Building for Equality

Fundraising campaign by Monika Drubkowska
 • €3,116.00
  raised of €5,000.00 goal goal
62% Funded
103 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

‘Building for Equality' crowdfunder for building of Equality Centre in Poland’

Help queer youth in Poland! With hate and discrimination increasing rapidly the queer youth needs a safe space to find support and gain strengh. We are calling for donations to restore the building of a new community centre in the polish city Gorzów Wielkopolski, only 140 kilometers from Berlin.


An emerging group of international feminist and queer activists have come together to raise money for basic building materials to help create the foundations of a very exciting and necessary youth centre in Gorzów Wielkopolski, Poland, called “Fundacją Warto być równym nad Wartą” (It is Worth Being Equal Foundation). Equality, ecology and climate are the cornerstones of this foundation. Winter is coming and these amazing queer teenagers are dreaming of a happy Christmas.

The centre is led by feminist, queer, environmental and disability justice activists and aims to provide an “open door” for all marginalised communities affected by the rising bigotry from the ruling ‘Law and Justice’ party (PiS). The organizers of this foundation already successfully organized the first Pride demonstration in Gorzów Wielkopolski

With its focus on environmental protection and ecology, the centre will also be created using principles of zero waste and minimalism.

"We want everyone in Gorzów to feel good and safe, regardless of their sexual orientation, gender identity, age or fitness level." https://wartobycrownym.pl/o-nas/

Funding goals:

 • End of November: € 2000
  (for the restoration of the building, including floors, windows, new doors, paint for the walls etc.)

 • End of December: €3000
  (another thousand Euros for furniture, decoration and for a good start in the new year)

 • End of April €5000
  (€ 500/Month between January and April for bills, workshops, and safe housing)

What is going on in Poland?

It is a scary time to be queer in Poland right now. Hate crime against all minorities is massively on the rise. President Kaczynski has said that the LGBTIQ* community should ‘keep its hands off Poland’s children’. In 2017, he was quoted as sayingThe affirmation of homosexuality will lead to the downfall of civilization. We can’t agree to it.’

Currently, over 100 municipalities in Poland have symbolically declared themselves “LGBT-free zones” by adopting declarations that implicitly or explicitly discriminate against LGBTIQ* people (as well as anyone who is not committed to the so-called “natural family”) and are campaigning against non-discrimination education in schools.

On the 9th of November a bill was suggested to the parliament aiming to forbid the organisation of pride marches and similar events that question marriage as a union between a (cis) man and woman.

At the same time, PiS have also insisted on cracking down on women’s rights, with access to legal abortion and emergency contraception being almost completely prohibited and support for women who have experienced domestic violence being withdrawn.

A great deal of LGBTIQ* people have fled their homes looking for sanctuary.

International solidarity has risen with a clear message: You Are Not Alone.

We are currently concentrating on fundraising, badgering for material donations and arranging for skilled queers to donate their time to, if the pandemic allows it, travel to the centre and do the work.

Please get in touch with us on [email protected] or [email protected] and please share this crowdfunder through all your networks.

Yours in love and solidarity,

Berlin Queer Soli-Crew & ENOUGH is ENOUGH!
„Building for Equality” czyli “Budowanie dla równości”

Zbiórka pieniędzy na budowę młodzieżowego centrum pomocy.Pomóż queerowej młodzieży w Polsce! Nienawiść i dyskryminacja szybko rosną, a queerowa młodzież w Polsce potrzebuje bezpiecznej przestrzeni, by znaleźć wsparcie i odzyskać siłę do życia.Prosimy darowizny na remont budynku nowego domu kultury w Gorzowie Wielkopolskim, który leży tylko 140 km od Berlina.

Powstająca grupa międzynarodowych aktywistów feministycznych i queerowych zebrała się, by zebrać pieniądze na podstawowe materiały budowlane, które pomogą stworzyć podwaliny pod bardzo ekscytujący i potrzebny ośrodek młodzieżowy LGBTQI + w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą „Fundacja Warto być równym nad Wartą”. Głównymi wartościami powstającego ośrodka sa równość, ekologia i klimat. Nadchodzi zima i te niesamowite queerowe nastolatki marzą o szczęśliwych świętach Bożego Narodzenia w przyjaznym dla nich miejscu.

Centrum jest kierowane przez feministyczne i queerowe działaczki na rzecz tolerancji i ma na celu zapewnienie „otwartych drzwi” dla wszystkich zmarginalizowanych społeczności dotkniętych narastającą przemocą rządzącej partii „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS). Warto wspomnieć że, to właśnie te osoby zorganizowały pierwszy marsz równości w Gorzowie.

Skupiając się na ochronie środowiska i ekologii, centrum powstanie również w oparciu o zasady zero waste i minimalizm.

„Chcemy, aby każdy w Gorzowie czuł się dobrze i bezpiecznie, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku czy poziomu sprawności”. - https://wartobycrownym.pl/o-nas/
Cele finansowania:
 • Koniec listopada: 2000 €
  (do renowacji budynku, w tym podłóg, okien, nowych drzwi, farby do ścian itp.)

 • Koniec grudnia: 3000 €
  (dodatkowy 1000 € na zakup meblii i dekoracje)
 • Koniec kwietnia 5000 €
  (500 € / miesiąc (na rachunki pomiędzy styczniem a kwietniem 2020), prowadzenie warsztatów i ostatecznie na bezpieczne mieszkanie)
Co się dzieje w Polsce?

To straszny czas być queer w Polsce teraz. Wzrasta liczba przestępstw motywowanych nienawiścią wobec wszystkich mniejszości. Prezydent Kaczyński powiedział, że społeczność LGBTIQ+ powinna „trzymać ręce z dala od polskich dzieci”. W 2017 roku cytowano go, jak powiedział: „Afirmacja homoseksualizmu doprowadzi do upadku cywilizacji. Nie możemy się na to zgodzić ”.

Obecnie ponad 100 gmin w Polsce symbolicznie zadeklarowało się jako „strefy wolne od LGBT”, przyjmując deklaracje, które w sposób jawny dyskryminują osoby LGBTQI + (a także każdego, kto nie jest przywiązany do tzw. „Rodziny naturalnej”) i prowadzą kampanię przeciwko edukacji o niedyskryminacji w szkołach.

9 listopada zaproponowano parlamentowi projekt ustawy zakazującej organizowania marszów równości i podobnych wydarzeń, które kwestionują małżeństwo jako związek między mężczyzną i kobietą.

Równocześnie PiS lamie prawa kobiet, poprzez prawie całkowity zakaz aborcji i antykoncepcji doraźnej oraz wycofanie jakiegokolwiek wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej.

Wiele osób LGBTIQ+ uciekło ze swoich domów w poszukiwaniu schronienia.

Wzrosła solidarność międzynarodowa z jasnym przesłaniem: nie jesteś sam.

Obecnie koncentrujemy się na zbieraniu funduszy, szukaniu darowizn w postaci materiałów i zorganizowaniu osób do pomocy w renowacji powstajacego centrum (jeśli pandemia na to pozwoli)

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] / [email protected] i udostępnij ten crowdfunder we wszystkich swoich sieciach.

Wiele miłości i solidarności, wasz

Berlin Queer Soli-Crew & ENOUGH is ENOUGH!

Fundraising Team

Donors

€10.00
€10.00
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

103 donors
€10.00
€10.00
€10.00
€10.00
€10.00
€10.00
€10.00
 • cc ee
 • Donated on Jun 10, 2022
€5.00
 • Pawel Gonta
 • Donated on Jun 09, 2022
 • Hope to help to bring some color to the town i was born in <3

€245.00
€10.00
Show more donors

Followers

27 followers
Frida Padellaro
lindsay ukraine
Anna-Katharina Domke
Mareike Haus
Doerthe Gatermann
marie rosa tietjen
Edward Mueller
Lukas
Lisa Effe
Oliver Schreiber
Show more Followers

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'Building for Equality'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'Building for Equality'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
€3,116.00
raised of €5,000.00 goal
62% Funded
103 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook