User profile

Konstantina Minovska

Joined on Mar 26, 2020

Send a message
Konstantina Minovska
hasn't posted a campaign yet
The Future is Private
English translation provided below. Ние сме ПРЕСВРТ, чија мисија е да овозможи слободно театарско творештво преку експериментирање и истражување! Ова. . . . .
87 Donors
$1,320 raised
18% funded
The Future is Private
English translation provided below. Ние сме ПРЕСВРТ, чија мисија е да овозможи слободно театарско творештво преку експериментирање и истражување! Ова. . . . .
87 Donors
$1,320 raised
18% funded