Mises à jour activées Florin’s Dream: Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca

More about Palatca folk music and the current initiative - A palatkai népzenéről és a jelen kezdeményezésről
Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Jan 20

"Their music represents authentic folk music of the Transylvanian Plain -

Zenéjük a mezőségi tájegység autentikus folklórjának gyöngyszeme":

https://youtu.be/fYplGUsOgg4


- Scroll for English -

---------------------------------------------------------------------

Támogasd Florint a magyarpalatkai Kodoba emlékház létrehozásában!

Tervek:

- A Kodoba család tagjainak emlékére létrehozott múzeum, rendszeres nyitvatartással

- régi hangszerek kiállítása

- fényképek, személyes tárgyak kiállítása

- interaktív felület a látogatók számára - régi palatkai gyűjtések lejátszására

- találkozási helyszín a palatkai zenészek és a közönség számára, amely az emlékházat egyben az élő népzene házává is teszi

Minden apró adomány számít! Hálás köszönet!

Online: gogetfunding.com/palatca/?lang=hu

PayPal: [email protected]

Utalással (Megj. „Emlékház”): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

---------------------------------------------------------------------

Support Martin Florin Codoba in his undertaking to establish a Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca!

Plans:

- museum with regular opening hours to honor the memory of late Codoba musicians

- exhibition of old instruments of the Codoba dynasty

- exhibition of old photographs and personal belongings of the musicians

- interactive touchscreen kiosk to play old recordings

- meeting venue for folk musicians and for everyone who enjoys live folk music and who would like the Palatca traditional music to live on and thrive

Every small donation counts! Thank you!

Online: gogetfunding.com/palatca

PayPal: [email protected]

Wire transfer (Note: "Memorial house"): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajouter un commentaire