United for Stroeja 25

 • €5,094.00
  raised of €70,000.00 goal goal
7% Funded
121 Donors
Raised offline: €2,000.00
Total: €7,094.00

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

UNITED FOR STROEJA 25!


**** КАМПАНИЯТА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 МАЙ 2021! ****


Строежа се нуждае от всички приятели, които вярват в идеята и смисъла на съществуването на подобно място в България.

Строежа съществува от 1997 г. Преминахме през доста трудности, но и през немалко славни периоди, диви и емоционални преживявания, запознахме се с много от вас, запознахме и много от вас помежду ви. Клуб или бар - независимо кой как обича да го нарича, може би дори "втори дом", Строежа се превърна в един от най-старите съществували и все още съществуващи в България. Заедно с вас го надградихме от локална структура до идея, която многократно надмина капацитета на физическото си съществуване. Заедно го превърнахме във фактор у нас - в промоутър с над 300 концерта годишно в България и още шест-седем държави в Европа. Винаги сме били бегачи на дълги разстояния, никога не сме се отказвали, независимо какво ни струва това. Така стигнахме само до малко повече от година до нашия ЧЕТВЪРТ ВЕК. Именно и това е целта на настоящото начинание, за което горещо молим да ни помогнете да се осъществи - UNITED FOR STROEJA 25!

Целта на тази кампания - UNITED FOR STROEJA 25 - е да подпомогне съхраняването на Строежа в този труден период, като събере базово ниво от средства за целта. Да доживеем, дочакаме и отпразнуваме 25-ата годишнина на Строежа на 10 март 2022 г. заедно. Остават ни около 15 месеца до заветната цел.

От години Строежа не съществува с комерсиална цел. "Печалба" не е мръсна дума и всъщност е важна за реинвестициите в клуба, но в нашия случай отдавна не е задължителна и основна цел. Строежа просто трябва да го има.

Рождените дни на Строежа винаги са били весело отбелязвано и чакано събитие. Не успяхме да отпразнуваме 23-тата годишнина, едва ли ще успеем да отпразнуваме и 24-тата. Но нека го направим за "25 ГОДИНИ СТРОЕЖА"!

*Настоящата кампания ще бъде активна за набиране на средства за период от малко над 2 месеца - до 10 март 2021 г. (24-годишнината на Строежа). Ако се наложи, може да бъде удължавана или съкращавана. Събраните средства ще послужат на Строежа за изминал период от 9 месеца и предстоящ период от 15 месеца - точно 2 години.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПОМОЩ?

Винаги сме възприемали набиращите средства кампании като възможност, която можем да използваме, заради добрия имидж и широката подкрепа, на които се радваме. Точно защото се е случвало да получаваме такива предложения от приятели, познати и непознати, които са били и са посетители на клуба през всичките тези години, и знаят, че събирайки стъпка по стъпка, можем да стигнем до сума, която да има значение. Най-често една такава нужда се появява при наличието на кауза или интересна идея, която иначе трудно се финансира или има опасност от слаба възвръщаемост. За да може обаче Строежа и в бъдеще да продължава да застава зад каузи и да инвестира в музикални проекти и в събитийна дейност, а и да продължи да бъде място за срещи на приятели и меломани, то се оказа, че е нужно първо да се заемем с най-важната кауза - ОЦЕЛЯВАНЕТО и СТАБИЛИЗИРАНЕТО на Строежа в настъпилите трудни дълги месеци за дейността на клубовете и баровете. Помогнете ни, за да можем да помагаме и ние - нещо като "предай нататък"!

Ние напълно осъзнаваме сложността на Covid-19-ситуацията и колко опасна е тя за човешкото здраве и човешкия живот. От почти близо година насам се съобразяваме с всички заповеди и се стремяхме да спазваме максимално точно наложените противоепидемични мерки. Опитвахме да се адаптираме към всяка нова промяна в изискванията, като нерядко промените следваха седмица след седмица или се въвеждаха нови от днес за утре. Адаптацията винаги беше тежка, но приехме предизвикателствата. Това към днешния момент означава за нас вече 4 месеца на напълно цялостно затваряне плюс още 5 месеца на дейност с ограничен капацитет. През тези месеци, в които официално клубът можеше да работи с посетители, така и не позволихме да влязат вътре повече от 50 души накуп, при положение, че Строежа спокойно събира три пъти повече. През месец ноември дори ограничихме посещаемостта до 30 души на практика. Това бяха условията, а реалностите бяха по тежки - през месеците юли, август, септември и ноември най-често работихме с дневна посещаемост от 15-20 души. Но работихме! Защото не можем да позволим Строежа да изчезне. Тези тежки месеци обаче доведоха до перманентна работа на загуба и бързо натрупване на нови задължения. Всичко това с идеята да издържим на предизвикателството и да съхраним Строежа до 25-ата му годишнина.

Един клуб като Строежа, в условията на бизнес в България, разчита също и на търговски споразумения за процентни бонуси от вносители, производители и дистрибутори, както и от рекламни договори. За събитийната дейност до определена степен се разчита и на спонсорско участие. Обикновено, що се отнася до клубовете и баровете на закрито, подобен тип споразумения се сключват или подновяват през месец октомври. Те са съществени за дейността ни. През 2020-а година точно това беше месецът, в който ситуацията се утежни, беше забранена нощната дейност на заведенията, а посещаемостта в останалата част на денонощието - силно намалена. Всичко това провали този тип договори, замрази действащи такива и лиши бюджета на клуба от вече планирани приходи. Загубихме много партньори в лицето на алкохолни, бирени и безалкохолни компании. Тези случаи на неслучили се партньорства тотално и финално дестабилизираха състоянието на бранша, от който сме част и ние.

Сумата, която изчислихме, че е нужна и ще помогне съществено, като гарантира стабилна основа за поддържане на Строежа през тези две години, е в размер на €70 000. Разбира се, ако надминем този праг, ще бъде огромно постижение. Събраните средствата ще бъдат разпределени за стари и предстоящи задължения - фиксирани месечни разходи; наеми и консумативи; задължения към държавата; общински такси; поддържане на нормалното състояние и функциониране на екипа, който не желаем да загубим; поддържане на техниката и инвентара в изправност и добро състояние и др. продобни.

Нека сумата не ви плаши. Поддържането на клуб е скъпо удоволствие. Истината е, че в този си размер тя ще покрие около 40% от сумата, която е нужна за съществуването на Строежа за изминалите 9 месеца и за предстоящите 15 месеца. Периодът на оцеляване не е малък - 24 месеца - или цели 2 години! Историята във Великобритания или Германия например, познава немалко случаи, когато един вече традиционно установен и признат клуб или бар е бил опазен в критичен момент с подкрепата на общността. Ако и при нас е възможно да се случи, то това е само възможно с ваша помощ и с помощта на обединение. UNITED FOR STROEJA 25!

КАК ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЪБРАНАТА СУМА?

90% от чистата събрана сума ще бъде разпределена за нужди на клуб Строежа:

 • натрупани задължения през последните 9 месеца - от средата на март до края на месец декември 2020 г., включително фиксирани месечни разходи, наеми, задължения към държавната хазна за данъци и осигуровки (чието натрупване застрашава същестествуването на клуба, при липсата на доходи), общински такси и др.;
 • очаквано натрупване на текущи и бъдещи задължения от същия тип за предстоящите 15 месеца - от януари 2021 г. до март 2022 г., което застрашава съществуването на клуба, при очакваните силно намалени приходи или загуби за същия предстоящ период;
 • подпомагане на служителите на клуб Строежа, с цел запазване на екипа/колектива;
 • фонд за създаване на юбилейна книга за Строежа.

5% от чистата събрана сума ще бъде разпределена за:

 • подпомагане на музикални каузи, свързани с нови проекти и групи (изборът на конкретни проекти и групи ще бъде направен чрез гласуване измежду всички дарители, независимо от размера на дарението).

5% от чистата събрана сума ще бъде разпределена за:

 • дарение за подпомагане на инфекциозно Ковид-отделение в град София.

*За да бъде всичко прозрачно "чиста сума" означава остатъкът след комисионни за платформата, данъци и бюджет за реализиране на различните пакети, за които ще намерите информация малко по-долу в този текст.

КАКВО ПОДКРЕПИЛИТЕ СТРОЕЖА ЧРЕЗ ТАЗИ КАМПАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ В ЗАМЯНА?

НИВО I - ПОДАРЪК: EVENT PASS (от €13)

Получавате право на еднократно включване в списък с гости - "гестлист" - за избрано от вас организирано в Строежа събитие.

*Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

НИВО II - ПОДАРЪК: 3 х EVENT PASS (от €25)

Получавате три пъти право на включване в списък с гости - "гестлист" - за избрани от вас организирани в Строежа събития.

*Правото на три включвания в "гестлист" може да се ползва за компания от 2 или 3 души за едно и също събитие, като всеки посетител се брои поотделно.

*Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

НИВО III – ПОДАРЪК: T-SHIRT + EVENT PASS (от €38)

Получавате 1 брой тениска от специален за настоящата кампания дизайн - лимитирана серия.

Получавате право на еднократно включване в списък с гости - "гестлист" - за избрано от вас организирано в Строежа събитие.

*Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

НИВО IV – ПОДАРЪК: BONUS EVENT CARD / Ваучер за билети за концертни събития в Строежа + бонус от 25% (от €50)

Получавате Bonus Event Card със заредена сума от 125 лв.

*Получавате възможност за използване на сумата вместо билети за организирани от нас събития в Строежа.

*Сумата може да се използва за повече от един човек за едно и също събитие.

*Сумата може да се използва за повече от едно събитие.

*Всяко едно посещение се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие. Съответната сума се удържа от стойността на предварително заредената сума.

НИВО V - ПОДАРЪК: 3 х EVENT PASS + T-SHIRT (от €50)

Получавате 1 брой тениска от специален за настоящата кампания дизайн - лимитирана серия.

Получавате три пъти право на включване в списък с гости - "гестлист" - за избрани от вас организирани в Строежа събития.

*Правото на три включвания в "гестлист" може да се ползва за компания от 2 или 3 души за едно и също събитие, като всеки посетител се брои поотделно.

*Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

НИВО VI – ПОДАРЪК: T-SHIRT COMBO от 5 винтидж тениски на Строежа (от €75)

Получавате 5 броя винтидж тениски от дизайни на Строежа, чиито наличности са били изчерпани, но ще бъдат произведени отново специално за кампанията:

+ 1 брой тениска от "12 години Строежа";

+ 2 броя различни по дизайн тениски от "17 години Строежа";

+ 2 броя различни по дизайн тениски от "19 години Строежа".

НИВО VII – ПОДАРЪК ЗА ДВАМА: 1 x T-SHIRT COMBO + 2 x EVENT PASS (от €100)

Получавате 5 броя тениски от от дизайни на Строежа, чиито наличности са били изчерпани, но ще бъдат произведени отново специално за кампанията.

Получавате право на включване в списък с гости - "гестлист" - за двама.

*Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

СПЕЦИАЛНО НИВО VIII - ПОДАРЪК: КНИГА ЗА СТРОЕЖА (от €38)

Получавате лимитирано луксозно издание на книгата.

Включване на вашето име в съдържанието на книгата - сред дарителите за създаването на книгата.

Получавате покана за предпремиерно представяне на книгата.

*Сумата ще бъде използвана за подготовка, хонорари, производство и разпространение на книгата.

СПЕЦИАЛНО НИВО IX.1. - ПОДАРЪК: PLATINUM CARD за консумация + 33% bonus (от €150)

Получавате предварително заредена карта за консумация в Строежа за 400 лв.

СПЕЦИАЛНО НИВО IX.2. - ПОДАРЪК: DIAMOND CARD за консумация + посещаване на събития + 25% bonus (от €250)

Получавате предварително заредена карта за консумация в клуб Строежа и посещаване на избрани от вас организирани от Строежа събития за общата сума от 600 лв.

*Получаване възможност за използване на сумата за консумация в Строежа.

*Получавате възможност за използване на сумата вместо билети за организирани от нас събития в Строежа.

*Сумата може да се използва за от повече от един човек за едно и също събитие.

*Сумата може да се използва за повече от едно събитие.

*Всяко едно посещение се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие. Съответната сума се удържа от стойността на предварително заредената сума.

ПРЕМИУМ НИВО X.1. – ПОДАРЪК: PRIVATE PARTY (от €1500)

Частно парти за вас и вашите приятели или вашата фирма в клуба - за група до 60 души.

Получавате запазване на клуба изцяло за вашата група/компания/фирма.

Получавате консумация за сума от 2500 лв. плюс осигурен DJ и любезно обслужване.

Лимитирана оферта: 5 броя. (ОСТАВАЩИ - 4 броя)

ПРЕМИУМ НИВО X.2. – ПОДАРЪК: PRIVATE PARTY (от €2500)

Частно парти за вас и вашите приятели или фирма в клуба - за група между 61-120 души.

Получавате запазване на клуба изцяло за вашата група/компания/фирма.

Получавате консумация за сума от 4500 лв. плюс осигурен DJ и любезно обслужване.

Лимитирана оферта: 3 броя.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

- Правото на ползване на EVENT PASS, BONUS EVENT CARD и DIAMOND CARD за посещения на събития се отнася за една година след отмяна на мерките и не включва организираните от външни промоутъри събития.

- Правото на ползване на PLATINUM CARD и DIAMOND CARD за консумация в клуба се отнася за една година след отмяна на мерките. Консумацията важи за всякакъв тип събития, независимо дали са организирани от Строежа или от външни промоутъри.

- При повторно въвеждане на забранителни мерки, срокът на ползване на съответната услуга се удължава автоматично със срока на наложената забрана.


СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА:

EVENT PASS / BONUS EVENT CARD / DIAMOND CARD / PLATINUM CARD - веднага щом Строежа заработи отново и има концертни събития

ТЕНИСКИ - до 2 месеца след приключване на настоящата кампания

КНИГА ЗА СТРОЕЖА - към момента книгата е все още на етап проект и хората, закупили този пакет, ще бъдат своевременно информирани веднага щом тя стане факт

PRIVATE PARTY - веднага щом Извънредното положение бъде отменено и Строежа заработи с пълен капацитет, без ограничения за брой посетители


*АКО ЖЕЛАЕТЕ, МОЖЕТЕ ДА ДАРИТЕ СУМА ПО ВАШ ИЗБОР, КАТО ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ПОДАРЪКА СИ (ще се ориентирате по съответните отметки в платформата).

*МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЕДНОКРАТНО ДАРЕНА СУМА ИЛИ ПЕРИОДИЧНО ДАРЕНА СУМА НА МЕСЕЧНА БАЗА (ще се ориентирате по съответните отметки в платформата).

*ПОДАРЪЦИТЕ СА СИМВОЛИЧНО ПОДБРАНИ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ НИВА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЖЕСТ НА НАШАТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВАС.

Методи на дарение чрез настоящата платформа:

Плащане с карта.

PayPal

Методи на дарение извън настоящата платформа:

Може да дарите чрез PayPal тук
Може да дарите чрез банков превод или Revolut на сметка:


BAN: BG73UBBS88881000870885

BIC: UBBSBGSF

Банка: ОББ

Строежа ООД

Основание: Дарение (номер на ниво).


ЗА ВЪПРОСИ относно кампанията и подаръчните пакети, моля, пишете на фейсбук страницата на Строежа - https://www.facebook.com/stroeja или на e-mail: [email protected]

БЛАГОДАРИМ ВИ!

#UNITEDFORSTROEJA25

Rewards

НИВО I - ПОДАРЪК: EVENT PASS (от €13) Получавате право на еднократно включване в списък с гости - "гестлист" - за избрано от вас организирано в Строежа събитие. *Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

reward_image

НИВО II - ПОДАРЪК: 3 х EVENT PASS (от €25) Получавате три пъти право на включване в списък с гости - "гестлист" - за избрани от вас организирани в Строежа събития. *Правото на три включвания в "гестлист" може да се ползва за компания от 2 или 3 души за едно и също събитие, като всеки посетител се брои поотделно. *Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

reward_image

НИВО III – ПОДАРЪК: T-SHIRT + EVENT PASS (от €38) Получавате 1 брой тениска от специален за настоящата кампания дизайн - лимитирана серия. Получавате право на еднократно включване в списък с гости - "гестлист" - за избрано от вас организирано в Строежа събитие. *Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

reward_image

СПЕЦИАЛНО НИВО VIII - ПОДАРЪК: КНИГА ЗА СТРОЕЖА (от €38) Получавате лимитирано луксозно издание на книгата. Включване на вашето име в съдържанието на книгата - сред дарителите за създаването на книгата. Получавате покана за предпремиерно представяне на книгата. *Сумата ще бъде използвана за подготовка, хонорари, производство и разпространение на книгата.

reward_image

НИВО IV – ПОДАРЪК: BONUS EVENT CARD / Ваучер за билети за концертни събития в Строежа + бонус от 25% (от €50) Получавате Bonus Event Card със заредена сума от 125 лв. *Получавате възможност за използване на сумата вместо билети за организирани от нас събития в Строежа. *Сумата може да се използва за повече от един човек за едно и също събитие. *Сумата може да се използва за повече от едно събитие. *Всяко едно посещение се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие. Съответната сума се удържа от стойността на предварително заредената сума.

reward_image

НИВО V - ПОДАРЪК: 3 х EVENT PASS + T-SHIRT (от €50) Получавате 1 брой тениска от специален за настоящата кампания дизайн - лимитирана серия. Получавате три пъти право на включване в списък с гости - "гестлист" - за избрани от вас организирани в Строежа събития. *Правото на три включвания в "гестлист" може да се ползва за компания от 2 или 3 души за едно и също събитие, като всеки посетител се брои поотделно. *Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

reward_image

НИВО VI – ПОДАРЪК: T-SHIRT COMBO от 5 винтидж тениски на Строежа (от €75) Получавате 5 броя винтидж тениски от дизайни на Строежа, чиито наличности са били изчерпани, но ще бъдат произведени отново специално за кампанията: + 1 брой тениска от "12 години Строежа"; + 2 броя различни по дизайн тениски от "17 години Строежа"; + 2 броя различни по дизайн тениски от "19 години Строежа".

reward_image

НИВО VII – ПОДАРЪК ЗА ДВАМА: 1 x T-SHIRT COMBO + 2 x EVENT PASS (от €100) Получавате 5 броя тениски от от дизайни на Строежа, чиито наличности са били изчерпани, но ще бъдат произведени отново специално за кампанията. Получавате право на включване в списък с гости - "гестлист" - за двама. *Правото на ползване на включване в "гестлист" се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие.

reward_image

СПЕЦИАЛНО НИВО IX.1. - ПОДАРЪК: PLATINUM CARD за консумация + 33% bonus (от €150) Получавате предварително заредена карта за консумация в Строежа за 400 лв.

reward_image

СПЕЦИАЛНО НИВО IX.2. - ПОДАРЪК: DIAMOND CARD за консумация + посещаване на събития + 25% bonus (от €250) Получавате предварително заредена карта за консумация в клуб Строежа и посещаване на избрани от вас организирани от Строежа събития за общата сума от 600 лв. *Получаване възможност за използване на сумата за консумация в Строежа. *Получавате възможност за използване на сумата вместо билети за организирани от нас събития в Строежа. *Сумата може да се използва за от повече от един човек за едно и също събитие. *Сумата може да се използва за повече от едно събитие. *Всяко едно посещение се заявява предварително чрез специално създадена за целта платформа - заявките се приемат до изчерпване на капацитета на посещаемост на Строежа за съответното конкретно събитие. Съответната сума се удържа от стойността на предварително заредената сума.

reward_image

ПРЕМИУМ НИВО X.1. – ПОДАРЪК: PRIVATE PARTY (от €1500) Частно парти за вас и вашите приятели или вашата фирма в клуба - за група до 60 души. Получавате запазване на клуба изцяло за вашата група/компания/фирма. Получавате консумация за сума от 2500 лв. плюс осигурен DJ и любезно обслужване. Лимитирана оферта: 5 броя.

reward_image

ПРЕМИУМ НИВО X.2. – ПОДАРЪК: PRIVATE PARTY (от €2500) Частно парти за вас и вашите приятели или фирма в клуба - за група между 61-120 души. Получавате запазване на клуба изцяло за вашата група/компания/фирма. Получавате консумация за сума от 4500 лв. плюс осигурен DJ и любезно обслужване. Лимитирана оферта: 3 броя.

reward_image

Organizer

 • Martin Mihaylov
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Mariya Tsoncheva
 • Donated on Apr 16, 2021
€50.00
 • Ivan Raychev
 • Donated on Apr 13, 2021
€150.00
 • Gergana Spasova
 • Donated on Mar 20, 2021
€12.00

Donors & Comments

121 donors
 • Mariya Tsoncheva
 • Donated on Apr 16, 2021
€50.00
 • Ivan Raychev
 • Donated on Apr 13, 2021
€150.00
 • Gergana Spasova
 • Donated on Mar 20, 2021
€12.00
 • Martin Matev
 • Donated on Mar 11, 2021
€25.00
€13.00
 • Filip Krivoshiev
 • Donated on Feb 25, 2021
€38.00
 • YORDAN TOTEV
 • Donated on Feb 25, 2021
 • Поздрави на Марто и компания!

€25.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 23, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Feb 15, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Feb 14, 2021
Amount Hidden
Show more donors

Followers

20 followers
Mirela Ovcharova
Adriana Kovashka
Tsvetomil Milchev
Tsvetelina Tsvetkova
Pavel Petrov
Mariya Tsoneva
Borislav Nanovski
Venelin Kolev
Show more Followers
€5,094.00
raised of €70,000.00 goal
7% Funded
121 Donors
Raised offline: €2,000.00
Total: €7,094.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook