Oksana’s Cancer Treatment Fund

 • €1,600.00
  raised of €20,000.00 goal goal
8% Funded
36 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

/ ENG /

"I really want to live and by my example help people to have a strong faith!"
- Oksana, 43 years old, mother of 8-year-old Nazar.

Oksana is an exceptional woman with an indomitable spirit, who shares her loving care and authentic joy with those around her. She loves people and people love her. In 2018, Oksana was diagnosed with breast cancer and has been fighting it bravely throughout all this time. In early March 2022, Oksana had no choice but to leave her home country and beloved husband amidst the devastating Russian invasion. She took a journey to Estonia, with her little son and elderly mother in order to continue her treatment. During the last 12 months, despite her disease, Oksana has been courageously working at a factory to cover the living costs.

Now however, starting from this September, in order to get better, Oksana urgently needs your help to receive advanced and expensive cancer treatment, costing 2,000 EUR per month. The new treatment is not covered by the Estonian Health Insurance Fund. Help is also needed with simple living costs (food, apartment) - an additional 1,000 EUR per month (for Oksana, her son & mother).

Oksana’s most profound aspiration is to witness her now 8-year-old son flourish into adulthood.
He deserves to grow up with his mother’s love at every pivotal moment of his life. She wants to continue seeing him excel in school, cheer him on at his soccer games, see the wonder in his eyes as he discovers the world, guide him through the trials of adolescence, and be there to hug him tightly as he steps into the world as a grown man.
The same yearning fills Oksana’s mother’s eyes, who firmly stands beside her daughter during this very challenging time. They all crave a future where this family is thriving and unbroken by life’s cruelest circumstances. Oksana’s dream is more than her own - it’s woven into the very fabric of her family.

Please, support and donate!
She and her family appreciate any contribution, no matter how big or small.

Your contributions won’t just offer financial relief, but will provide immense help that will allow Oksana to be there to shape and witness her son’s future, and help this family to remain a beacon of resilience and love for each other.

Throughout all her life, Oksana has been helping others on every step of the way, as much as possible. Now it’s time to offer help to her.

/ EST /

"Ma väga tahan elada ning oma eeskujuga aidata inimestel omada tugevat usku!"
- Oksana, 43-aastane, 8-aastase Nazari ema.

Oksana on erakordne naine alistamatu hingega, kes jagab oma armastavat hoolt ja ehedat rõõmu nendega, kes teda ümbritsevad. Ta armastab inimesi ja inimesed armastavad teda.
2018. aastal avastati Oksanal rinnanäärmevähk ning ta on vapralt sellega võidelnud kogu selle aja.
2022. aasta märtsikuu alguses, peale Venemaa laastavat sissetungi Ukrainasse, oli Oksana sunnitud lahkuma oma kodumaalt ja oma armastatud abikaasa kõrvalt. Koos oma poja ning eaka emaga võtsid nad ette teekonna Eestisse, et siin ravi jätkata. Viimased 12 kuud, oma haigusest hoolimata on Oksana vapralt töötanud tehases, et katta vajaminevad elamiskulud.

Nüüd aga, alates sellest septembrist, vajab Oksana kiiresti Sinu abi, et ravi jätkata ning et ta tervis saaks paraneda. Uus ravi, mida Oksana vajab on kallis ja maksab 2000 EUR kuus ning kahjuks ei ole see Eesti Tervisekassa poolt kaetud. Abi on tarvis ka lihtsate elamiskuludega (toit, korter) - lisanduvad 1000 EUR kuus (Oksana, tema poeg & ema jaoks).

Oksana sügavaim soov on olla oma praegu 8-aastase poja kõrval siis kui ta on täiskasvanueas. Ta väärib oma ema armastusega üles kasvamist oma elu igal pöördelisel hetkel. Ta soovib ka edaspidi näha oma poja suurepäraseid pingutusi, talle jalgpallimängudel kaasa elada, näha imestust tema silmis kui ta maailma avastab, olla talle abiks läbi noorukiea katsumuste ja olla seal, et teda tugevalt kallistada, ajal kui ta astub maailma täiskasvanuna.

Sama soov on ka Oksana oma emal, kes seisab sel keerulisel ajal vankumatult oma tütre kõrval. Nad kõik unistavad tulevikust, kus nende perekond õitseb ja pole elu julmadest asjaoludest murtud. Oksana unistus pole ainult tema enda oma – see on põimitud tema perekonna kangasse.

Palun toetage ja annetage!
Tema ja ta pere hindavad igat panust, olgu see suur või väike.

Teie panus ei paku mitte ainult rahalist abi, vaid võimaldab Oksanal olla armastav tunnistaja oma poja tulevikule ning aitab sel perel jääda üksteise armastuse ja vastupidavuse majakaks.

Oma elu on Oksana abistanud teisi enda ümber nii palju kui võimalik. Nüüd on aeg abistada teda.

/ RUS /

"Я очень хочу жить и своим примером помогать людям иметь сильную веру!" - Оксана, 43 года, мама 8-летнего Назара.

Оксана - необыкновенная женщина с неукротимым духом. Она светится изнутри и делится своей заботой и неподдельной радостью с окружающими. Она любит людей, а люди любят ее. В 2018 году у Оксаны был диагностирован рак молочной железы, и все это время она мужественно борется с ним. С началом войны в марте 2022 года Оксана вместе с маленьким сыном и пожилой матерью покинула свою родную Одессу, чтобы продолжить лечение в Эстонии. В течение последних 12 месяцев, несмотря на болезнь, Оксана мужественно работала на заводе, чтобы покрыть расходы на жизнь.

Однако теперь, начиная с сентября этого года, чтобы выздороветь, ей срочно нужна ваша помощь для получения дорогостоящего лечения стоимостью 2 000 евро в месяц. Новое лечение не покрывается Эстонской больничной кассой. Необходима также помощь в оплате простых бытовых расходов (питание, квартира) - дополнительно 1 000 евро в месяц (для Оксаны, ее сына и матери).

Самое главное стремление Оксаны - это видеть, как ее восьмилетний сын становится взрослым.Он заслуживает того, чтобы расти, ощущая материнскую любовь в каждый переломный момент своей жизни. Она хочет и дальше видеть его успехи в школе, болеть за него на футбольных матчах, видеть удивление в его глазах, когда он познает мир, вести его через испытания подросткового возраста и быть рядом, чтобы крепко обнять его, когда он выйдет в мир взрослым мужчиной.
Та же тоска наполняет глаза мамы Оксаны, которая твердо стоит рядом со своей дочерью в это непростое время. Все они мечтают о будущем, в котором эта семья будет процветать, не сломленная жестокими обстоятельствами жизни. Мечта Оксаны не просто ее собственная - она вплетена в саму ткань ее семьи.

Пожалуйста, поделитесь, если можете!

Organizer

Hi, My name is Darja and I have set up this fundraiser so we could all together help my dear friend Oksana.

Hi, My name is Darja and I have set up this fundraiser so we could all together help my dear friend Oksana.

Donors

 • Ali Kanté
 • Donated on Sep 29, 2023
€50.00
 • Elnara Mame
 • Donated on Sep 24, 2023
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 24, 2023
Amount Hidden
Sep 20

Some good news

Update posted by Darja Dovbõš at 06:05 pm
rrrr

Hi Everyone,I am sharing some updates and some positive news (photos also attached - in Estonian).-Oksana has had her first treatment and she feels right now a tiny bit better.Treatment cost for that one time was 838,08 EUR and we will use funds collected here to pay for it. Thank. . . . .

See update
0

Donors & Comments

36 donors
 • Ali Kanté
 • Donated on Sep 29, 2023
€50.00
 • Elnara Mame
 • Donated on Sep 24, 2023
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 24, 2023
Amount Hidden
 • Lochan Alagh
 • Donated on Sep 21, 2023
€300.00
 • T T
 • Donated on Sep 17, 2023
€25.00
 • Piret Talviste
 • Donated on Sep 17, 2023
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 17, 2023
€100.00
 • Kaspar Kitsing
 • Donated on Sep 17, 2023
€100.00
 • Lilit Ghazaryan
 • Donated on Sep 16, 2023
Amount Hidden
 • Kristiina Linda
 • Donated on Sep 16, 2023
€20.00
Show more donors

Followers

8 followers
Anette-Isabel Luik
Varvara Holovan
Colin Farley
Maria Felenyuk
Anastasiia Meleshko
Sara El gherrak
Deniss Dunik
€1,600.00
raised of €20,000.00 goal
8% Funded
36 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook