User profile

Sze Kui Ken Lai

Joined on Sep 13, 2019

Send a message
Sze Kui Ken Lai
hasn't posted a campaign yet
香港眾志應急資金籌募
注意:是次籌募以美元計算。 中共即將趁兩會決議,或將於短期內殖入香港《基本法》,在本港直接執行。 相比手足的付出,眾志上下面對的,實在微不足道。我們絕不後悔投入國際戰線,且絕不退縮,繼續和大家並肩作戰! 面對拉人封艇的威脅,眾志或需要「留一口氣,點一盞燈」。就最新形勢,眾志現正籌集應急資金,以備不時之需並將妥善保管,使我們在最危急的時候仍能延續國際戰線血脈,戰鬥不息。 —————————- 香港眾志秘書長 黃之鋒: 【堅持下去,並不是我們真的足夠堅強,而是我們別無選擇。】 係。我知今晚大家都驚、亦會擔心;我呢刻都會諗,到底國安法通過之後,香港會變成點?又有幾多人會被告?會取締幾多組織?拉人封艇去到咩程度?會唔會送中?被捕或入獄,自己都尚算有過幾次經驗;但後者會瘋狂到乜野程度,甚至幾個月後自己會喺邊,其實未必向身邊既人交待到。 我諗都無謂強作樂觀,睇完今晚人大個記招,大家都心知肚明,今鋪「港版國安法」,根本就係為國際戰線手足度身訂造。北京務求中斷我地累積到最能夠著力既國際線往績同工作,眾志必定係打擊對象。 今日資訊量多到唔識點俾反應,又或者都唔太知下一步點樣行落去。呢種情緒,於網絡世界感受到。下午起連登網友叫我著草既Post,我都睇到。喺Telegram群亦有好多網友Tag我,朋友定記者都有問過我,但對我來講,答案都好簡單:「唔走」。 其實比起好多手足的付出,自己所承擔的風險實在微不足道。比起受傷、受困或漂零海外,自己挨區區百日刑期又算得係啲乜? 暴風雨前的寧靜,總係令人大家感到更鬱悶同埋吃不消。無錯,中共擺明係想消滅國際戰線,將我地一網打盡。但身邊既人點勸都好,我都覺得,我有責任去堅守呢個崗位,為延續國際線繼續創造應有既可能性,實在無放棄的理由。我從無後悔推動《香港人權民主法案》,即使有一日呢個要成為我地嘅罪名,消滅我哋嘅藉口,眾志都會以投入國際戰線為榮。 灰,人之常情。我到依家都未消化到,但我仲想同大家一齊頂落去。我好想繼續同大家作戰到底,呢場仗打左一年都未夠,我絕對唔想退場成為我既一個選項。民主運動來到現在的關口,就係考驗我地意志的時刻。 儘管拉人封艇,取締不再被視作空中樓閣,留一口氣,點一盞燈,至少設立後援儲備,延續國際戰線血脈。 存亡號召,絕不撤退。
1804 Donors
$191,088 raised
149% funded
越南製造消毒酒精滴劑 Sanitary alcohol trickling type from Vietnam
武漢肺炎肆虐,港共軍政府無視坊間缺乏足夠防疫物資,唯有民間四出張羅。除咗醫療口罩之外,用於手部及手部接觸到的公共設施作防禦消毒的酒精類噴劑同樣供不應求。 從越南胡志明市物色到 GMP 級廠家生產消毒酒精滴劑,雖然使用方法不同於香港慣常的噴裝,但能達到防禦消毒目標,也即管引入。 主要成份為濃度 70% 乙醇酒精,每瓶容量60ml。如眼藥水滴劑設計,每次按需要唧出5-10滴於紙巾、抹布然後擦拭例如巴士、小巴、鐵路車廂、升降機內的扶手,或雙手 (各人得因應皮膚狀況以防敏感) 。 廠方要求最低訂量「一櫃」共100,000 瓶,預計收到訂單及不少於 50% 的訂金後耗時兩週生產,然後循海路赴運至香港。但由於船公司指明要按危險品運輸安排,總船期時間要較慣常預期的4日為長,但不多於10日。即最保守運抵香港的時間為2020年3月上旬。 發起人之一係 Jacky Lim 林鴻達先生,所有訂單進度,將在林先生的 Facebook Page 公開發佈。有得早會早,如果要遲亦會公告天下。
148 Donors
HK$14,800 raised
香港眾志應急資金籌募
注意:是次籌募以美元計算。 中共即將趁兩會決議,或將於短期內殖入香港《基本法》,在本港直接執行。 相比手足的付出,眾志上下面對的,實在微不足道。我們絕不後悔投入國際戰線,且絕不退縮,繼續和大家並肩作戰! 面對拉人封艇的威脅,眾志或需要「留一口氣,點一盞燈」。就最新形勢,眾志現正籌集應急資金,以備不時之需並將妥善保管,使我們在最危急的時候仍能延續國際戰線血脈,戰鬥不息。 —————————- 香港眾志秘書長 黃之鋒: 【堅持下去,並不是我們真的足夠堅強,而是我們別無選擇。】 係。我知今晚大家都驚、亦會擔心;我呢刻都會諗,到底國安法通過之後,香港會變成點?又有幾多人會被告?會取締幾多組織?拉人封艇去到咩程度?會唔會送中?被捕或入獄,自己都尚算有過幾次經驗;但後者會瘋狂到乜野程度,甚至幾個月後自己會喺邊,其實未必向身邊既人交待到。 我諗都無謂強作樂觀,睇完今晚人大個記招,大家都心知肚明,今鋪「港版國安法」,根本就係為國際戰線手足度身訂造。北京務求中斷我地累積到最能夠著力既國際線往績同工作,眾志必定係打擊對象。 今日資訊量多到唔識點俾反應,又或者都唔太知下一步點樣行落去。呢種情緒,於網絡世界感受到。下午起連登網友叫我著草既Post,我都睇到。喺Telegram群亦有好多網友Tag我,朋友定記者都有問過我,但對我來講,答案都好簡單:「唔走」。 其實比起好多手足的付出,自己所承擔的風險實在微不足道。比起受傷、受困或漂零海外,自己挨區區百日刑期又算得係啲乜? 暴風雨前的寧靜,總係令人大家感到更鬱悶同埋吃不消。無錯,中共擺明係想消滅國際戰線,將我地一網打盡。但身邊既人點勸都好,我都覺得,我有責任去堅守呢個崗位,為延續國際線繼續創造應有既可能性,實在無放棄的理由。我從無後悔推動《香港人權民主法案》,即使有一日呢個要成為我地嘅罪名,消滅我哋嘅藉口,眾志都會以投入國際戰線為榮。 灰,人之常情。我到依家都未消化到,但我仲想同大家一齊頂落去。我好想繼續同大家作戰到底,呢場仗打左一年都未夠,我絕對唔想退場成為我既一個選項。民主運動來到現在的關口,就係考驗我地意志的時刻。 儘管拉人封艇,取締不再被視作空中樓閣,留一口氣,點一盞燈,至少設立後援儲備,延續國際戰線血脈。 存亡號召,絕不撤退。
1804 Donors
$191,088 raised
149% funded
越南製造消毒酒精滴劑 Sanitary alcohol trickling type from Vietnam
武漢肺炎肆虐,港共軍政府無視坊間缺乏足夠防疫物資,唯有民間四出張羅。除咗醫療口罩之外,用於手部及手部接觸到的公共設施作防禦消毒的酒精類噴劑同樣供不應求。 從越南胡志明市物色到 GMP 級廠家生產消毒酒精滴劑,雖然使用方法不同於香港慣常的噴裝,但能達到防禦消毒目標,也即管引入。 主要成份為濃度 70% 乙醇酒精,每瓶容量60ml。如眼藥水滴劑設計,每次按需要唧出5-10滴於紙巾、抹布然後擦拭例如巴士、小巴、鐵路車廂、升降機內的扶手,或雙手 (各人得因應皮膚狀況以防敏感) 。 廠方要求最低訂量「一櫃」共100,000 瓶,預計收到訂單及不少於 50% 的訂金後耗時兩週生產,然後循海路赴運至香港。但由於船公司指明要按危險品運輸安排,總船期時間要較慣常預期的4日為長,但不多於10日。即最保守運抵香港的時間為2020年3月上旬。 發起人之一係 Jacky Lim 林鴻達先生,所有訂單進度,將在林先生的 Facebook Page 公開發佈。有得早會早,如果要遲亦會公告天下。
148 Donors
HK$14,800 raised