.00
Show more donors

Followers

28 followers
Marketa Chimanga
Jana Uherkova
Lenka Hlouskova
Jan Válka
Marie Mulder
Petr Podrabsky
Luther Simbarashe Zimani
Radek Zima
Yanesh Gokhool
William Munyurwa
Show more Followers
Kc75,341
raised of Kc300,000.00 goal
25% Funded
75 Donors
Raised offline: Kc176,747.00
Total: Kc252,088.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities