Art-educative centre

 • €56.00
  raised of €15,000.00 goal goal
0% Funded
3 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Dear members of the GoGet community. My name is Kristina, I am 34, in my free time I paint, do the Art therapy, Theta Healing meditations and Reiki. In general, I try to generate valuable new ideas. I am devoted to self-development with special emphasis on improving my life and the life of community where I live.

Being a mother of a beautiful thirteen years old boy who was born with visual impairment, keeps me motivated to devote my life to his empowerment and self-achievement in fields where he can develop his skills and talents through learning and fun. In addition to that, an idea was born, about spreading knowledge and experiences that I had throughout my own life with my community.

Since I am a very creative person, plus this is the way I like to express myself, which is something that is in me from my childhood, everything lead to the fact that art becomes the style of my life.

The essence of my everyday life is general creativity, unconditional love. I find inspiration for my pictures when I simply look at the things, it is based on emotion which that activity brings to me. By being aware that the beauty is in the eye of the observer, I am leading myself with that thought and that is how I am putting emotions into pictures.

In modern-day of technology and speedy way of life, painting allows me to stop the time. Just for a while. It is a moment like that someone whispered to me, it is this moment, here and now, for you. This brings me back to my early years, when I was a girl, where there was games, fun, joy, excitement, filled with great peace, this surrounds my entire being. That feels like it isn't just a getaway from daily routines, but that there is no before or after, just now. Colours don't fill out just my art canvas, but also life, which brings me the joy of looking at life as one big canvas.

I am deeply grateful towards God's creation of life, not just because of my ability to paint, to express what I see in paintings, but because and before anything else, I am aware of how we are all honoured as humans to testify, throughout the beauty of all the creation, the love of life.

My plan is to establish an art-educative centre who will be connecting children, young and adults, those a bit little younger and entirely adults, people of all age groups connected by same or similar interests with the desire to improve the quality of citizens life, by theirs active involvement into the world of culture, education and art. This would be done with activities that include lectures, exhibitions, seminars, workshops, school-education programmes focused on individual development, but also of society in general. Firstly, my mission is to give the children of age from 4 to 16, a continuation and expert education for enabling them to achieve their maximal potentials. Secondly, the activities would include help for building a character and relevant competencies for further grow of each child.

The main task is that by playing and having a good time, it is possible to provide quality support and skill development through science, technology, engineering, art and mathematics, which is a programme also known as STEM. The educational plan would be thoroughly created and flexible, taking into account the individual needs of every child. Idea is that learning is practiced in small groups, with fun activities, different games, conquests, where it is important that the atmosphere is relaxed and creative. Of course, a thing which cannot be left out is positive emotional relations. STEM education oftentimes is described as a meta-discipline, a holistic approach to studying which is more valuable than the sum of all of its parts.

If we take into consideration the fact how traditional educational system of discipline was classifying everything into categories, STEM education gives a promise of interdisciplinary approach to learning, which starts with an engagement of life questions and problems which solutions require that pupils release connections between different disciplines. Those disciplines are enabling the development of competencies like problem-solving, logic and innovative thinking, self-confidence, connecting ideas and other skills, which combined are increasing STEM literacy and the consequences are bringing broader understanding each of the discipline and their mirrored margins.

For those more mature, there would be workshops where everyone would be able to express themselves in way that it suits him/her the best. Whether this is in writing, painting, playing an instrument or dancing, what is important here is that the soul has its own expression, so that everybody finds himself in that specific field which brings them fulfilment, which raises and backs the will for life, love, freedom and creativity, which is in the end, as in the beginning the essence of who we are.

But to be able to do that I need your help.

Please, support my campaign to follow my progress and share with your friends. On behalf of all future attendees that are looking forward to the day of Center opening as much as I am, thank you kindly :)


Dragi svi. Moje ime je Kristina, imam 34 godine. U slobodno vrijeme bavim se slikanjem, art terapijom, theta healingom i reikijem, te općenito stvaralaštvom, posvećena samorazvoju i unaprijeđenju svog života i života moje zajednice. Majka sam prekrasnog trinaestogodišnjaka koji je rođen slabovidan. U želji da život posvetim njegovom samoostvarenju na područjima u kojima može razviti svoje sposobnosti i talente, kroz učenje i zabavu, rodila se i ideja prenošenja znanja i spoznaja koje sam stekla tokom života i zajednici u kojoj živim.

S obzirom da sam inače jako kreativna osoba, te se na taj način volim izražavati još od djetinjstva, sve je vodilo tome da umjetnost postane stil mog života. Općenito stvaralaštvo je neizostavni dio moje svakodnevnice, ljubav koja je bezuvjetna. Inspiraciju za svoje slike dobivam na osnovi emocije koju u meni bude stvari koje opažam, svjesna da se ljepota nalazi u oku promatrača i tom mišlju vodiljom pokušavam pretočiti svoje osjećaje u slike. U današnje vrijeme tehnologije i ubrzanog načina života slikanje mi omogućuje da vrijeme, kao samo za mene, nakratko stane. Obuzima cijelo moje biće i vraća u djetinjstvo gdje vlada igra i zabava, radost, uzbuđenje isprepleteno dubokim mirom. Malo bi bilo reći da je to bijeg od svakodnevnice, upravo suprotno, znači biti tu i sada u ovom trenutku, kao da ne postoji ni prije ni poslije. Boje ne ispunjavaju samo moja platna već i život, što mi omogućuje da i njega sagledam kao jedno veliko platno. To me ispunjava dubokom zahvalnošću prema božjoj kreaciji života, ne samo zbog moje sposobnosti da opaženo pretočim u slike, već prvenstveno zbog toga sto sam svjesna koliko smo počašćeni kao ljudska bića svjedočiti, kroz ljepotu svega stvorenog, ljubavi života.

Moja namjera je osnovati umjetničko-obrazovni centar koji će povezivati djecu, mlade i odrasle, one malo manje mlade i u potpunosti odrasle, ljude svih dobnih skupina koje vežu isti ili slični interesi sa željom unapređenja kvalitete života građana putem njihovog aktivnog uključivanja u svijet kulture, obrazovanja i umjetnosti, kroz aktivnosti koje uključuju predavanja, izložbe, seminare, radionice, školsko-edukativne programe usmjerene na razvoj pojedinca i društva općenito.

Prvenstveno, misija mi je da se djeci uzrasta od 4-16 godina, pruži kontinuirana stručna edukacija i obrazovanje za ostvarivanje maksimalnih potencijala, pomogne u izgradnji karaktera i odgovarajućih kompetencija za daljnji rast i razvoj svakog djeteta ponaosob. Glavna zadaća je da se uz igru i zabavu pruži kvalitetna podrška i razvoj vještina kroz znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku, poznato i kao STEM. Nastavni program bi bio fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Zamisao je da se učenje prakticira u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i natjecanja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. STEM obrazovanje često je opisano kao meta-disciplina, holističan pristup učenju koji je vrjedniji nego zbroj svojih dijelova. Uzmemo li u obzir činjenicu da je tradicionalni obrazovni sustav discipline svrstavao u kategorije, STEM obrazovanje daje obećanje interdisciplinarnog pristupa učenju koji započinje s angažmanom životnih pitanja i problema čije rješenje zahtijeva da učenici shvate poveznice između različitih disciplina. Ove poveznice omogućavaju razvoj kompetencija poput rješavanja problema, logičkog i inovativnog razmišljanja, samopouzdanja, povezivanja ideja te drugih kompetencija, koje zajedno povećavaju STEM pismenost i naposljetku, šire razumijevanje svake od disciplina i njihovih zamagljenih margina. Za one malo starije održavale bi se radionice gdje bi svatko bio slobodan izraziti se na način koji to njemu najbolje odgovara, bilo kroz pisanje, slikanje, sviranje ili ples, bitno da duša dođe do izražaja, da svatko pronađe sebe u onome što ga ispunjava, podiže i vraća volju za životom, ljubavi, slobodi i stvaralaštvu, koje je i na početku, a i na kraju esencija našeg bića.


No, da bi u tome uspjela, potrebna mi je vaša pomoć.

Ovim putem pozivam vas da podržite moju kampanju i podijelite sa svojim prijateljima. Hvala, u moje ime i svih budućih polaznika centra, koji s veseljem željno iščekuju otvorenje :)


Organizer

 • Kristina Saic
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Oct 02, 2020
 • Sretno :)

€26.00
 • Goran Spiljar
 • Donated on Sep 23, 2020
 • good luck with your project

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 23, 2020
€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

3 donors
 • Anonymous
 • Donated on Oct 02, 2020
 • Sretno :)

€26.00
 • Goran Spiljar
 • Donated on Sep 23, 2020
 • good luck with your project

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 23, 2020
€20.00

Followers

1 followers
Goran Spiljar
€56.00
raised of €15,000.00 goal
0% Funded
3 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities