Donatii Selina Maria

Fundraising campaign by Nicolae Alin Calin
 • €470.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

For English Scroll


Selina Maria este o fetita extrem de energică din Slatina, România. De când s-a născut, a adus o mare bucurie familiei sale și zâmbetul ei pur și frumos a fost iubit încă de când a intrat în această lume.

Din păcate, la vârsta de un an și opt luni, Selina Maria a prezentat probleme cu vorbirea, auzul și înțelegerea. După ani de investigații, refuzuri și indiferență din partea medicilor, copilul a fost diagnosticat cu hiperacuză profunda, care se manifestă prin hipoacuzie acută și incapacitatea de a percepe și înțelege stimulii acustici. Desi parintii au incercat tot ce au putut, abia la varsta de 4 ani au primit un diagnostic mai clar, dar inca mai sunt cateva probleme medicale la care nu au gasit raspuns. În ciuda faptului că are un implant cohlear, Selina Maria nu aude, nu înțelege sau este dezvoltată ca o fetiță de 6 ani.

Adesea sănătatea copiilor romi este neglijată și ignorată în România, iar din cauza situației financiare a familiei sărace, fata nu a putut accesa cel mai bun și mai potrivit tratament.

Părinții au ajuns la disperare și au vândut tot ce aveau, dar totuși nu pot duce singuri aceasta lupta. Această pagină de strângere de fonduri a fost făcută pentru a colecta donații pentru tratamentul Selinei Maria.

Pentru a imbunatati starea de sanatate a Selenei Maria, parintii au fost sfatuiti de medici sa faca terapie de neurofeedback, singura solutie la problema ei care ii poate imbunatati starea de sanatate. Neurofeedback-ul este o metodă care ajută subiecții să-și controleze în mod conștient undele cerebrale, iar Selena Maria are nevoie urgentă de acest tratament. Aceasta terapie este foarte costisitoare si facem apel la solidaritatea si bunatatea dumneavoastra pentru a o ajuta pe Selina Maria.

Selina Maria merită să crească și să se dezvolte ca orice copil, să obțină o educație și, practic, să aibă o viață normală.

Haideti să-i oferim Selenei Maria o șansă la viață, să susținem sănătatea ei și să o ajutăm să-și păstreze zâmbetul.

Vă rugăm să distribuiți, donați!

Orice donație și distribuire este extrem de importantă.

Milioane de mulțumiri, Alin și Adelina, părinții Selinei Maria

𝗧𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁: 𝗖𝗮𝗹𝗶𝗻 Nicolae Alin

𝗟𝗲𝗶: 𝗥𝗢𝟭𝟮 𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟭𝟬𝟴 𝟰𝟴𝟳𝟯

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘: 𝗥𝗭𝗕𝗥𝗢𝗕𝗨

𝗘𝘂𝗿𝗼: 𝗜𝗕𝗔𝗡: 𝗥𝗢𝟳𝟱𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟱𝟯𝟬 𝟰𝟭𝟭𝟮

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘: 𝗥𝗭𝗕𝗥𝗥𝗢𝗕𝗨

𝗟𝗜𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗘: 𝗜𝗕𝗔𝗡: 𝗥𝗢𝟮𝟲𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟱𝟯𝟬 𝟰𝟭𝟮𝟭

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘:𝗥𝗭𝗕𝗥𝗥𝗢𝗕𝗨English version

Selina Maria is an extremely energetic girl from Slatina, Romania. Since she was born, she has brought great joy to her family and her pure and beautiful smile has been loved ever since she entered to this world.

Unfortunately, at the age of one year and eight months, Selina Maria presented problems with speech, hearing and understanding. After years of investigations, refusals and indifference from doctors, the child was diagnosed with profound hyperacusis, which is manifested by acute hearing loss and the inability to perceive and understand acoustic stimuli. Although the parents tried everything they could, it wasn't until the age of 4 that they received a clearer diagnosis, but there are still some medical problems to which they have not found an answer. Despite having a cochlear implant, Selina Maria does not hear, understand, or being developed like a 6-year-old girl.

Often the health of Romanian children is neglected and ignored in Romania, and due to the poor family's financial situation, the girl could not access the best and most appropriate treatment.

The parents reached despair and sold everything they had, but they still cannot take the fight to this end alone. This fundraising page was made to collect donations for Selina Maria's treatment.

In order to improve Selena Maria's health, the parents were advised by the doctor ... to undergo neurofeedback therapy, the only solution to her problem that can improve her health. Neurofeedback is a method that helps subjects consciously control their brain waves, and Selena Maria urgently needs this treatment. This therapy is very expensive, and we appeal to your solidarity and kindness to help Selina Maria.

Selina Maria deserves to grow and develop like any other child, get an education, and basically have a normal life.

Let's give Selena Maria a chance at life, support Selina Maria's health and help her keep her smile.

Please share, donate!

Any donation and distribution is extremely important.

Million of thanks, Alin and Adelina, Selina Maria's parents.

Name: 𝗖𝗮𝗹𝗶𝗻 Nicolae Alin

𝗟𝗲𝗶: 𝗥𝗢𝟭𝟮 𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟭𝟬𝟴 𝟰𝟴𝟳𝟯

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘: 𝗥𝗭𝗕𝗥𝗢𝗕𝗨

𝗘𝘂𝗿𝗼: 𝗜𝗕𝗔𝗡: 𝗥𝗢𝟳𝟱𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟱𝟯𝟬 𝟰𝟭𝟭𝟮

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘: 𝗥𝗭𝗕𝗥𝗥𝗢𝗕𝗨

𝗟𝗜𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗘: 𝗜𝗕𝗔𝗡: 𝗥𝗢𝟮𝟲𝗥𝗭𝗕𝗥 𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟲𝟬𝟬 𝟮𝟱𝟯𝟬 𝟰𝟭𝟮𝟭

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗖𝗢𝗗𝗘:𝗥𝗭𝗕𝗥𝗥𝗢𝗕𝗨


Organizer

 • Nicolae Alin Calin

Donors

 • Matthew Whitehead
 • Donated on Nov 16, 2023
Amount Hidden
 • Gorgo Mangiru
 • Donated on Oct 28, 2023
€30.00
 • Catalin Ganea
 • Donated on Oct 23, 2023
€30.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

16 donors
 • Matthew Whitehead
 • Donated on Nov 16, 2023
Amount Hidden
 • Gorgo Mangiru
 • Donated on Oct 28, 2023
€30.00
 • Catalin Ganea
 • Donated on Oct 23, 2023
€30.00
 • Gina Chiroiu
 • Donated on Oct 16, 2023
 • ❤️🙏

€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 15, 2023
€10.00
 • Didina Arama
 • Donated on Oct 15, 2023
€10.00
 • Florin Dumitru
 • Donated on Oct 15, 2023
€20.00
 • Daniela Popescu
 • Donated on Oct 15, 2023
€10.00
 • Marian Dumitru
 • Donated on Oct 15, 2023
€10.00
 • Stroica Alina
 • Donated on Oct 15, 2023
€10.00
Show more donors

Followers

2 followers
Petronela Craioveanu
Gabriel Gabelo
€470.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook