User profile

Mimi Iljazi

Joined on Apr 5, 2024

Send a message
Mimi Iljazi
hasn't posted a campaign yet
Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup
ALB Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami. Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin. . . . .
501 Donors
€23,681 raised
Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup
ALB Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami. Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin. . . . .
501 Donors
€23,681 raised