Tri for a Greener Tomorrow

Fundraising campaign by Petra Bachanova
 • €805.00
  raised of €1,000.00 goal goal
80% Funded
27 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

[slovenská verzia nižšie, Slovak version below]

Všetky finančné dary smerujú priamo na transparentný účet organizácie Klíma ťa potrebuje (viacej info tu). All donations are directly transferred to the transparent account of Klíma ťa potrebuje.

Hi friends!

My name is Petra and it’s rather easy to talk me into endurance challenges. This time around, I decided to participate in a half-ironman triathlon in Deauville on June 17th to raise funds for a wonderful organisation Klíma ťa potrebuje (Climate Needs You) that is actively working to involve the public in climate change policy making in Slovakia, my home. A half-ironman race involves a 1.9 km of swimming in the sea, 90 km of cycling through the charming countryside of Normandy and 21 km of running through the old town of Deauville - put simply, I’m excited beyond belief.

As an avid runner with a newfound passion for cycling and swimming, I relish the great outdoors. While I have noticed it change over the course of my lifetime, I remain hopeful about our ability to protect it and preserve our ecosystems. I believe that by supporting initiatives working to reduce our impact on the planet we can create a more sustainable future.

Klíma ťa potrebuje was founded in 2020, in response to the ever-deteriorating climate change. The initiative began as an online petition, which garnered the support of 120,000 people and has since evolved into a vibrant public movement. KTP aims to engage the public in finding solutions to climate change and has set ambitious goals for Slovakia, including achieving carbon neutrality by 2050 and developing a clear vision for Slovakia's role in a changing world. The organisation's strategic plan focuses on creating new green jobs and achieving carbon neutrality in a fair and equitable way. KTP is also committed to building a grassroots movement in every region of Slovakia, through initiatives such as petitions, lectures, events, and demonstrations. By raising public awareness and empowering individuals to have a voice in policy-making based on scientific research, KTP hopes to make a positive impact on the future of our planet.

Your donation is directly routed to KTP's transparent account (see their website) and I will be super grateful for any amount you are able to give. Your support will not only contribute to a cause that is close to my heart but will also motivate me during my triathlon training.

Join me in tri-ing for a Greener Tomorrow!

Petra


[Pictures. 1: Earth Day 2022 in Bratislava (We are connecting for the future); 2: Earth Day 2022 in Bratislava (We only have one time, we don't have next time - play on words of the former prime minister); 3: Recruitment campaign at the Climate Hub Košice; 4: Debate "Let's not waste time" about new climate policy in Slovakia with the minister of the environment and representatives of the civil sector; 5: Me (hello!) after RedBull400 race at Štrbské Pleso]


⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋ ⍋


Ahojte priatelia!

Volám sa Peťa a (možno až príliš) ľahko sa dám nahovoriť na športové výzvy. Tentokrát je to triatlón dĺžky half-ironman, ktorého sa zúčastním 17. júna a v rámci ktorého spúšťam zbierku pre Klíma ťa potrebuje (KTP). Deauville half-ironman alebo polovičný železný muž v Deauville je kombináciou 1.9 km plávania v mori, 90 km na bicykli cez normandský vidiek a 21 km behu cez staré mesto - jednoducho povedané, nesmierne sa na to teším!

Beh, a po novom cyklistiku a plávanie som si obľúbila najmä preto, že vďaka nim som častejšie v prírode. Práve tam sú dopady klimatickej zmeny najbadateľnejšie, či už v lete, ktoré je suchšie a horúcejšie alebo počas zimy kedy snežná pokrývka ustupuje do vyšších hôr. Som však oddaný optimista a vďaka iniciatívam ako KTP verím, že stále máme čas odvrátiť to najhoršie, zachrániť naše ekosystémy a prispieť tak k udržateľnejšej budúcnosti.

Klíma ťa potrebuje vznikla v roku 2020, ako odozva na stále sa zhoršujúcu klimatickú zmenu. Po úspešnej online petícii, ktorú podporilo viac ako 120 000 ľudí, sa iniciatíva pretavila do aktívneho verejného hnutia, ktoré sa zameriava na zapájanie verejnosti do riešenia zmeny klímy. Jedným z hlavných cieľov KTP je dostiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a vypracovanie jasnej vízie krajiny, ktorou chceme byť vo svete s meniacou sa klímou. Hlavnou snahou je dosiahnuť zásadné systémové zmeny vo fungovaní spoločnosti tak, aby proces znižovania skleníkových plynov prebehol spravodlivo, sociálne citlivo a férovo. Strategický plán zahŕňa budovanie siných, angažovaných verejných hnutí v regiónoch Slovenska skrz petície, prednášky, akcie či protesty. Naša spoločnosť potrebuje zapojenie aktívnych jednotlivcov a občiansky aktívnu spoločnosť, aby sme zabránili katastrofálnym dopadom zmeny klímy na našu planétu a našu spoločnosť.

Tvoj dar bude priamo prevedený na transparentný účet KTP (viac informácií nájdeš na ich webovej stránke) a ja ti už dopredu ďakujem za akúkoľvek čiastku, ktorú si ochotný/á darovať. Tvoja pomoc ma podporí v tréningu a prispeje k dobrej veci, ktorá mi je srdcu blízka. Poďme teda do toho!

Peťa


[Fotky. 1-2: Pochod na deň zeme 22.4.2022 v Bratislave; 3: Naborová kaviareň klimatického hubu Košice, 4: Diskusia "Nestrácajme čas" k novému klimatickému zákonu SR s ministrom životného prostredia a zástupcami občianského sektoru; 5: Ja (ahoj!) po behu RedBull400 na Štrbskom Plese]

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jun 24, 2023
€40.00
 • Guest
 • Donated on Jun 24, 2023
€15.00
 • Guest
 • Donated on Jun 23, 2023
€5.00
Jun 25

It's a wrap!

Update posted by Petra Bachanova at 03:04 pm
rrrr

Dear friends,Last Saturday, I completed the half-ironman challenge in the lovely Deauville. It's tested my physical and mental endurance, shown me what it's like to inch closer to the edge of my abilities and try to push them further. I loved the experience also because of how much support you've. . . . .

See update
0
May 17

One step closer to the half ironman! O krok bližšie k polovičnému železnému mužovi!

Update posted by Petra Bachanova at 09:38 am
rrrr

Last Sunday, I completed a sprint distance triathlon in Frèjus (750m swim, 20km bike, 5km run). This was an important milestone for my training for Deauville half ironman next month and I absolutely adored the experience! Besides a few accidental detours during the open water swim which added a few. . . . .

See update
0

Donors & Comments

27 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jun 24, 2023
€40.00
 • Guest
 • Donated on Jun 24, 2023
€15.00
 • Guest
 • Donated on Jun 23, 2023
€5.00
 • Guest
 • Donated on Jun 22, 2023
€15.00
 • Tonda
 • Donated on Jun 21, 2023
 • u rock

€20.00
 • Peter Bachan
 • Donated on Jun 21, 2023
€40.00
 • R S
 • Donated on Jun 18, 2023
€50.00
 • Patrick Rall
 • Donated on Jun 11, 2023
 • Good luck Petra! Go fast!

€30.00
 • Stella Wang
 • Donated on Jun 10, 2023
 • Go fast! 🏊‍♀️🚴‍♀️🏃‍♀️💨

€40.00
 • Jana Bachanová
 • Donated on Jun 04, 2023
 • Pre dobrú vec.

€50.00
Show more donors

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€805.00
raised of €1,000.00 goal
80% Funded
27 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities