Stop waste burning in Volos, Greece – Όχι στην καύση σκουπιδιών στον Βόλο

Fundraising campaign by Georgios Letsios
 • €2,159.00
  raised of €7,500.00 goal goal
28% Funded
80 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

SCROLL FOR ENGLISH, FRENCH, ESPANOL, DEUTSCH

Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και του Συλλόγου "Πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον" οργανώνουμε την καμπάνια crowd funding (Εδώ: https://assets.gogetfunding.com/volos-citizens-committee.../ ) προκειμένου να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της κατασκευής του εργοστασίου SRF που αδειοδοτήθηκε να κατασκευάσει ο Δήμος Βόλου παρά την καθολική αντίδραση φορέων και πολιτών.

Υπάρχει ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ να συγκεντρωθούν τα χρήματα για να κατατεθεί ΕΓΚΑΙΡΑ η προσφυγή μας. Το ΣτΕ είναι το μόνο αρμόδιο Ελληνικό δικαστήριο που μπορεί να ακυρώσει την άδεια κατασκευής του εργοστασίου, που θα πακετάρει τα σκουπίδια όλης της Ελλάδας προκειμένου να καίγονται στην όμορφη πόλη μας, ίσως και σε άλλα εργοστάσια καύσης στην υπόλοιπη χώρα. Σκοπός μας είναι επίσης να σταματήσει η καύση σκουπιδιών από τις βιομηχανίες στην πόλη του Βόλoυ.


Ταυτόχρονα, υποστηρίζετε τις δράσεις μας για ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών και την ανάδειξη των ευθυνών των αρχών και βοηθάτε να ανταπεξέλθουν μέλη μας στα συνεχή δικαστικά έξοδα αγωγών και μηνύσεων που λαμβάνουν από τη βιομηχανία, τον Δήμο και την Περιφέρεια.


Πολίτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.


περισσότερες πληροφορίεςThe "Volos Citizens Committee against waste burning" and the association "Citizens of Magnesia for health and the environment" organise this campaign in order to appeal to the Greek Council of State for the cancellation of the construction of the SRF factory.

There is an URGENT NEED to raise money to file our appeal IN TIME. The Greek Council of State is the only competent National Court that can cancel the construction permit of the factory, whose function is to package waste from all around the country so as to be burnt in incineration plants in our beautiful town, and possibly in other cities. Our aim is also to stop waste burning by other industries in the town of Volos.

With your contribution, you actively support preventing this dangerous practice, which endangers the health and life of the citizens of Volos and the surrounding areas. At the same time, you support our actions to inform and mobilize citizens against waste incineration and highlight the responsibilities of the authorities. Finally, you are helping our members cope with the ongoing legal costs of lawsuits they receive from the industry, the Municipality and the Prefecture.The "Volos Citizens Committee against waste burning" and the association "Citizens of Magnesia for health and the environment" organise this campaign in order to appeal to the Greek Council of State for the cancellation of the construction of the SRF factory.

more informationFRENCH

La «Comité de lutte de Citoyens de Volos» et l'association «Citoyens de Magnésie pour la santé et l'environnement» organisent cette campagne afin de faire appel au Conseil d'Etat pour l'annulation du projet de construction de l'usine SRF.

Il y a un BESOIN URGENT de collecter des fonds pour déposer notre appel À TEMPS. Le Conseil d’Etat est le seul tribunal grec compétent qui peut annuler le permis de construire de l'usine, qui mettra en forme les ordures de toute la Grèce afin de les incinérer dans notre ville, sans doute ailleurs dans le reste du pays. Le but de l'association est également d'arrêter l’incinération des ordures par les industries au sein de la ville de Volos.

Avec votre contribution, vous soutenez activement notre action afin de prévenir ce processus industriel, qui met en danger la santé et la vie des citoyens de Volos et des environs. Ainsi vous soutiendrez les actions de l'association pour informer et mobiliser les citoyens contre l'incinération des ordures et mettre en évidence les responsabilités des autorités. Vous aiderez aussi les membres de l’association à faire face aux frais de justice en cours suite aux poursuites engagées par les industries, la Municipalité et la Région .

Plus d'information
ESPANOL

Los miembros del Comité de Ciudadan@s de Volos en contra de la incineración de residuos, asi como la asociación “Ciudadan@s de Magnesia por la Salud y el Medio Ambiente” estamos organizando esta campaña para recurrir al Tribunal Administrativo para la anulación de la creación de la insdustria SRF, para la cual ha recibido autorización el Ayuntamiento de Volos, a pesar de la reacción amplia de entidades y ciudadan@s.

Es una NECESIDAD URGENTE que se obtenga el dinero para que presentemos A TIEMPO nuestro recurso. El Tribunal Administrativo es el único tribunal griego que puede anular el permiso de creación de la industria, que estaría empacando los residuos de todo Grecia para que se incinere en nuestra linda ciudad, así como, posiblemente, en otras industrias de incineración en el resto del país. El objetivo de la asociación es también parar la incineración de residuos por parte de otras industrias en la ciudad de Volos.

Con su aporte, ustedes están contribuyendo impedir esta práctica nociva, que pone en peligro la salud y la vida de l@s ciudadan@s de Volos y de sus alrededores. A la vez,están apoyando nuestras acciónes de informar y de movilizar a l@s ciudadan@s en contra de la incineración de residuos y la visibilización de la responsabilidad de las autoridades; asimismo están ayudando nuestros miembros a hacer frente a los constantes gastos que suponen las tutelas y las acciones judiciales, provenientes de la cementera, el Ayuntamiento y la Prefectura.

Ciudadan@s unid@s, jamás serán vencid@s!

DEUTSCH

Der Verein "Bürger von Magnesia für Gesundheit und Umwelt" organisiert diese Kampagne, um den Staatsrat aufzufordern, den Bau der SRF-Fabrik abzubrechen.

Es ist dringend erforderlich, Geld zu sammeln, um rechtzeitig Berufung einzulegen. Στε ist das einzige zuständige griechische Gericht, das die Baugenehmigung der Fabrik widerrufen kann, die den Müll ganz Griechenlands verpackt, um in unserer schönen Stadt, möglicherweise in anderen Verbrennungsanlagen im Rest des Landes, zu verbrennen. Ziel des Vereins ist es auch, die Verbrennung von Müll durch die Industrie in der Stadt Volos zu stoppen.

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie aktiv, diese gefährliche Praxis zu verhindern, die die Gesundheit und das Leben der Bürger von Volos und Umgebung gefährdet. Gleichzeitig unterstützen Sie die Maßnahmen des Verbandes für die Information und Mobilisierung der Bürger gegen die Müllverbrennung, unterstreichen die Verantwortlichkeiten der Behörden und helfen den Mitgliedern, mit den laufenden Rechtskosten von Klagen und Klagen fertigzuwerden, die sie von der Industrie, der Gemeinde und der Region auferlegt bekommen.

Bürger vereint, nie besiegt!

Mehr Informationen

Rewards

1 YEAR MEMBERSHIP / ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on May 04, 2021
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 29, 2021
Amount Hidden
€50.00
Apr 29

Ο Σλοβένος Uros Macrel που νίκησε την καύση σκουπιδιών και την Lafarge.

Update posted by Georgios Letsios at 06:53 pm

Η Επιτροπή Αγώνα φιλοξενεί σε διαδικτυακή εκδήλωση τον Σλοβένο, Uroš Macerl, έναν αγρότη από τη Σλοβενία, που κατάφερε να σταματήσει την τσιμεντοβιομηχανία της Lafarge να καίει επικίνδυνα σκουπίδια. Ιδρυτής της περιβαλλοντικής ομάδας @Eko Krog (πράσινος κύκλος) κατάφερε με το πείσμα και την επιμονή του να κινητοποιήσει τους συμπολίτες και συναγωνιστές. . . . .

See update
0

Donors & Comments

80 donors
 • Anonymous
 • Donated on May 04, 2021
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 29, 2021
Amount Hidden
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 28, 2021
 • Good luck with the legal battle Volos, greetings from Alcalá de Guadaíra, Spain.

€50.00
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 26, 2021
€20.00
 • michael christolis
 • Donated on Apr 26, 2021
 • Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και η επιτυχία θα έλθει !!

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 19, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 16, 2021
€20.00
 • Anna Kitsou
 • Donated on Apr 16, 2021
€20.00
Show more donors

Followers

25 followers
Heidi Stathaki
SOFIA SPIRIDONIDOU
Toni Dodolias
Nick Aivatzidis
Nik Tsekouras
ianosianos ianos
Connie Drosou
Show more Followers
€2,159.00
raised of €7,500.00 goal
28% Funded
80 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook