Jul 15, 2021 at 08:12 pm

Prema Evropskom sudu za ljudska prava

Update posted by Amira Cerimagic

Apelacija je odbijena kao neutemeljan na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine 5. maja 2021. godine, a sada pripremamo slučaj za Evropski sud za ljudska prava

Back to campaign page
Comments