Už svajonę gyventi/For a dream to live

 • €1,295.00
  raised of €2,000.00 goal goal
64% Funded
30 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Esu Rimanto Kaukėno paramos grupės narė jau daug metų,todėl glaudžiai bendrauju ir stengiuosi padėti šiam fondui,kuris yra tarsi viena didelė šeima.

Baigiau Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija,sportuoju,moku groti keliais instrumentais kurie kartais atitraukia nuo kasdienybės. Dirbu su grafiniu dizainu,kuriu ir realizuoju žmonių norus.Studijuoju teisę,kad ateityje galėčiau apginti daug nekaltų žmogučių,esu pakankamai jautri asmenybė bei atsidavusi darbams kuriuos atlieku. Mane užaugino paprasta,bet be galo atsidavusi mama,kuri mokė visų vertybių,kaip dalintis jei turi daugiau.

Nesu ypatinga,tačiau turiu savyje vilties,kad atliekant gerus darbus visiems kartu,mes tampame ypatingais.

English:
I have been a member of the Rimantas Kaukėnas support group for many years, so I communicate closely and try to help this foundation, which is like one big family.

I once graduated from Panevėžys Raimundas Sargūnas Sports Gymnasium, I play sports, I can play several instruments that sometimes distract me from my daily life. I work with graphic design, and I realize the wishes of people. I was raised by a simple but infinitely devoted mother who taught me all the values on how to share if I have more.

I am not special, but I hope that by doing good work for everyone together, we will become special.


Visi turime svajonių,svajonę būti laimingais,svajonę turėti vaikų,svajonę būti sveikiems ir milijonas kitų materialių,ar paprastų,tai nesvarbu.


Mano tikslas surinkti pinigų šeimoms kurioms trūksta mūsų visų pagalbos. Šį rudenį eisiu žygiu per Lietuvą bandydama įveikti 500km (Žagarė - Kazimiero Simonavičiaus universitetas) ,kad įgyvendinti šių šeimų norus. Visų jūsų pagalba man yra labai svarbi. Šiuo metu jau esu pradėjusi savo pasiruošimą ir tikiuosi,kad vasaros gale šis pasiruošimas man padės 😊 Tikiuosi jūsų pagalbos,nes kartu galime sukurti geresnį rytojų tam,kam to labiausiai reikia.

Antrasis būdas,kaip galite prisidėti nusipirkdami mano ir visos profesionalų komandos darytas drobes. Pinigai tai pat keliaus vaikams.

Pateikiu jums savo ir profesionalių (grožio meistrių) ir fotografo/apšvietėjo Dariaus Razgūno darbų parodą,kurioje galėsite įsigyti šios darbus,surinkti pinigai keliaus vardan svajonės,kurią turime daugėlis,bet neįvertiname - esame sveiki.

Pirmųjų darbų ciklas yra skirtas vaikystės temai.
Dažniausiai kalbėdami apie emociją ir savęs išreiškimą įsivaizduojama drabužius,makiažą ir daugėlį kitų detalių. Čia to nebus. Tik kūnas ir emocija. Ne,tai ne pornografija,tai menas ir jį reikia mokėti suprasti.

NUOTRAUKAS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA PLATINTI BE AUTORIŲ SUTIKIMO.

Jei panorėsite tik paaukoti - tai šaunu !

Tačiau norinties įsigyti drobes, kviečiu susisiekti su manimi.

Laura Samulionytė

[email protected]

Pranešime parašykite kokią sumą siūlote, darbo pavadinimas,bei jūsų vardas,pavardė (jei nenorite viešintis slapyvardis).

Darbus išsiųsime su profesionalų komandos parašais,taipogi mano linkėjimais kitoje pusėje.

ENGLISH:

We all have dreams, the dream of being happy, the dream of having children, the dream of being healthy, and a million other material or simple, it doesn’t matter.


My goal is to raise money for families who all need our help. This autumn I will go on a hike through Lithuania trying to cover 500 km (Žagarė - Kazimieras Simonavičius University) to fulfill the wishes of these families. Your help is very important to me. I have already started my preparations and I hope that at the end of the summer this preparation will help me 😊 I hope for your support because together we can create a better tomorrow for those who need it most.

The second way you can contribute is by buying canvases made by me and the entire team of professionals. Money will also travel for children.

I present to you an exhibition of my own and professional (beauty masters) and photographer/illuminator Darius Razgūnas works, where you can buy these works, the money raised will travel in the name of a dream we have many, but we do not appreciate - we are healthy.

The cycle of the first works is devoted to the theme of childhood.
When it comes to emotion and self-expression, clothes, make-up, and many other details are usually imagined. It won't be here. Only the body and the emotion. No, it’s not pornography, it’s an art and you need to be able to understand it.

PHOTOS DISTRIBUTION IS STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE AUTHORS 'CONSENT.

If you just want to donate - that's great!

However, if you want to buy canvas, please contact me.

Laura Samulionytė

[email protected]

Write in the message what amount you are offering, the name of the job, and your name (if you do not want a nickname).

We will send the works with the signatures of the professional team, as well as my wishes on the other side.

Laura Samulionytė
[email protected]
Write in the message what amount you are offering, the name of the job, and your name (if you do not want to be a nickname).

We will send the works with the signatures of the professional team, as well as my wishes on the other side.


PHOTOS YOU CAN FIND: Support Už svajonę gyventi/For a dream to live at Contribee!

Organizer

Hello, I'm Laura, I'm almost 22 years old, I'm an athlete from Lithuania who has been living in The Hague for more than two years :)

Hello, I'm Laura, I'm almost 22 years old, I'm an athlete from Lithuania who has been living in The Hague for more than two years :)

Donors

 • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 • Donated on Sep 16, 2022
 • Už svajonę gyventi

€200.00
 • Gabrielė Kaveckaitė
 • Donated on Sep 16, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 16, 2022
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

30 donors
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 • Donated on Sep 16, 2022
 • Už svajonę gyventi

€200.00
 • Gabrielė Kaveckaitė
 • Donated on Sep 16, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 16, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 16, 2022
 • Ačiū, Laura, už Jūsų pasiaukojimą ir tikrą gerumą!

€50.00
 • Rasa Tru
 • Donated on Sep 16, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 16, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 15, 2022
€15.00
 • Elžbieta Karaliūtė
 • Donated on Sep 15, 2022
 • Už svajonę.

€77.00
 • Sigita Howell
 • Donated on Sep 14, 2022
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 14, 2022
€10.00
Show more donors

Followers

4 followers
Rasa Vilnienė
Sigute Vainauskaite
Marius Baranauskas
Miško Brolis
€1,295.00
raised of €2,000.00 goal
64% Funded
30 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook