User profile

Gene Alcantara

Joined on Nov 7, 2018

Send a message
Gene Alcantara
hasn't posted a campaign yet
PLEASE HELP ME RAISE FUNDS FOR MY WIFE'S ENORMOUS MEDICAL BILLS
Hello. My name is Pepe, a struggling family guy from Filipinas with five children. Four of them are still studying.. . . . .
22 Donors
₱52,600 raised
Piso Piso para kay ALEJANO
Subok na ang tapang at tibay ng paninindigan ni Gary Alejano para sa bayan at kinabukasan ng mga mamamayan. Sa. . . . .
31 Donors
₱41,090 raised
Piso Piso para kay ALEJANO
Subok na ang tapang at tibay ng paninindigan ni Gary Alejano para sa bayan at kinabukasan ng mga mamamayan. Sa. . . . .
31 Donors
₱41,090 raised