Cu toata viata intr-o sacosa… / With your whole life in a bag…

Fundraising campaign by Ciobanu Ema
 • €348.00
  raised of €200,000.00 goal goal
0% Funded
8 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Română:

V-ați gândit vreodată cum ar fi să trăiți ,,cu toată viața într-o sacoșă’’? Să mâncați în principal din resturile altora? Să dormiți în fiecare noapte pe ciment, în frig, afară, inclusiv iarna?

Asociația Harmony and Hope din Iași, România, este un ONG, care încearcă să aibă un impact pozitiv cât mai mare în acest oraș. Sloganul nostru ,,Ne place să găsim soluții la nevoile oamenilor”, sintetizează ceea ce facem noi mai exact. Împreună cu angajații noștri, ajutăm în diferite forme, persoane/familii din grupurivulnerabile/defavorizate, cum ar fi persoane șomere cu vârsta peste 45 de ani, bătrâni singuri, copii din familii de țigani, familii cu venituri mici, oamenii străzii. De această ultimă categorie ne ocupăm în mod special și constant, fiind cei care trec zilnic prin situațiile descrise mai sus.

PROBLEMA: Îi vedem peste tot pe stradă, prin scări de bloc, la colțurile magazinelor, etc. și poate uneori ne încurcă prezența lor printre noi. Umblă cu sacoșe după ei, în care ,,își țin toată viața’’, singurele și puținele lor posesiuni, pentru care de multe ori sunt bătuți pentru a le fi furate. Trec printre noi îmbrăcați în haine rupte și murdare, și lasă în urmă un miros neplăcut. Dorm în fiecare seară pe unde apucă, și unii dintre ei nu reușesc să treacă peste iarnă.

Chiar dacă, poate, cei mai multi din jur îi disprețuiesc pe acești oameni, îi judecă și îi condamnă, fără să le dea nicio șansă la replică, noi suntem aici pentru ei. Știm că nu toți vor să muncească, cum nici toți nu pot munci. Iar celor care pot și vor să muncească, le este greu să găsească un loc de muncă, din cauza modului în care arată, miros, se comportă, etc. De aceea, ei au nevoie de sprijin pentru a trece peste aceste piedici. Au nevoie de un loc unde să se spele regulat, de unde să primească haine curate, să fie tunși, aranjați, și unde să fie consiliați și ajutați să se reabiliteze din punct de vedere personal și social în primul rând, dar și profesional, acolo unde se poate. Toate acestea, și nu numai, sunt necesare pentru a putea fi reintegrați în societate, și inserați în piața muncii.

SOLUȚIA: Având în vedere cele de mai sus, noi considerăm că soluția cea mai potrivită este construirea unui centru de zi, în care să putem aduce persoanele fără adăpost. După ce vor fi spălați, schimbați , aranjați, se vor putea bucura de o masă caldă, vor primi consiliere din partea unor persoane abilitate în acest domeniu, pentru a se încerca reintegrarea lor socială, profesională, familială. De asemenea, pentru că mulți dintre ei, trăind pe stradă și neavand un loc de depozitare, își pierd actele de stare civilă, îi vom ajuta să își facă acte de identitate, cu care vor putea avea acces mai ușor la diverse facilități, atât pe piața muncii, cât și în eventualitatea dobândirii unor drepturi – pensii de boală, de vechime în muncă, ajutoare sociale, etc.

Prin această campanie, vă invităm să ne fiți alături în a-i ajuta pe acești oameni, donând către Asociația Harmony and Hope o sumă, după cum simțiți dumneavoastră. Suma pe care dorim să o strângem este de 450.000 euro, necesară pentru teren, clădire, dotări (mobilier, bucătărie, băi, mașini de spălat, uscătoare de rufe, etc.), cât și pentru susținerea activității pentru cel puțin 2 ani (salarii, utilități, alimente, taxe și impozite la stat, etc), până vom găsi alte surse de finanțare, sau până când ne vom putea auto-susține financiar. Vă mulțumim pentru implicare și vă punem la dispoziție contul bancar al Asociației, în care se poate depune orice valută (conversia se face automat în contul nostru), precum și contul de Pay Pal, unde se poate depune foarte simplu și fără comisioane foarte mari!

Cont bancar: RO82RNCB0175137620150001

PayPal: [email protected]

Mai multe informații despre asociația Harmony and Hope, puteți găsi aici:

Facebook: https://www.facebook.com/Harmonyandhopeassociation...

Pagină web: http://harmonyassociation.ro/


English:

Did you ever think how it would be to live "with your whole life in a bag"? To eat only other people's leftovers? To sleep on concrete, in cold, outside every night, including in the winter?

Harmony and Hope is an association from Iași, Romania, which tries to have a big positive impact on this city. Our saying "we like to find solutions for people's problems" synthesizes what we are doing. Together with our employees we help people, families from vulnerable groups like unemployed people who are above 45 years old, old people who are alone, kids from gypsy families, poor families, homeless people. We focus on this last group constantly because they are the ones who have to go through the situations previously described, everyday.

PROBLEM: We see them everywhere on the street, in buildings hallways, near little shops and sometimes we feel uncomfortable by their presence. They carry bags in which they have "their whole life", their few possessions and often they are beaten and their things are stolen. They walk past us, in dirty, ripped clothes and they leave a bad smell behind. They sleep where they can and some of them don't manage to survive the winter. Even if most people despise them, they judge and condemn them without giving them a change, we are here for them. We know that not all of them want or are able to work and it’s very hard for the ones that want to work to find a job because of how they look, smell, act, etc. This is why they need our support to get over this barriers. They need a place where they can wash themselves regularly, to receive clean clothes, to have their hair and beard cut and to get counseling and be rehabilitate, firstly from a personal and social point of view, but also professionally when this is possible. All of these are necessary so they can be reintegrated into society and placed in the workforce.

SOLUTION: Taking into consideration the things mentioned above, we consider that the best solution is to build a center for them. After they will be washed, changed into new clothes and tidied up they will enjoy a warm meal, counseling from professional people. We want to integrate them on a social, professional, and familial level. Also, because a lot of them lost their documents, we will help them make IDs so they can have easier access to different rights, in the workforce and after (health pension, alimony, etc).

Through this campaign we invite you to help us by sponsoring Harmony and Hope Associations with a sum of money, depending on how you feel. The sum we wish to raise is 450.000 euro. This is necessary for a piece of land, a building, facilities (furniture, kitchen, bathrooms, washing machines, etc) and for supporting this activity for the next 2 years (salaries, utilities, food, taxes to the state, etc) until we will find another source to found this or until we will be able to support ourselves.

We thank you for your implication and we will communicate the details of our bank account so you can deposit any sum in any currency (the conversion is automatically made in our account) and the PayPal account that is easier to use and it doesn’t have big commissions!

Bank account: RO82RNCB0175137620150001

PayPal: [email protected]

You can find here more details about Harmony and Hope Association:

Facebook: https://www.facebook.com/Harmonyandhopeassociation...

Web page: http://harmonyassociation.ro/


Fundraising Team

 • Ciobanu Ema
 •  
 • Presedinte
 • Ciobanu Samuel
 •  
 • Executiv Director

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Feb 19, 2019
 • Recurring Donation!
Amount Hidden
 • Gabriela Evans
 • Donated on Dec 14, 2018
€30.00
 • Bounegru Oana
 • Donated on Oct 31, 2018
€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

8 donors
 • Anonymous
 • Donated on Feb 19, 2019
 • Recurring Donation!
Amount Hidden
 • Gabriela Evans
 • Donated on Dec 14, 2018
€30.00
 • Bounegru Oana
 • Donated on Oct 31, 2018
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 28, 2018
€100.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 28, 2018
€100.00
 • Gabriela Evans
 • Donated on Oct 27, 2018
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 27, 2018
€17.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 27, 2018
Amount Hidden

Followers

4 followers
Beatrice Biliuta
Ailoaei Carmen
Ailoaei Carmen
Ciobanu Ema
€348.00
raised of €200,000.00 goal
0% Funded
8 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook