Cần $45 để sub bài diễn văn của Trump trước Quốc Hội

Update posted by Ngon Nguyen On Mar 01, 2017

Xong, cảm ơn ai đã tài trợ. [Clip/sub]Diễn văn của Donald Trump trước Quốc Hội Mỹ - 28/2/2017. Cảm ơn tất cả những ai đã tài trợ. Sub bởi Ku Búa @ Cafe Ku Búa, để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected]

Add a Comment

photo

[Clip/sub]Diễn văn của Donald Trump trước Quốc Hội Mỹ - 28/2/2017. Cảm ơn tất cả những ai đã tài trợ. Sub bởi Ku Búa @ Cafe Ku Búa, để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] https://www.youtube.com/watch?v=f5jb1YSJT6M

Ngon Nguyen

Posted On Mar 01, 2017

photo

đỗ đình thành

Backed with $2.00 On Mar 01, 2017

photo

Khoa Hon Ngo

Backed with $1.00 On Mar 01, 2017

photo

Anonymous

Backed with $2.00 On Mar 01, 2017

photo

Harry Fenix

Backed with $8.00 On Mar 01, 2017

photo

Anonymous

Backed On Mar 01, 2017 Amount Hidden

Add a Comment

photo

Ngon Nguyen

Campaign Owner

flag Singapore, sg

send a message

photo

Le Han Ho

Following Since Mar 01, 2017

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on