User profile

Afrora Sinani

Joined on Apr 7, 2024

Send a message
Afrora Sinani
hasn't posted a campaign yet
Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup
ALB Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami. Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin. . . . .
500 Donors
€23,676 raised
Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup
ALB Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami. Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin. . . . .
500 Donors
€23,676 raised