Change the life of a poor Kenyan family – Help the Otieno family start a small business

Fundraising campaign by Jacob Ravno
 • kr3,160.00
  raised of kr2,583.00 goal goal
122% Funded
19 Donors
Show more
Show less

-- For english scroll down --

Formål

Indsamlingens formål er at give familien Otieno en chance for at ændre deres liv, ved at starte en lille 'second-hand' tøjforretning som kan supplere deres meget lave indkomst. Såfremt indsamlingen bliver meget succesfuld vil familien supplere forretningen med en symaskine til reparation af tøj.

-- Mere om familiens situation længere nede --

Delmål

Indsamlingen har følgende delmål:

Under 10.000 shillings (646 danske kroner) Forretningen kan ikke startes, men familien får det nemmere for en periode
10.000 shillings (646 danske kroner) Familien kan starte en meget lille forretning som har potentiale til at give dem mellem 2.000 og 3.000 shillings pr. måned. (129-194 danske kroner)
15.000 shillings (969 danske kroner) Familien kan starte en lidt større forretning som har potentiale til at give dem ca. 5.000 shilling pr. måned (323 danske kroner)
20.000 shillings (1.292 danske kroner) Familien kan starte en større forretning som har potentiale til at give dem mellem 7.000 og 8.000 shillings pr. måned (452-517 danske kroner)
30.000 shillings (1.938 danske kroner) Familien kan tilføje en mindre avanceret symaskine til forretningen, hvilket har potentiale til at give dem ca. 2.000 shillings ekstra pr. måned (129 danske kroner)
35.000 shillings (2.260 danske kroner) Familien kan tilføje en mere avanceret symaskine til forretningen, hvilket har potentiale til at give dem ca. 2.500 shillings ekstra pr. måned (161 danske kroner)
40.000 shillings (2.583 danske kroner) Familien kan tilføje en avanceret symaskine til forretningen, hvilket har potentiale til at give dem ca. 3.000+ shillings pr. måned (194+ danske kroner)


Familien Otieno


Her er Linet og Peter med deres to børn, Ryan på 4 år og Terry-Blessings på 2 år. Peter er 32 år og forsørger hele familien ved at arbejde 12 timer hver nat som sikkerhedsvagt i et privat hus. Hver måned får han udbetalt 6.000 shilling, svarende til 378 danske kroner. Linet på 22 er arbejdssøgende, men med den høje arbejdsløshed i Kenya har det lange udsigter. Familien betaler 3.000 shilling i husleje for det ene rum som de alle sammen bor i. Det giver dem et månedligt rådighedsbeløb på 3.000 shilling, eller 189 danske kroner.

Deres ældste barn, Ryan, har en sygdom i lungerne som lægerne har forsøgt at behandle med medicin mod lungebetændelse. Behandlingen virkede ikke men det koster 1.000 shilling blot at få lungerne undersøgt ved en speciallæge, så familien ved ikke hvad han fejler. Linet frygter at han har kræft. Han kan ikke trække vejret samtidig med at han spiser, og når han sover er én af forældrene vågne for at sikre sig at han trækker vejret. På en halv meters afstand kan man tydeligt høre at hans vejrtrækning er dårlig og anstrengt. Ryan går ikke i skole fordi det koster 500 shilling hver måned, så han må vente til næste år, siger Linet.

Familien spiser som regel hver dag, men sommetider har de ikke råd til paraffin eller kul til deres komfur og så nøjes de med at hvile sig og drikke vand. Det er tydeligt at børnene hverken får den rette eller nok næring.

Jeg håber at du vil støtte familiens forretning og være med til at give dem en chance for et bedre liv.


Valutaomregner:

 • 10 DKK = 155 KES
 • 50 DKK = 777 KES (1½ måneds skolepenge)
 • 100 DKK = 1.555 KES (3 måneders skolepenge)
 • 250 DKK = 3.888 KES (det er mere end familiens månedlige rådighedsbeløb)
 • 500 DKK = 7.775 KES (det er mere end familiens månedlige indkomst)
 • 1000 DKK = 15.551 KES (Familien kan starte en forretning med potentiale til at profitere 5.000 shilling hver måned)

--

English Version

Purpose

The purpose of this campaign is to give the Otieno family a chance to change their lives by starting a small 'second hand' clothing store that can complement their very low income. If the collection becomes very successful the family will complement the shop with a sewing machine to repair clothes.

-- More about the family's situation further down --


Partial goals

The campaign has the following partial goals:

Less than 10,000 shillings (98USD) The business is not funded, but the family will have an easier life for a while
10,000 shillings (98USD) The family can start a very small business that has the potential to give them between 2,000 and 3,000 shillings per. month. (20-30USD)
15,000 shillings (148USD) The family can start a slightly bigger business that has the potential to give them approx. 5,000 shillings per month (49USD)
20,000 shillings (197USD) The family can start a business that has the potential to provide them between 7,000 and 8,000 shillings per. month (69-79USD)
30,000 shillings (295USD) The family can add a less advanced sewing machine to the business, which has the potential to give them extra 2,000 shillings per. month (20USD)
35,000 shillings (345USD) The family can add a more sophisticated sewing machine to the business, which has the potential to give them extra 2,500 shillings per. month (25USD)
40,000 shillings (394USD) The family can add an advanced sewing machine to the business, which has the potential to give them extra 3,000+ shillings per. month (30+ USD)


The Otieno family

Here are Linet and Peter with their two children, 4 year-old Ryan and 2 year-old Terry-Blessings. Peter is 32 years old and provides for the entire family by working 12 hours night-shifts as a security guard in a private house. Every month he receives 6,000 shillings, equivalent to 59USD. Linet is 22 and unemployed, but with the high unemployment-rate in Kenya, finding a job is hard. The family pays 3,000 shillings for rent for the one room they all live in. This gives them a monthly availability of 3,000 shillings, or 29USD.

Their oldest child, Ryan, has a disease in the lungs which the doctors have tried to treat with drugs for pneumonia. The treatment did not work, but it costs 1,000 shillings just to get the lungs examined by a specialist, so the family does not know what his ilness is. Linet fears that he has cancer. He cannot breathe while he is eating, and when he is asleep, one of the parents stay awake to make sure he breathes. At half a metres distance you can clearly hear that his breathing is bad and strained. Ryan does not go to school because it costs 500 shillings every month so he has to wait until next year, Linet says.

The family usually eats everyday, but sometimes they cannot afford paraffin or coal for their stove, so instead they stay in their small room resting and drinking water. It is clear that the children neither get the proper nor enough nutrition.


I hope you will support the family's business-startup and help them gain a chance for a better life.


Currency converter:

1USD = 101 KES

Organizer

 • Jacob Ravno
 •  
 • Campaign Owner

Donors

kr100.00
 • Sylvia Ravnø
 • Donated on Nov 07, 2018
kr200.00
 • Søren Nimal
 • Donated on Nov 07, 2018
 • Tak

kr300.00
Nov 10

Thank you very much for all donationes

Update posted by Jacob Ravno at 07:21 am

-- For english, use google translate --Mange tak for alle donationerne. Som lovet kommer her en kort opdatering:I onsdags, d. 7/11 overrakte vi Linet 45.000 shilling. Hun blev (og er) meget, meget lykkelig.Inden vi overrakte pengene lavede Linet en, lidt kortfattet, forretningsplan/budget. Den ser sådan ud:Samme dag påbegyndte Ryan en. . . . .

See update
0
Nov 08

We reached the goal

Update posted by Jacob Ravno at 06:20 pm

Mange tak for alle donationer. Der kommer snarest en opdatering mere når jeg har bedre internetforbindelse.Thank you very much to all supporters. There will soon be another update when I have better internet connection.

See update
0
Nov 06

19,611.00 shillings raised! Partial goal reached!

Update posted by Jacob Ravno at 05:56 pm

-- for english, scroll down --Af hjertet tak til alle donorer! Familien Otieno kan nu starte en forretning med potentiale til at give dem 5.000 shillings om måneden. Men vi er ikke i mål endnu. Hvis vi indsamler blot 389 shillings (25kr) mere kan familien starte en forretning med potentiale. . . . .

See update
0

Donors & Comments

19 donors
kr100.00
 • Sylvia Ravnø
 • Donated on Nov 07, 2018
kr200.00
 • Søren Nimal
 • Donated on Nov 07, 2018
 • Tak

kr300.00
 • Grith Lykke Clausen
 • Donated on Nov 07, 2018
 • Godt initiativ, håber alt det bedste for familien ❤

kr100.00
 • Guest
 • Donated on Nov 07, 2018
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 06, 2018
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 06, 2018
 • Good luck 👍

kr500.00
 • Vivian Mortensen
 • Donated on Nov 06, 2018
 • Håber inderligt at jeres smukke projekt lykkedes. Mange tanker❤️

kr250.00
 • Kasper Sievertsen
 • Donated on Nov 06, 2018
kr50.00
 • Anja Andrea Frydensberg Pedersen
 • Donated on Nov 06, 2018
kr50.00
Show more donors

Followers

6 followers
Nickolai Lindberg
Grith Lykke Clausen
Majbrit Raaberg
Vivian Mortensen
Maja Harmat
Anne Thomsen

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'Change the life of a poor Kenyan family – Help the Otieno family start a small business'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'Change the life of a poor Kenyan family – Help the Otieno family start a small business'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
kr3,160.00
raised of kr2,583.00 goal
122% Funded
19 Donors