one year Contemporary Dance and Performance Program in Barcelona

 • €383.00
  raised of €2,200.00 goal goal
17% Funded
17 Donors
Time left
37 5 57
You only have the opportunity to donate to this campaign before Wednesday Nov 8, 11:59 pm UTC
Show more
Show less

Podporíš ma?

Po veľa NIE prišlo ÁNO a dostala som možnosť študovať tanec v Barcelone, ročný tanečný program ktorého náplňou a výsledkom je medzinárodne uznávaný certifikát a otvorené dvere do tanečného sveta za hranicami Slovenska. Španieli ma podporia 50% zo školného a zbytok je na mne. Nie je to málo, ale nie je to nereálne.

Suma, ktorú potrebujem doplatiť je 2200€.

Zisťujem, že Španielsko nie je lacná krajina, a tobôž popri dennom štúdiu tanca a vystupovaniu, to nebude o nič ľahšie pracovať popri, čo ale nevylučujem.

Pýtam si, lebo potrebujem. Vraví sa, že požiadať o pomoc nie je hanba. Má pre mňa zmysel študovať tanec medzi a s najlepšími v obore, zužitkovať naučené a naučiť sa nové. Stále sa je kde posúvať a oplatí sa investovať do seba, aj keď ceny sú vysoké.

Budem hlboko vďačná za každú podporu, ktorá mi uľahčí život v Barcelone a budem študovať bez ďalšieho stresu peňazí. Je to pre mňa risk, väčší ako som si myslela a úprimne- mám strach. Ale chcenie je väčšie. Nové veci si vyžadujú nový prístup k nim.

Aby tanec na Slovensku neostal iba pre vybranú skupinu, chcem sa vrátiť a prispieť k rozvoju tejto stránky aj v našej krajine. Ak ťa osloví aspoň jedna myšlienka, misia splnená. Lebo tanec nie je iba o tancovaní. Ten, kto tancuje, na akejkoľvek úrovni, má dôvod prečo to robí. . A ja mám ten dôvod tiež.

Ďakujem za tvoj čas ( a peniaze ) :)

**** ENGLISH****

Will you support me?

After lots of NOES came a YES and I got a chance to study dance in Barcelona, a year long course that involves me getting a certificate and opens doors into dance world beyond the Slovak borders. I am guaranteed 50% of tuition but the rest is on me. It’s not a small sum but it’s not unrealistic.

The amount of money I need is 2200€.

I found out that Spain is not a cheap country so it’s going to be difficult to work while studying and performing but that doesn’t mean I won’t.

I am asking because I need it. Asking for help is not a shame. It means a lot for me to study dance among the best in the field, use the knowledge and learn even more new things. There is always room for improvement and I think it’s always worth to invest in yourself even though the prices are high.

I’m going to be deeply thankful for any amount of your support which will make my life easier in Barcelona and help me study with less fear of not having enough money. It’s a huge risk for me, even bigger than I initially thought, and I am scared. But my will is even bigger. New things require new approach.

If this made you consider to help me then it’s mission accomlished for me. Because dance is not only about dancing. Those who dance, on any level, have reasons why they do and so do I.

Thank you!


Organizer

Donors

 • Zuzana Hudáková
 • Donated on Sep 02, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Aug 28, 2023
Amount Hidden
 • Dominika R
 • Donated on Aug 26, 2023
 • ❤️

€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

17 donors
 • Zuzana Hudáková
 • Donated on Sep 02, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Aug 28, 2023
Amount Hidden
 • Dominika R
 • Donated on Aug 26, 2023
 • ❤️

€20.00
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Aug 08, 2023
 • :)

€30.00
 • K Foltanova
 • Donated on Aug 01, 2023
€30.00
 • René Gonzalez
 • Donated on Jul 31, 2023
 • A bailar!

€15.00
 • Zuzana Fehérová
 • Donated on Jul 30, 2023
 • Drzim palce, nech to vyjde podla predstav! 🙂💃

€10.00
€5.00
 • Dominika Olejarnikova
 • Donated on Jul 30, 2023
 • Milujem tvoje tanečné hodiny aj keď budeš rok preč tak mi budú určite chýbať ale nejak to už vydržím a budem sa tešiť čo nové nám donesieš 🩷 Držím palce

Amount Hidden
Show more donors

Followers

3 followers
Miroslav Bazger
Rastislava Ranušová
Slavka Sucikova
€383.00
raised of €2,200.00 goal
17% Funded
17 Donors
Time left
37 5 57

You only have the opportunity to donate to this campaign before Wednesday Nov 8, 11:59 pm UTC

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook