Our animal shelter needs your help!

 • €176.00
  raised of €18,000.00 goal goal
0% Funded
10 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

(Text in English will follow)

Το 2000 ιδρύσαμε στην Πυλαία το σωματείο «Προστασία Αδέσποτων Ζώων η ΑΓΑΠΗ» με σκοπό οι σποραδικές και μεμονωμένες προσπάθειες που κάναμε μέχρι τότε, να γίνουν πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές.

Μέχρι σήμερα, αγωνιστήκαμε, προσφέροντας την αγάπη μας, τον ελεύθερο χρόνο μας, την προσωπική μας εργασία, χρήματα, θυσίες και πετύχαμε πολλά:

- Περιθάλψαμε σημαντικό αριθμό από γάτες και σκύλους,

- Στειρώσαμε μεγάλο αριθμό αδέσποτων ζώων,

- Δώσαμε για υιοθεσίαπολλά γατάκια αλλά και σκυλιά, ελέγχοντας πάντα την ποιότητα ζωής που τους προσφέρεται.

Το μικρό μας καταφύγιο, το οποίο δημιουργήσαμε από το μηδέν με πολλούς κόπους και θυσίες, και που εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια φιλοξένησε και έσωσε πολλά ζώα, τα οποία είχαν πραγματικά ανάγκη, δυστυχώς κινδυνεύεινα κλείσει.

Δεν μπορώ να ξεχάσω την πίστη μας και τη μεγάλη μας αγάπη για τη σωτηρία των ζώων όταν αυτός ο χώρος μας παραχωρήθηκε από τον Άγγελο. Ήταν γεμάτος σκουπίδια και λάσπες, κι εμείς, με σκληρή δουλειά, νύχτα και μέρα, τον μετατρέψαμε σε χώρο φιλοξενίας για σκύλους και γάτες. Η μνήμη μου είναι γεμάτη από ιστορίες με κουτάβια, γατάκια, άρρωστα ζώα που χρειάστηκαν περίθαλψη, ζώα που σώθηκαν και βρήκαν τη σωστή, δική τους οικογένεια.

Τα χρόνια κύλησαν σαν το νερό, κι εμείς με δυσκολία πια συνεχίζουμε τη φροντίδα των ζώων μας, χωρίς χρήματα και με ελάχιστους εθελοντές. Δεν το βάλαμε όμως ποτέ κάτω, και ποτέ δεν λειτουργήσαμε σε βάρος των ζώων μας. Πρώτη μας μέριμνα πάντα η καθημερινή τους φροντίδα, σε φαγητό, καθαριότητα, και γιατρούς.

Δυστυχώς πριν από μερικούς μήνες, ο Άγγελος έφυγε, και η παραμονή μας στον χώρο αυτόν έγινε ακόμα πιο δύσκολη.

Αυτήν τη στιγμή στο καταφύγιο μας έχουμε 35 γάτες και 7 σκυλιά.

Ταυτόχρονα, στον χώρο γύρω από το σπίτι του Άγγελου συνεχίζουν να ζουν τα ζώα του, που υπεραγαπούσε, συγκεκριμένα ακόμα 30 γάτες και 5 σκυλιά. Επειδή δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας να τα εγκαταλείψουμε στην τύχη τους, αναλάβαμε την καθημερινή τους σίτιση και φροντίδα. Δυστυχώς, από τον Δήμο δεν είχαμε κάποια ουσιαστική βοήθεια ή στήριξη -παρά τις εκκλήσεις μας.

Για να συνεχίσουμε να φροντίζουμε όλα αυτά τα ζώα, για την καθημερινή τους σίτιση, καθαριότητα και φαρμακευτική περίθαλψη, το ποσό που χρειαζόμαστε κάθε μήνα ανέρχεται πλέον στα 1.500€ (1.000€ η σίτιση, 300€ η καθαριότητα, 200€ η φαρμακευτική περίθαλψη) - πραγματικά, παρά τις καθημερινές προσπάθειες που κάνουμε, δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτά τα χρήματα και ζητούμε τη δική σας στήριξη και βοήθεια. Σε αυτό το ποσό δεν έχουμε συμπεριλάβει τα κτηνιατρικά έξοδα, που είναι απρόβλεπτα αλλά σχεδόν καθημερινά, αλλά ούτε και άλλα πάγια έξοδα, όπως το νερό και το ρεύμα.

Κάθε ποσό, ακόμα και το πιο μικρό, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και απαραίτητο για τα ζώα που φροντίζουμε.

Όνειρό μας πάντα παραμένει να κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε κάθε μήνα, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχούμε καθημερινά για την επόμενη ημέρα, και να μπορούμε να προσφέρουμε στα ζώα μας μια αξιοπρεπή ζωή, με πολλή αγάπη.

Βέβαια, ακόμα και αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε οικονομικά αλλά ενδιαφέρεστε να ενισχύσετε εθελοντικά την προσπάθειά μας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail μας, [email protected]. Κάθε μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά για το καταφύγιο.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα!

[Λογαριασμός ΑΓΑΠΗΣ

Alpha Bank: 730002002001977

IBAN: GR02 0140 7300 7300 0200 2001 977]


-----------------------------------------------------

(Text in English)


In 2000 in Pilea, Thessaloniki, we founded the organization "Stray Animals’ Protection, i AGAPI (‘Love’)" in order for our individual efforts to become more organized and effective.

All these years we continue to offer our love, free time, personal work and money, and we have achieved a lot:

- We treated a significant number of cats and dogs,

- We sterilized a large number of stray animals,

- We gave many cats and dogs for adoption, always checking the quality of life offered to them.

Our small shelter, which we created from scratch with many personal efforts and sacrifices, and for more than 20 years has hosted and saved a big number of animals in need, is unfortunately in danger of being closed.

I cannot forget our faith and love in saving animals in need when this space was offered to us by a man called Angelos. It was a place full of garbage and mud, and we, working hard for many nights and days, managed to turn it into a “home” for dogs and cats. My memory is full of stories with puppies, kittens, with sick animals that needed treatment and overcame their problems, with animals that were rescued, with animals that were lucky enough to find their forever families.

The years have flown by, and today we find ourselves in a situation where we can hardly continue taking care of our animals, without enough money and with few volunteers. But we never quit: our first concern has always been our animals’ daily care, in food, cleaning, and medicine.

Unfortunately, a few months ago, Angelos passed and our stay at this space became even more difficult.

We currently have 35 cats and 7 dogs in our shelter.

At the same time, around Angelos' house continue to live 30 more cats and 5 dogs – animals Angelos deeply loved. Because it never crossed our minds to leave them to their fate, we took over their daily feeding and care. Unfortunately, we did not have any help or support from the Municipality - despite our appeals.

To continue taking care of all these animals, for their daily feeding and cleaning, the amount we need every month now amounts to €1,500 - really, despite our daily efforts, we are struggling to find this money and we are asking for your support and help. Τhis amount does not include the veterinary costs, which are unpredictable but almost daily. Also, it does not include other fixed costs, such as water and electricity bills.

Every amount, even the smallest, is very important to us and necessary for the animals in our care.

Our dream has always been to secure the money we need every month, so that we don't have to worry about the next day, every day, so that we can offer our animals a decent life, with lots of love.

Of course, if you cannot help financially, nevertheless you are interested in supporting our efforts as a volunteer, you can always contact us at our e-mail, [email protected]. Every little bit of help can make a huge difference for the shelter and our animals.

Thank you so much for everything!

[Organization's Bank Account-

Alpha Bank: 730002002001977

IBAN: GR02 0140 7300 7300 0200 2001 977]

Organizer

 • Zampela Botonaki

Donors

 • MARIA TSILIOPOULOU
 • Donated on Nov 22, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 07, 2023
€30.00
 • Stella SARRIGIANNIDOU
 • Donated on Oct 31, 2023
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

10 donors
 • MARIA TSILIOPOULOU
 • Donated on Nov 22, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 07, 2023
€30.00
 • Stella SARRIGIANNIDOU
 • Donated on Oct 31, 2023
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 17, 2023
€40.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 17, 2023
€10.00
 • Manolis V
 • Donated on Oct 09, 2023
€5.00
 • Georgina Liossi
 • Donated on Oct 09, 2023
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 02, 2023
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 01, 2023
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 29, 2023
 • 💙

€10.00
Show more donors

Followers

1 followers
Christina Douvitsa
€176.00
raised of €18,000.00 goal
0% Funded
10 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook