User profile

Veronica Villasanta

Joined on Jan 25, 2022

Send a message
Veronica Villasanta
hasn't posted a campaign yet
FUNDRAISING FOR JACQUELINE THURSDAY
Ako po si Jacqueline Thursday L. Iballa ay lubos na humihingi ng tulong at lumalapit sa inyo upang matustusan ang. . . . .
51 Donors
₱135,360 raised
FUNDRAISING FOR JACQUELINE THURSDAY
Ako po si Jacqueline Thursday L. Iballa ay lubos na humihingi ng tulong at lumalapit sa inyo upang matustusan ang. . . . .
51 Donors
₱135,360 raised