My journey to a life without MS

 • kr1,050.00
  raised of kr500,000.00 goal goal
0% Funded
5 Donors
Raised offline: kr150,866.00
Total: kr151,916.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

(for Norwgian: see below)

MS is an unpredictable disease, therefore i want to get control of my life again, with stem cell treatment in Mexico. But it costs .......

Almost one year ago in July -14, I woke up one morning with numbness throughout the left side of the face. My first thought was that I during the night had "misplaced" me, and that this would go over. I went to work as usual, but became concerned when numbness feeling did not go over during the working day and evening. When I got up the next day, it was additionally come numbness and tingling in my left arm, foot, and dizziness aswell. The same day I was hospitalized for 2 days for investigation and observation.

In mid-September -14, came next attak / shub. To make a long story short, I was diagnosed with MS. This time I was paralyzed the entire left side of my body, was bedridden and needed care around the clock, with invaluable assistance from close relatives. This went on for about 1 month. Slowly but surely, I began to function again.

From there I got immunomodulatory medicine, so-called "slowdown medicine," which can slow down the progression of the disease. But the development comes, you just dont know WHEN ..The question is not IF I will be disabled but WHEN ....

RRMS (remitting Replapsing mulitple sclerosis) are inflammation, coming and going, recurrent ... with new nerves and brain cells that are attacked. The meylin can reoccure / repairs the damage again, but can also cause permanent damage to the signals the brain sends out. In my case I had a major attack in the right hemisphere (which controls the left side of the body) and left me struggling with balance, problems in my left foot, arm ( residual damage) and fatique.

Fatigue is perhaps what bothers me most in life, i dont not have the energy any longer, yet there`s to many things that I WILL.

Fatigue is a condition where you are tired, distracted, apathetic and may have problems with short term memory,.

When u struggle with all this for a long periode of time it is difficult to work, I have been on sick leave from my position as a manager assistance, since July last year. Being a mom ( for 4 ), grandma (to 3 ), to be able to do housecleaning , caring for my loved ones and maintain a social network is difficult. The energy I have left I have to use to get through everyday life.

After living with the side effects of my medication, such as hair loss, angina, weight gain, abdominal cramping and "flushing" a while, I began to investigate whether there were opportunities to get a different type of treatment. My oldest daughter, had read up on the various Norwegian blogs regarding stem cell treatment. Eventually I found out that countries such as Russia, Sweden, Canada, USA, India, Italy, Israel, Mexico and Germany offer stem cell therapy for MS patients. Some studies with criteria, which I’m not suitable for . Israel (Tel Aviv and Hassadh), Russia (Moscow) and Mexico (Puebla) have 1 criteria, the MS diagnosis.

A SIMPLE DESCRIPTION OF HOW HSCT WORKS

This treatment is designed to reset your immune system and halt the progression and activity of multiple sclerosis. A very simple description has been attached by many to describe how HSCT works. It has been described as a “re-boot” and in many respects this simplistic explanation is perhaps the easiest way to understand how the procedure works. In the same way that you re-boot your computer when it is playing up, HSCT re- boots your immune system and restarts it so that the malfunction is repaired and it works properly again. Your new immune system has no cell memory of malfunction and no longer attacks your nerves (myelin) so that your body has a chance to repair the damage previously inflicted! No more MS!

Report from Swedish hospitals show that 75% of patients with this type of treatment has been symptom free. While MSmedication only reduces the chance of relapses by approx. 30 -50 %, the stem cell treatment is far more effective.

Haukeland hospital in Bergen Norway, has started to treat MS patients, 5 ppl (!) in 2015! With 350 new cases each year, and with the criteria they have, I can hope and pray for treatment in my own country faaaaaaar away down the road. But who knows what tomorrow will bring? Not me ...

I feel my time is about to run out. MS is an unpredictable disease, anyday I can wake up and be paralyzed from the neck down .... without notice .. The only opportunity I have to stop the disease, is to go abroad to get stem cell treatment paid out of my own pocket.

Happy to announce , i have been getting a spot in Clinica Ruiz i Puebla , Mexico, as outpatient, i Sept.2015!!!

The clinic has treated mexicans since 1993, but has reasently opened for foreign pasients. The treatment, with stay, costs $49K. In addition to that I need to pay for the travel to and from Mexico, food and other things needed, for both me and my caretaker. The clinic requires that a caretaker joins me for the entire stay of 8 weeks. The treatment takes place at the clinic, but they provide an apartment near to the clinic. This is an Outpatient (outside the hospital) treatment, and I am bound to have a caretaker with me, when I am at my most vulnerable and without immune system.

For 500,000 Nkr i can get my everyday life back and my life will be normal again.

Since I do not have half a million norwegian kroner on my bank account, I have to reach out to you who would like to contribute. All contributions, large or small, ten bucks or a thousand- would be greatly appreciated.

If YOU can not contribute financially, for various reasons, I ask you kindly to "spread the word and share" my page on facebook and / or share the link to this page.

Everything helps me closer to my goal of being healthy and getting treatment for MS.

A possible surplus after treatment will go to the MS Society in Norway.

Please contact me if u have any questions. :)

My facebook site :)

MS er en uforutsigbar sykdom , og ønsker derfor å få kontroll over livet mitt igjen , med stamcellebehandling i Mexico. Men det koster.......

For snart 1 år siden i juli -14, våknet jeg opp en morgen med nummenhetfølelse i hele venstre side av ansiktet. Min første tanke var at jeg i løpet av natten hadde "forlagt" meg, og at dette ville gå over. Jeg dro på jobb som vanlig, men ble bekymret da nummenhetfølelsen ikke gikk over i løpet av arbeidsdagen og kvelden. Da jeg sto opp neste dag, var det i tillegg kommet nummenhet og prikking i venstre arm ,fot ,og svimmelhet . Jeg dro på jobb, men ringte legen og avtalte time , samme dag. Jeg ble innlagt i 2 dager til undersøkelser og observasjon.

I midten av september -14, kom neste attak/shub. For å gjøre en lang historie kort, jeg fikk diagnosen MS. Denne gangen ble jeg lam i hele venstre side av kroppen, ble sengeliggende og trengte pleie døgnet rundt, med ubetalelig hjelp fra nærmeste familie. Dette pågikk i ca 1 mnd. Sakte men sikkert, begynte jeg å fungere igjen.

Derfra fikk jeg immunmodulerende medisin, såkalt «bremsemedisin»,som skal bremse utviklingen av sykdommen. Men utviklingen kommer, man vet bare ikke NÅR..Spørsmålet er ikke OM jeg blir pleietrengende men NÅR... .

RRMS (Remitting Replapsing , den typen jeg har, betegnes med betennelse , som kommer og går, tilbakevendende...med nye nerver og hjerneceller som blir angrepet. De kan gå helt tilbake, ved at meylinet dannes på nytt / reparerer skaden igjen ,men kan også gi varige skader på signalene som hjernen sender ut. I mitt tilfelle hadde jeg b.la et stort angrep på høyre hjernehalvdel( som styrer venstre side av kroppen) og sliter pr.d.d med balanse, motoriske problemer i venstre fot , arm(restskader) og fatique.

Fatigue, er vel kanskje det som plager meg mest i hverdagen, det å ikke ha overskudd til noe lengre , enda jeg VIL .

Fatigue er en tilstand hvor man opplever at man er trøtt, sliten, ukonsentrert , tiltaksløs og kan få problemer med kortidshukommelsen, .

Når man har det slik over lang tid er det vanskelig å kunne jobbe, jeg har vært sykemeldt fra min ass.butikksjef stilling, siden Juli i fjor. Det å være mamma, bestemor, kunne ta vare på hus og hjem og opprettholde et sosialt nettverk er vanskelig. Den energien jeg har igjen må jeg bruke på å komme gjennom hverdagen.

Etter å ha levd med bivirkninger av medisinen, slik som håravfall, hjertekrampe, vektøkning, magekrampe og "flushing " en stund, begynte jeg å undersøke om det var muligheter for å få en annen type behandling. Min eldste datter , hadde lest seg opp på diverse norske blogger angående stamcellebehandling. Etter hvert fant jeg ut at land som Russland, Sverige, Canada,USA, India, Italia, Israel, Mexico og Tyskland tilbyr stamcellebehandling for MS-pasienter. Noen gjennom studier andre med kriterier, som jeg ikke kommer inn under. Men pr.d.d utfører, Israel ( Tel Aviv og Hassadh), Russland ( Moskva) og Mexico (Puebla)dette med ett kriterie, at man har MS diagnose.

Stamcellebehandling, forklart enkelt, vil si at man får medisin for å "trekke" stamceller ut av beinmargen og inn i blodbanen , høsting av stamcellene ved å rense blodet , fryse ned stamceller, cellegift over noen dager og deretter føres , de tidligere stamcellene tilbake, inn i blodet igjen. Stamcellene vil da "glemme" at dem angrep, sin egen kropp. Man har da restartet systemet igjen. Rapporter fra svenske sykehus viser at 75% av pasientene med denne type behandling har blitt symptomfrie. Mens bremsemedisinen kun reduserer sjansen for attakker med ca 30 -50 prosent, er stamcellebehandling langt mer effektivt.

Haukeland sykehus i Bergen har begynt å behandle MS pasienter, hele 5 stk(!) har de satt som mål og behandle i 2015 ! Med 350 nye tilfeller hvert år, og med de kriteriene de har lagt opp til, kan jeg kanskje håpe på en plass laaaangt frem i tid. Men hvem vet hva morgendagen vil bringe ? Ikke jeg...

Jeg føler tiden min er i ferd med å renne ut. MS er en uforutsigbar sykdom, når som helst kan jeg våkne og være lam fra halsen og ned ....uten forvarsel.. Den eneste muligheten jeg har for å stoppe sykdommen, slik situasjonen er nå, er å dra til utlandet for å få stamcellebehandling betalt ut av egen lomme.

Behandlingen skjer på en klinikk, men man bor i leiligheter i nærheten av klinikken.Siden dette er en Outpatient ( utenfor sykehuset )behandling, er jeg nødt til å ha en ledsager med meg, når jeg er på det mest sårbare og uten immunsystem.

Jeg har fått plass ved Clinica Ruiz i Puebla , Mexico, som outpatient, i Sept.2015!!!

De har holdt på med denne behandlingen siden 1993, for mexicanere ,men har nå åpnet for utenlandske pasienter. Behandlingen, med opphold, koster per i dag $49.000. I tillegg må man ha penger til reise tur/retur, kost og det man ellers måtte trenge under oppholdet for både meg og ledsager (klinikken krever at man har med seg en "caretaker"). Man må regne med et 8-ukers opphold i Mexico under behandlingen, og må ha ledsager hele perioden.

For 500.000 kroner kan hverdagen og livet mitt bli normalt igjen.

Siden jeg ikke har en halv million på konto, spør jeg om det er noen som kunne tenke seg å bidra. Alle bidrag, stort eller lite, en hundrelapp eller en tusenlapp mottas med stor takk og i største ydmykhet

Hvis DU ikke kan bidra økonomisk, av forskjellige årsaker, ber jeg deg være så snill å "spre og dele " siden min på facebook og / eller dele linken til denne siden .

Alt hjelper meg nærmere målet om å bli frisk og få behandling for MS.

Et evt overskudd etter behandlingen er gjennomført går uavkortet til MS-foreningen i Norge.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Tusen takk <3

Min facebook side :)

Organizer

 • Anita K. Pettersen
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Guest
 • Donated on Jul 04, 2015
kr500.00
 • Gunn Heidi Danielsen
 • Donated on May 30, 2015
kr200.00
 • Malin Westermann
 • Donated on May 24, 2015
kr100.00
Jul 13

Puebla! im longing to meet you !

Update posted by Anita K. Pettersen at 09:14 am

Hi everyone :) i have now been without medication for 14 days, as i got to have a "washout" of the DMD`s 3 months before my treatment. I have been to many checkouts to be prepared for my treatment..One of them was an MRI with contrast for my brain since. . . . .

See update
1

Donors & Comments

5 donors
 • Guest
 • Donated on Jul 04, 2015
kr500.00
 • Gunn Heidi Danielsen
 • Donated on May 30, 2015
kr200.00
 • Malin Westermann
 • Donated on May 24, 2015
kr100.00
 • Elsa Westermann
 • Donated on May 24, 2015
kr100.00
 • Guest
 • Donated on May 24, 2015
kr150.00

Followers

2 followers
Bente Westermann
Randi Pettersen
kr1,050.00
raised of kr500,000.00 goal
0% Funded
5 Donors
Raised offline: kr150,866.00
Total: kr151,916.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities