The FlickFrid projekt – Say No to FGM

Fundraising campaign by Harriet Johansen
 • kr45,000
  raised of kr30,000.00 goal goal
150% Funded
39 Donors
Show more
Show less

Projekt FlickFrid - Hjälp våra utsatta flickor

Funderar du ibland på att ge en annan människa ett bättre liv?

Rotarybaserade FlickFrid i Landskrona vill ge ekonomiskt stöd till Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse – projekt Garissa i Kenya - ett projekt som i samarbete med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO driver ett flickhem, en flickskola samt en förlossningsklinik där kvinnor får hjälp vid förlossningen och där jordemödrar får utbildning. En mycket viktig del av stiftelsens arbete är att bekämpa den grymma sedvänjan med kvinnlig könsstympning genom utbildning och informationsspridning.

Till Garissa kom Monica och Carl-Axel Ekman för första gången 1989. Han läkare, hon tandläkare; båda utsända av Rotarys Läkarbank i Sverige.
Carl-Axel Ekman är tidigare chefskirurg på Borås lasarett. Han arbetade i mer än 20 år för att förbättra situationen för flickor och unga kvinnor i Garissa. I Garissa byggdes ett flickhem där 117 föräldralösa flickor får en trygg fristad. Man driver också en flickskola med c:a 400 elever som undervisas av 11 lärare. Dessutom en förlossningsklinik med tillhörande mvc- och bvc-mottagning där barnmorskorna både räddar liv och förmedlar information om hur könsstympning påverkar kvinnors liv och hälsa.

Som läkare för Elfsborgs fotbollslag kallades Carl-Axel Ekman också fotbollsdoktorn och i Garissa diskuterade han könsstympning med spelarna i det lokala fotbollslaget. Idag stödjer stiftelsen tre lokala fotbollsklubbar och spelarna bär tröjor med budskapet Say NO TO FGM, som betyder Sig NEJ till Kvinnlig könsstympning (FGM = Female Genital Mutilation). Mäns och pojkars engagemang i det förebyggande arbetet mycket viktigt.
2008 belönades Carl-Axel Ekman
för sin stora insats med utmärkelsen Svensk Hjälte.


Att uttala sig mot könsstympning av kvinnor

I Landskrona bidrar projekt Flickfrid till detta arbete med att ge saklig information om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Utgångspunkten är enligt Mänskliga Rättigheterna att varje individ har rätt att bestämma över sin egen kropp. Att bryta traditionen med kvinnlig könsstympning är en genomgripande ändring av den flera tusen år gamla traditionen som kommer att ta generationer.
Kvinnlig könsstympning har ingen ensidig anknytning till en viss religion utan däremot en tydlig social och kulturell anknytning.
För att begränsa och slutligen avskaffa kvinnlig omskärelse är det av stor vikt att förändra de förväntningar som ställs på kvinnor och flickor av familj såväl som av samhället i stort. En utmaning som hänger ihop med detta är att hitta möjliga inkomstkällor för kvinnor som annars är ekonomiskt beroende av att kvinnlig könsstympning praktiseras.

Alla former av kvinnlig könsstympning påverkar kvinnors reproduktiva hälsa under en graviditet och förlossning. Kvinnlig könsstympning har negativa effekter på den fysiska och psykiska hälsan hos spädbarn, flickor och kvinnor.
Kvinnlig könsstympning ses idag som en del av s.k. hedersrelaterat våld. Projektet avgränsar sina insatser till att enbart fokusera på kvinnor och kvinnlig könsstympning


Lagstiftningen kring könsstympning

Att utföra, medverka eller uppmuntra till kvinnlig könsstympning är förbjudet enl. svensk lag (1982:316). Kan ge fängelsestraff mellan min. 2 och max. 10 år. Det råder anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn kommer att bli utsatt för könsstympning. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter.
De internationella människorättsfördragen sätter inte bara upp regler för staters uppförande. Stater är ansvariga, inte bara för vad personer och andra aktörer gör på uppdrag av staten utan även för vad individer, grupper och institutioner gör inom en stat som kränker de mänskliga rättigheterna.

Förekomsten av kvinnlig könsstympning minskar i de flesta länder (41 länder har lagstiftat förbud mot kvinnlig könsstympning) men problemet är fortfarande stort. C:a 200 miljoner av världens flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning.
Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA riskerar hela 68 miljoner flickor att utsättas för könsstympning fram till år 2030


Hur kan vi förebygga att det sker?

Projekt FlickFrid fokuserar på de goda krafter och insatser som på lång sikt stärker kvinnors möjligheter att själva bestämma över sin kropp och sina liv. Vår uppfattning är att bästa vägen till att förebygga kvinnlig könsstympning utan att skapa för mycket konfrontation går genom saklig information om konsekvenserna för kvinnans hälsa och livskvalitet.
Med förankring i den översta politiska ledningen i Landskrona stad har FlickFrid genomfört informations- och utbildningssatsningar för utvalda anställda i kommunen inom skolan och Individ- och familjeförvaltningen.
Då kvinnlig könsstympning ses som en del av hedersrelaterat våld går projekt FlickFrid hand i hand med projekt Nolltolerans Landskrona som syftar till att bryta tystnaden om det sexualiserade våldet mot barn.

Fundraising Team

Donors

 • Per Hjort
 • Donated on Dec 29, 2020
 • Bra jobbat!

kr500.00
kr1000.00
 • Guest
 • Donated on Dec 24, 2020
kr100.00

Donors & Comments

39 donors
 • Per Hjort
 • Donated on Dec 29, 2020
 • Bra jobbat!

kr500.00
kr1000.00
 • Guest
 • Donated on Dec 24, 2020
kr100.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 21, 2020
kr34000.00
 • Karsten Madsen
 • Donated on Dec 02, 2020
kr300.00
 • Lars Lastein
 • Donated on Nov 27, 2020
kr200.00
 • Janne Schmelling
 • Donated on Nov 27, 2020
 • Zibra

kr200.00
kr200.00
kr300.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 26, 2020
 • ZIBRA

kr200.00
Show more donors

Followers

10 followers
Claes Persson
Eva Kastman Karling
Katrine Holst
Dauri Neumann
Birgitte Bodenhoff
Nicolai Eller
Anders Friedl
Maria Frolander
Sheila Denis
Annika Borgström
Show more Followers
kr45,000
raised of kr30,000.00 goal
150% Funded
39 Donors