Banovanija22 Kids Summer Camp (area hit by earthquakes)

 • €945.00
  raised of €10,000.00 goal goal
9% Funded
11 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Pomozite nam da organiziramo aktivnosti tijekom ljetnih praznika za djecu Banije!

Od 10. do 15. srpnja u Glini te od 17. do 22. srpnja u Malom Gradcu organiziramo kreativne i sportske aktivnosti za djecu predškolskog i školskog uzrasta, što također predstavlja svečani završetak naše male izviđačke škole koju smo tijekom godine održavali u Malom Gradcu.

Prošle godine smo s velikim uspjehom organizirali ljetne igre „Banovanija 21“ u Malom Gradcu i Majskim Poljanama, gdje je sudjelovalo 90 djece, u sportskim i kreativnim radionicama i natjecateljskim igrama. Ove godine nadamo se još boljoj posjećenosti, a za kvalitetnu organizaciju potrebna nam je pomoć donatora.

Sredstva nam trebaju za opremanje prostora, kupovinu sportskih rekvizita i materijala za kreativne radionice te osiguranje užine i napitaka za djecu i volontere/animatore. Budući da sudionici žive u teže dostupnim selima i često nemaju način da dođu na mjesto događanja, bitan nam je trošak prijevoza odnosno goriva kako bi djeca uopće mogla sudjelovati, jer njihovi roditelji često nemaju osobno vozilo ili zbog siromaštva nisu u mogućnosti financirati prijevoz djece.

Iznos koji ne bude potrošen za igre bit će iskorišten za financiranje izviđača koje nastavljamo održavati u rujnu.

Ako vas još nešto zanima o našim humanitarnim aktivnostima, ako se želite priključiti ovom projektu kao volonteri, ili ako živite na području Banije i želite svoje dijete prijaviti na sudjelovanje u izviđačkoj školi najesen, pišite nam na [email protected].

Aktivnosti za djecu na potresnom području možete podržati i uplatom na:

ADRA Hrvatska

Prilaz Gjure Deželića 77, Zagreb

IBAN: HR9223600001502659276

SWIFT: ZABAHR2X

Svrha: Dječje ljetne igre Banovanija 2022

Zagrebačka banka, Trg Bana Jelačića 10, Zagreb

ADRA Hrvatska je humanitarna organizacija koja od 1989. djeluje u Hrvatskoj u sklopu međunarodne mreže s uredima u više od 130 zemalja svijeta. Pomažemo siromašnima i potrebitima, a prošle godine najviše smo djelovali na području potresima pogođene Banije.

Uz stalnu opskrbu hranom, higijenom i zadovoljavanju ostalih potreba u 20 geografski najzahtjevnijih sela u općini Glina, obnovili smo 62 objekta i izgradili 5 kuća. Nastavljamo redovito održavati edukativno-kreativne i sportske aktivnosti za djecu kao prevenciju neželjenog i rizičnog ponašanja te kao poticaj na daljnje obrazovanje.

Ovo područje je, osim potresom, dodatno ugroženo depopulacijom i raštrkanošću naselja što onemogućuje socijalizaciju djece i mladih. Naselja nemaju gotovo nikakvu infrastrukturu, ceste, javni prijevoz, a većina niti telefonski signal. Djeca rijetko imaju prilike stjecati nova znanja, razvijati empatiju, samopouzdanje te prevladavati predrasude kroz razvoj socijalnih i fizičkih vještina te kreativno i poticajno koristiti svoje slobodno vrijeme.

Kako bismo odgovorili na tu potrebu, prošle godine smo organizirali ljetni kamp sa sportskim, kreativnim i edukativnim aktivnostima kako bismo kroz kreativno i korisno korištenje slobodnog vremena motivirali djecu i roditelje na pozitivne promjene. Aktivnosti smo proširili održavanjem izviđačke škole u Malom Gradcu svake druge nedjelje što djeci često predstavlja jedinu izvannastavnu aktivnost i priliku za druženje s vršnjacima iz drugih sela.

Neke od naših aktivnosti možete vidjeti na našim internetskim stranicama:

https://adra.hr/

https://hr-hr.facebook.com/ADRAHrvatska/

Budite dio pozitivnih promjena u životima ove potrebite djece kako bismo im zajedno omogućili priliku za sretniju i sigurniju budućnost na sad već gotovo zaboravljenom potresnom području.

---

Help us organize activities during the summer holidays for the children of Banija!

We’re planning to organize creative and sports activities for pre-schoolers and school children from July 10 to 15 in Glina and from July 17 to 22 in Mali Gradac. This will also be an occasion to celebrate our scout group we have been holding in Mali Gradac throughout this year.

In 2021 we successfully organized a similar event in Mali Gradac and Majske Poljane, where 90 children participated in sports and creative workshops and competitive games. This year we hope for even better attendance, and in order to provide the best conditions, we need the help of donors.

We need funds to equip the space for holding the event, to purchase sports equipment and materials for creative workshops, and provide snacks and drinks for children and volunteers. As participants live in hard-to-reach villages and often do not have a way to get to the area where the activities are held, the cost of transportation/fuel is particularly important to ensure the participation of children, as their parents often do not have a car or are unable to finance transportation due to poverty.

The amount not spent for the camp will be used to fund the scout group we will continue to hold in September.

If you would like to find out more about our humanitarian activities, or you wish to join this project as a volunteer, contact us at: [email protected].

You can also support activities for children in the earthquake area by donating to:

ADRA Hrvatska

Prilaz Gjure Dezelica 77, Zagreb

IBAN: HR9223600001502659276

SWIFT: ZABAHR2X

Purpose: Banovanija22 kids summer camp

ADRA Croatia is a humanitarian organization with regular activities in Croatia since 1989 as part of an international network with offices in over 130 countries across the world. We help vulnerable groups in need, and last year we mostly worked in the area of Banija which was hit by a series of earthquakes.

With a constant supply of food, hygiene and other needs in the 20 most geographically inacessible villages in the municipality of Glina, we renovated 62 buildings and built 5 houses. We continue to hold regular educational, creative and sports activities for children as a way to prevent unwanted and risky behaviour and promote further education.

Apart from the crisis caused by a series of earthquakes in 2020/2021, this area is additionally marked by depopulation and scattered villages, which makes the socialization of children and youth rather difficult. These villages have almost no infrastructure, roads, public transport, and have poor cell phone reception. Children rarely have the opportunity to acquire new knowledge, develop empathy, self-confidence and overcome prejudice through the development of social and physical skills, and to use their free time in a creative and supporting way.

In response to these problems, last year we organized a summer camp with sports, creative and educational activities to motivate children and parents for positive change through creative and useful leisure activities. We expanded this through our Scout group held in Mali Gradac every other Sunday, which is often the only extracurricular activity for children and an opportunity to socialize with peers from other villages.

You can see some of our activities on our website and Facebook page:

https://adra.hr/

https://hr-hr.facebook.com/ADRAHrvatska/

Be a part of the positive change in the lives of these children in need so that together we can give them a chance for a happier and more secure future in the now almost forgotten earthquake area .


Organizer

Donors

 • Marija Skobe-Pilley
 • Donated on Jul 10, 2022
 • Uživajte svi i neka se dječica raduju!

€200.00
 • Susan Boughner
 • Donated on Jul 01, 2022
 • May God Almighty bless and multiply your efforts! Have a joyous time with the children!

€100.00
 • Kristina Belak
 • Donated on Jun 29, 2022
€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

11 donors
 • Marija Skobe-Pilley
 • Donated on Jul 10, 2022
 • Uživajte svi i neka se dječica raduju!

€200.00
 • Susan Boughner
 • Donated on Jul 01, 2022
 • May God Almighty bless and multiply your efforts! Have a joyous time with the children!

€100.00
 • Kristina Belak
 • Donated on Jun 29, 2022
€20.00
 • Nevenka Rogulic
 • Donated on Jun 26, 2022
€400.00
 • Petra Vorih
 • Donated on Jun 25, 2022
Amount Hidden
 • Zeljka Glumbic
 • Donated on Jun 24, 2022
 • Puno uspjeha i Bozjih blagoslova zelimo!!

Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jun 23, 2022
€30.00
 • Robert Bilic
 • Donated on Jun 22, 2022
Amount Hidden
 • Marko Linić
 • Donated on Jun 22, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 22, 2022
€10.00
Show more donors

Followers

1 followers
Susan Boughner
€945.00
raised of €10,000.00 goal
9% Funded
11 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook