Moja priča / My story

Fundraising campaign by Vladimir Zujovic
 • €1,693.00
  raised of €45,000.00 goal
3% Funded
29 Donors
Time left
61 9 33
You only have the opportunity to donate to this campaign before Saturday May 27, 11:59 pm UTC
Show more
Show less

Moje ime je Vladimir Zujović, imam 42. godine i po zanimanju sam psiholog i psihoterapeut. Tokom svog života kao profesionalni košarkaš igrao sam mnoge utakmice medjutim nijedna nije bila teška kao ova u kojoj se sada nalazim. U najtežoj utakmici mog života ja se borim za svoje dete, moje zlato, za moju ćerku.

Ona ima 5. godina i zove se Hana.

Pre godinu ipo dana je moja bivša žena, Cveta, odvela Hanu van Srbije nakon čega joj se gubi svaki trag. Odvela ju je pod lažnim izgovorom da je vodi za vikend na planinu u Srbiji zbog lošeg vazduha u Beogradu. Cveta i Hana imaju dvojno državljanstvo, srpsko i američko. Ovu činjenicu je Cveta iskoristila kako bi odvela Hanu preko granice u nepoznatom pravcu. Dugo nisam znao gde su, pa sam preko nadležnih institucija pokušavao da dodjem do svoje ćerke. Uključili su se centar za socijalni rad, Prvi osnovi sud u Beogradu nadležan za porodične odnose, Prvi osnovni sud u Beogradu - krivično odeljenje, i Mup Republike Srbije. Na kraju je Ministarstvo Pravde Republike Srbije, na moj zahtev, pokrenulo postupak za povraćaj deteta po Haškoj Konvenciji o gradjansko pravnim aspektima za medjunarodnu otmicu deteta.

Nakon podnošenja zahteva i nakon istrage nadležnih organa našli smo je u New Yorku. Cveta trenutno živi u New York-u sa Hanom i sa troje dece koje ima iz prvog braka. Započet je proces po Haškoj konvenciji za otmicu deteta, medjutim u ovom trenutku je došlo do zastoja jer ja nemam dovoljno finansijskih sredstava da platim advokatske usluge. Advokatski troškovi Američkih advokata u New York-u, koji bi zastupali Hanine i moje interese pred federalnim sudom su izuzetno visoki i nisu dostižni za naše standarde. Sa druge strane Cveta iako nije nikada radila, imala je sreću da nasledi veliko finansijsko bogatstvo i njoj finansijska sredstva nisu problem.


Ne znam ni kako mi je ćerka, da li je dobro, da li je zdrava, šta se sa njom dešava. Ništa ne znam o njoj i to tako traje vec godinu ipo dana. Svakim danom sve više boli. Cela familija je uključena. Gledamo njene slike svaki dan, gledamo stare video zapise koje imamo sa Hanom, borimo se svi kako znamo i umemo. Svi smo je željni, svi smo zabrinuti, i duboko u duši osećamo prazninu i bol što nam je odvedena na takav način. Što ne možemo da provodimo vreme sa njom, gledamo je kako raste i što ne možemo da delimo sa njom zajedničke trenutke. Svima nam nedostaje. Dekama i bakama, i tetkama i tečama, i ujkama i ujnama i sestrama i braći.


Molim vas da mi pomognete da zajedničkim snagama vratimo moje čedo, zenicu oka moga, mog divnišu. Znam da je pravda spora ali verujem i da je dostižna, zato vas molim da mi pomognete u prikupljanju potrebnih sredstava. Svaka donacija je bitna i ona najmanja. Isto tako molim vas da podelite moju stranicu za prikupljanje sredstava sa svima koje znate.

Svi prihodi od donacija će biti usmereni na plaćanje advokatskih troškova u slučaju Hane Zujović koji se vodi na osnovu Haške konvencije o gradjansko pravnim aspektima za medjunarodnu otmicu deteta pred sudom u New York-u.


Hvala vam sto učestvujete u borbi za moju Hanu.


KAKO DA DONIRATE:

Možete donirati online preko ove stranice koristeći kreditnu/debitnu karticu, paypal i to tako što kliknete na DONATE dugme. Otvoriće vam se nova stranica na kojoj mozete da upišete koliko želite da donirate.

Možete i direktno da donirate na (molim vas samo da navedete da je u humanitarne svrhe kako bi izbegao plaćanje poreza na donacije):

1) PayPal:

[email protected]


ili


2) Putem transfera preko banke:

Vladimir Zujovic

Ljutice Bogdana 2/E, 11000 Belgrade, Serbia


Računi:

a) Za uplate u US dolarima:

IBAN: RS35160513029845951471

BANK: BANCA INTESA AD BEOGRAD

SWIFT: DBDBRSBG

Korespodentna Banka:

SWIFT: CHASUS33

JP Morgan Chase N.A.

270 Park Avenue

NY 10017, United States


b) Za uplatu u EUR:

IBAN: RS35160513020011488325

BANK: BANCA INTESA AD BEOGRAD

SWIFT: DBDBRSBG

Korespodentna banka:

SWIFT: BCITITMM

Intesa Sanpaolo SPA

Milano

Italy


c) Za uplatu u RS dinarima (samo lokalno za uplate u Srbiji):

Žiro račun: 160-5100100597317-65

My name is Vladimir Zujović, I am 42 years old and I am a psychologist and psychotherapist by profession. During my life as an athlete, a basketball player, I played many games, but none were as difficult as the one I am in now. In the most difficult game of my life, I am fighting for my child, my life, my daughter.
She is 5 years old and her name is Hana.

A year and a half ago, my ex-wife, Cveta, took Hana out of Serbia, after which all traces of her were lost. She took her under the false pretense of taking her to a mountain in Serbia for the weekend because of the bad weather in Belgrade. Cveta and Hana have dual citizenship, Serbian and American. This fact was used by Cveta to take Hana across the border in an unknown direction. I didn't know where they were for a long time, so I tried to reach my daughter through the competent institutions. The Center for Social Work, the First Basic Court in Belgrade responsible for family relations, the First Basic Court in Belgrade - criminal department, and the Mup of the Republic of Serbia were involved. In the end, the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, at my request, initiated the procedure for the return of the child under the Hague Convention on Civil Legal Aspects of International Child Abduction.


After submitting the request and after the investigation by the competent authorities, we found her in New York. Cveta currently lives in New York with Hana and three children from her first marriage. The process under the Hague Convention for the abduction of a child has been started, but at this point there is a deadlock because I do not have enough financial resources to pay for legal services. The legal fees of the US Attorneys in New York, who would represent Hana's and my interests in federal court, are extremely high and unattainable by our standards. On the other hand, Cveta, although she has never worked, she was lucky enough to inherit a large financial fortune, and financial resources are not a problem for her.

I don't even know how my daughter is, if she is fine, if she is healthy, what is happening with her. I don't know anything about her and it's been like that for a year and a half. It hurts more and more every day. The whole family is involved. We look at her pictures every day, we watch the old videos we have with Hana, we all fight as best we know how. We all long for her, we are all worried, and deep in our souls we feel the emptiness and pain that she was taken from us in such a way. That we can't spend time with her, watch her grow and that we can't share moments together with her. We all miss her. Grandfathers and grandmothers, and aunts and uncles, and sisters and brothers.


I am asking you to help me bring back my child, my life, my beautiful daughter. I know that justice is slow, but I also believe that it is attainable, so I am asking you to help me collect the necessary funds. Every donation is important, even the smallest. Also, please share my fundraising page with everyone you know.


All proceeds from donations will be directed to the payment of attorney's fees in the case of Hana Zujović, which is being conducted on the basis of the Hague Convention on Civil Legal Aspects of International Child Abduction before the court in New York.


Thank you for being part of the fight for my Hana.


HOW TO DONATE


You can donate online through this page using a credit/debit card, paypal by clicking on the DONATE button. A new page will open where you can enter how much you want to donate.

If you prefer you can also donate directly to me (please state clearly that the purpose of the payment is DONATION, to prevent the payment be taxed as income):

1) Via PayPal:

[email protected]

Or

2) Via bank transfer made to:

Vladimir Zujovic

Ljutice Bogdana 2/E, 11000 Belgrade, Serbia

To any of the following accounts:


a) For payments in US dollars:

IBAN: RS35160513029845951471

BANK: BANCA INTESA AD BEOGRAD

SWIFT: DBDBRSBG

Korespodentna Banka:

SWIFT: CHASUS33

JP Morgan Chase N.A.

270 Park Avenue

NY 10017, United States


b) For payments in EUR:

IBAN: RS35160513020011488325

BANK: BANCA INTESA AD BEOGRAD

SWIFT: DBDBRSBG

Korespodentna banka:

SWIFT: BCITITMM

Intesa Sanpaolo SPA

Milano

Italy

Organizer

 • Vladimir Zujovic

Donors

 • Brankica Saljic Milenkovic
 • Donated on Mar 11, 2023
 • Srecno!

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 08, 2023
 • ❤❤❤

€100.00
 • Tijana Jelic
 • Donated on Mar 07, 2023
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

29 donors
 • Brankica Saljic Milenkovic
 • Donated on Mar 11, 2023
 • Srecno!

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 08, 2023
 • ❤❤❤

€100.00
 • Tijana Jelic
 • Donated on Mar 07, 2023
€10.00
 • Guest
 • Donated on Mar 06, 2023
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 06, 2023
Amount Hidden
 • IVAN DINČIĆ
 • Donated on Mar 05, 2023
 • SREĆNO!!

€51.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 04, 2023
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 02, 2023
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 02, 2023
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 01, 2023
€50.00
Show more donors

Followers

4 followers
Mirjana Cvijanovic
Vukasin Veljic
Jelena Dinčić
Mirjana Knezevic
€1,693.00
raised of €45,000.00 goal
3% Funded
29 Donors
Time left
61 9 33

You only have the opportunity to donate to this campaign before Saturday May 27, 11:59 pm UTC

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook