„Ciljevi su snovi sa akcijom“ – podržite Marijanu Jović u edukaciji za psihoterapeutkinju / “Goals are dreams with action” – support Marijana Jovic in education for psychotherapist

 • €742.00
  raised of €3,500.00 goal goal
21% Funded
19 Donors
Raised offline: €385.00
Total: €1,127.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Zdravo svima!

Zovem se Marijana Jović, a po obrazovanju sam diplomirana psihološkinja i omladinska radnica. Uz studije psihologije, takođe sam završila dodiplomski program Centra za ženske studije u trajanju od godinu dana.

Na moj profesionalni razvoj i put sam veoma ponosna mada nije uvek bio jednostavan. Zato sam odlučila da kroz pokretanje mini-kampanje podržim sebe u ispunjenju dugogodišnje želje - da upišem edukaciju za psihoterapeutkinju geštalt psihoterapije. Sama edukacija traje 4 godine, a da bih uspešno pohađala i završila prvi ciklus (u trajanju od 2 godine) potrebna mi je finansijka podrška u iznosu od 3500 Eura.

Novac prikupljen za edukaciju namenjen je za:

-Školarinu, što pokriva predavanja, grupne i individualne susrete i obaveznu literaturu

-Konsultacije sa mentorima/kama koje se dodatno plaćaju

-Dodatan rad na sebi, pohađanja seminara i predavanja iz drugih psihoterapijskih pristupa, lični razvoj

-Dodatnu stručnu literaturu

Oni koji me poznaju znaju da veliki deo svog znanja, vremena i rada ulažem u volonterski angažman kojim podržavam različite osobe kojima je potrebna emotivna i psihološka podrška. To su prvenstveno žene koje dolaze iz različitih društvenoosetljivih grupa, žene sa mentalnim invaliditetom, one koje žive u ustanovama socijalne zaštite i lezbejke.

Moj pristup u radu se zasniva na feminističkim vrednostima, ljudskim pravima i principima inkluzije i nije bilo jednostavno primenjivati ga u okviru državnog ili biznis sektora, te je moj celokupan radni angažman vezan za civilni sektor i honorarne konsultantske poslove. Usled krize izazvane korona virusom lično sam osetila nestabilnost i neodrživost svojih prihoda. S obzirom da je pohađanje edukacije za psihoterapiju već dugo moja želja i sledeći nivo u mom profesionalnom rastu, vidim ga i kao neophodan korak da bih u nestabilnim uslovima rada obezbedila sebi sigurnije prihode.

Istovremeno, jasno je da za emotivnom i psihološkom podrškom postoji sve veća potreba. Zato je važno da kažem da će novac uložen u moju edukaciju doprineti i zajednicama u kojima se krećem, jer ću uz nove veštine i znanja nastaviti da podržavam ljude kojima je podrška potrebna, a koji nemaju mogućnost da je drugačije obezbede.

O tome kakav pristup negujem u omladinskom radu možete više pročitati na sledećim linkovima: http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/vidljivost/272-marijana-jovic-zmig-zenska-mirovna-grupa-pancevoi http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/vidljivost/427-marijana-jovic-bez-omladinskog-rada-ne-bih-bila-ista-osoba. Dodatne informacije o mojim znanjima i veštinama možete videti na: https://rc.gradjanske.org/nasi-eksperti/ u delu - MARIJANA JOVIC

Putem mog FB profila imaćete uvid u moj napredak u edukaciji.

Unapred se zahvaljujem na podršci.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna pomoć oko alternativnih načina doniranja novca, kontaktirajte me na:

Mejl: [email protected]

Fb profil: https://www.facebook.com/marijana.jovic.54


_____________________________________________________________________


Hello everyone!

My name is Marijana Jović, and I am a youth worker with a completed degree in Psychology. In addition to studying psychology, I have also completed a one-year undergraduate program at the Center for Women's Studies in Belgrade, Serbia.

I am very proud of my professional development and journey, although it has not always been easy. This is why I have decided to ask for your support in fulfilling a long-standing goal by launching a mini-campaign - to enroll in an educational program to be a psychotherapist of gestalt psychotherapy. The program lasts 4 years, and in order to successfully attend and complete the first cycle (lasting 2 years), I need financial support in the amount of 3500 Euros.

The money raised through this campaign will be used for:

- Tuition, which covers lectures, group and individual meetings and required literature

- Consultations with mentors (an additional cost not included in the program cost)

- Additional work on development of my expertise, attending seminars and lectures on other psychotherapeutic approaches, personal development

- Additional professional literature

Those who know me know that I invest a large part of my knowledge, time and work in volunteer engagement, which supports various people who need emotional and psychological support. These are primarily women who come from different socially vulnerable groups, women with mental disabilities, those who live in social care institutions and lesbians.

My approach to work is based on feminist values, human rights and the principles of inclusion, and it has not been easy to apply this within the public or business sector, so my entire professional engagement is related to the civil sector and part-time consulting. Due to the crisis caused by the coronavirus, I personally felt the instability and unsustainability of my income. Attending a psychotherapy educational program has long been my desire and the next level in my professional growth, however, I also see it as a necessary step to ensure a more secure income in unstable working conditions.

At the same time, it is clear that there is a growing need for emotional and psychological support. I have particularly noticed it through my voluntary work during the pandemic.

That is why it is important to say that the funds invested in my education will also contribute to the communities which I regularly support and work with. By gaining new skills and knowledge I will continue to support those who need support, and those who do not have the opportunity to access it via other channels.

You can read more about the approach I nurture in youth work at the following links:http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/vidljivost/272-marijana-jovic-zmig-zenska-mirovna-grupa-pancevoand http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/vidljivost/427-marijana-jovic-bez-omladinskog-rada-ne-bih-bila-ista-osoba . Additional information about my knowledge and skills can be found at: https://rc.gradjanske.org/nasi-eksperti/ in the section - MARIJANA JOVIC

Through my FB profile you will have an insight into my progress in education.

Thank you in advance for your support.

If you have additional questions or you need assistance with alternative ways of transferring funds, you can contact me at:

Email: [email protected]

Fb profile: https://www.facebook.com/marijana.jovic.54

Fundraising Team

 • Marijana Jovic
 •  
 • Owner
 • Branka Juran
 •  
 • Advisor

Donors

 • Daniela
 • Donated on Nov 01, 2020
€30.00
 • marija j
 • Donated on Oct 28, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Oct 26, 2020
Amount Hidden
Dec 31

Hvala vam i srećno nam u 2021.

Update posted by Marijana Jovic at 09:27 am

Dragi ljudi, Danas u ponoć se, pored ove turbulent i izazovne godine, završava i moja kampanja. Ceo put promišljanja, izbora i odluka vezanih za upisivanje edukacije za psihoterapeutkinju od mene je zahtevao spremnost na iskorake, sagledavanja stvari iz novih perspektiva i spremnost da rizikujem i izložim se, podjednako kao i. . . . .

See update
0
Nov 07

Dobra psihoterapeutkinja

Update posted by Marijana Jovic at 02:00 pm

Ovih dana razmišljam o ključnim odlikama dobre psihoterapeutkinje - Koja su to znanja, veštine, sposobnosti i vrednosti? Šta vi mislite? Šta je vama važno? Po čemu vi birate ili biste birale/birali psihoterapeutkinju/psihoterapeuta za sebe?

See update
0
Nov 01

Više romantike, manje romantizacije!

Update posted by Marijana Jovic at 06:15 pm

Moja edukacija iz psihoterapije se do daljnjeg odvija online. Epilog ovog vikenda je da mi se moja ljutnja vratila kao bumerang. Epilog je i da se pitam da Ii želim i mogu da sklopim mir sa svetom nakon što mi je toliko mnogo trebalo da osvojim bes. Moje ogromno žensko. . . . .

See update
0
Oct 26

Svesnost, prisutnost, stvarnost.

Update posted by Marijana Jovic at 02:16 pm

Svesnost, prisutnost, stvarnost - Tema edukativne radionice na kojoj ću učestvovati za vikend. Ne mogu da se otrgnem utisku da će za mene biti izazovno da učim o ovoj temi sa grupom ljudi koja na moje pitanje o merama bezbednosti tokom edukativnog susreta nije odgovorila ništa. Nula odgovora, ni potvrdnih. . . . .

See update
0
Oct 18

Prva nedelja kampanje

Update posted by Marijana Jovic at 09:04 am

Dragi ljudi, evo nekoliko dana nakon pokretanja kampanje i dalje sam pod velikim utiskom. Znači mi vaša podrška. Kada su u pitanju praktične informacije, do sad sam prikupila 11% iznosa, imam najave za još neku finansijsku podršku, dobila sam i prvu donaciju ofline. Ovo mi je velika podrška u ovoj. . . . .

See update
0

Donors & Comments

19 donors
 • Daniela
 • Donated on Nov 01, 2020
€30.00
 • marija j
 • Donated on Oct 28, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Oct 26, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Oct 19, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Oct 18, 2020
€20.00
 • Dijana M
 • Donated on Oct 15, 2020
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 15, 2020
€30.00
 • Tea & Pedja Bakic
 • Donated on Oct 14, 2020
 • Punom snagom!

€40.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 14, 2020
€150.00
 • Dragan Vukovic
 • Donated on Oct 13, 2020
 • Srecno Majo!

€20.00
Show more donors

Followers

11 followers
Deniz Hoti
Jelena Mitrović
Djordje Palic
Mitre Georgiev
Irena Stanković
Dragona Dragonic
Petar Kecman
Zoran Jović
Ivan Topalovic
Branka Juran
Show more Followers
€742.00
raised of €3,500.00 goal
21% Funded
19 Donors
Raised offline: €385.00
Total: €1,127.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities