Project “Throw away prejudices, catch a disc”

Fundraising campaign by Martina Kmecova
 • €232.00
  raised of €550.00 goal goal
42% Funded
13 Donors
Raised offline: €77.00
Total: €309.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

I am a student writing a master thesis on the topic "Social Inclusion of Roma Youth through ultimate frisbee". For those of you who hear about ultimate frisbee for the first time, it is a non-contact team sport played with a flying disc (frisbee) on the grass field. There are zones are located at both ends of the field. The aim of the game is to pass the disc across the field, in any direction, and catch the disc in the end zone.

The goal of the project "Throw away prejudices, catch a disc" is to introduce this sport to young Roma pupils and via this project promote social inclusion, gender equality, and awareness of the disadvantaged situation of the Roma minority. The project also serves as a means to interchange Roma and Slovak culture, provide a social meeting place for Roma and non-Roma youth, and offer young Roma people a meaningful free activity close to their homes.

The advantage is that ultimate frisbee is a low-cost sport. All you need is a disc, sports shoes or cleats and a grass field. That is why I would like to request funds for the purchase of minimum:

 • 20 small size discs from kids (7 - 11 years old)
 • 30 normal size discs for teenagers (12 years old and older)

First, I will use the flying discs (frisbees) at elementary school(s) in the vicinity of Košice during demonstrations of the sport 'ultimate frisbee', and later I will distribute them to children and youth at the main event. At the end of the year, a weekend tournament is planned, where children will have an opportunity to play with experienced frisbee players.

The more money collected, the more discs I will be able to order and give out to children :)

SLOVAK VERSION:

Som študentka, ktorá píše diplomovú prácu na tému "Sociálna inklúzia rómskej mládeže pomocou športu". Konkrétne sa jedná o šport ultimate frisbee. Ide o bezkontakný tímový šport, ktorý sa hrá s lietajúcim diskom (frisbee) na ihrisku. Na oboch koncoch ihriska sú umiestnené zóny. Cieľom hry je nahrávať si disk cez celé ihrisko a chytiť disk v zóne.

Unikátnosťou tohto športu je fakt, že sa hrá bez rozhodcov, a to aj na tej najvyššej úrovni, napr. na majstrovstvách sveta. V ultimate frisbee sa kladie veľký dôraz na dôležité hodnoty ako fairplay, dodržiavanie pravidiel, spoluprácu, disciplínu a rešpekt k súperovi. Zaujímavosťou je aj charakter športu ako takého. Je to jeden z mála športov, ktoré sa hrajú v mixovej divízií. To znamená, že dievčatá a chlapci hrajú spolu v tíme, pričom obe pohlavia sú rovnako cenené a uprednostňované. Preto verím, že hranie tohto športu môže pomôcť posilniť postavenie mladých rómov a rómiek v našej spoločnosti a prispieť k ich sociálnej inklúzií.

Výhodou je, že ultimate frisbee to nízkonákladový šport. Potrebujete k nemu disk, športové topánky alebo kopačky a nejakú väčšiu trávnatú plochu. Práve preto, by som v rámci tejto výzvy chcela požiadať o finančné prostriedky na kúpu minimálne:

 • 20 ks diskov pre deti od 7 do 11 rokov
 • 30 ks diskov pre mládež nad 12 rokov

Nákupené lietajúce disky (frisbee) najprv využijem na základných školach v okolí Košíc počas úkážok športu 'ultimate frisbee' a neskôr ich rozdám deťom a mládeži v súťažiach na hlavnom podujatí. Na konci roka sa chystá víkendový turnaj, na ktorom si budú môcť deti zahrať v tíme so skúsenými frisbee hráčmi.

Čím viac peňazí sa vyzbiera, tým viac diskov budem môcť objednať a rozdať deťom :)

Rewards

Professional 175g Flying Disc with the project logo

Get your own flying disc. The discs are made in Germany and are 100 percent organic (made entirely from renewable raw materials).

3 Backers
reward_image
3 Backers

Organizer

 • Martina Kmecova

Donors

€10.00
 • Hana Kolibiarova
 • Donated on Sep 18, 2022
€10.00
 • Veronika Čolláková
 • Donated on Sep 18, 2022
 • <3

€20.00
Oct 05

The discs has been ordered and dispatched!

Update posted by Martina Kmecova at 10:12 am

Thanks to your generosity I have managed to order 15 relugar-sized discs and 21 kids-sized discs. I should receive them next week. Whoou! :)Those who contributed more than 35€ will receive their own disc. I will contact you soon.

See update
0

Donors & Comments

13 donors
€10.00
 • Hana Kolibiarova
 • Donated on Sep 18, 2022
€10.00
 • Veronika Čolláková
 • Donated on Sep 18, 2022
 • <3

€20.00
 • Michal Hojcka
 • Donated on Sep 17, 2022
€20.00
 • Susanna Bottaro
 • Donated on Sep 16, 2022
 • Amazing project!

€35.00
 • Fery Vanhemelryck
 • Donated on Sep 16, 2022
 • what a great initiative! good luck

€40.00
 • Ondrej Mikuláš
 • Donated on Sep 16, 2022
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 14, 2022
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 14, 2022
€15.00
 • Fabian Hattendorf
 • Donated on Sep 14, 2022
 • Amazing project, good luck!

€10.00
Show more donors

Followers

1 followers
Slávka Kmecová
€232.00
raised of €550.00 goal
42% Funded
13 Donors
Raised offline: €77.00
Total: €309.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities