Support FREERIDE TEAM BULGARIA

Fundraising campaign by Simona Kamberova
 • €3,429.00
  raised of €9,000.00 goal goal
38% Funded
82 Donors
Raised offline: €4,100.00
Total: €7,529.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

FREERIDE TEAM BULGARIA (for English scroll down) :)

Създадохме отбора през 2017 и оттогава заставаме зад български карачи с желание за международни състезания от сериите на Freeride World Qualifiers, като идеалната цел е един ден да излъчим български участник на елитния формат Freeride World Tour.

Дотук заедно достигнахме до общо 24 подиума, 6 първи места и 6 класирания в топ 5.

Най-важното е, че за тези шест години успяхме да създадем една платформа и име, което успешно изпрати на състезания из цяла Европа райдъри от всички възрасти и категории.

Всичко това се случва с вашата помощ от самото начало.

Освен атлетите, които ви представихме във видето, тази година отборът ни ще подкрепи още трима български състезателя. За сезон 2022 сме планирали 9 състезания, в 5 страни, като най-много се вълнуваме за това в Банско. То ще ни позволи да се докажем на наш терен и познат за нас склон. Състезанието е от много висок ранг, което при успех, ще донесе много от нужните за нас точки в световното класиране. Събитие от такава висота се случва за пръв път в България от 2013 година насам.

Ние вярваме в силата на вашата помощ.

Българската фрирайд общност и хората, които обичат този спорт, вече веднъж доказаха, че подкрепят каузата ни. През 2019 основен дял от финансирането на отбора дойде именно от тази общност, за нас това беше доказателство, че заедно можем повече.Тогава се проведе успешно първата ни дарителска кампания, благодарение на която нашите райдъри обиколиха европейските стартове и донесоха ценни успехи за България. Това е причината да се обърнем отново към вас.

За какво отива вашата помощ…
Със събраните от тази кампания средства ще се опитаме да изпратим осем наши райдъра на възможно най-много европейски състезания. Това е още една стъпка по пътя към мечтата ни да видим българин на световните фрирайд финали.

7 Freeride World Qualifier events - 6 състезателя

2 Freeride Junior Tour events - 2 състезателя

Минималните разходи по едно състезание, които винаги сме се опитвали да покрием за нашите атлети включват финанси за:

 • Такси участия и членски внос към FWT
 • Транспорт до и от състезанията
 • Настаняване
 • Застраховки
 • Ски карти

FWQ

French Freeride Series Arc 1950 - 2 състезания от ранг 2 звезди - Симеон, Даниел, Боряна и Никола, 603€ на човек, общо 2412€

Nendaz Freeride - 1 състезание 2 звезди и 1 състезание 3 звезди - Симеон, Даниел и Боряна, 510€ на човек, общо 1530€

Bansko Freeride - 1 състезание 3 звезди - Симеон, Даниел, Боряна, Илияна, Валентин, Никола, 161€ на човек, общо 966€

JAM Extreme - 1 състезание 2 звезди и 1 състезание 3 звезди - Симеон, Даниел и Боряна, 812€ на човек, общо 2436€

FJT

Open Faces Alpbachtal - 1 състезание 2 звезди - Тина и Теди, 389€ на човек, общо 778€

Fieberbrunn by Dynastar - 1 състезание 3 звезди - 465€ на човек, общо 930€

8 такси за членски внос към FWT х 70€, общо 560€

Общият минимален бюджет за зимата излиза на 9612€. С тази дарителска капмания се надяваме да осъществим планирания състезателен сезон на отбора.

Ние вярваме в силата на вашата помощ.Благодарим Ви!

Ще се видим в планината :)

ENGLISH:

We founded the team in 2017 and since then we have been backing Bulgarian riders who desire to compete internationally in the Freeride World Qualifiers series, with the ideal goal to one day send a Bulgarian participant to the elite Freeride World Tour format.

So far we have achieved a total of 24 podiums, 6 first places and 6 Top 5 finishes.

Most importantly, throughout these six years we have managed to create a platform and a name that has successfully sent riders of all ages and categories to competitions all over Europe.

All of this is happening with your help and support since the very beginning.

For the 2022 winter season we have planned to go to 9 competitions in 5 different countries and we are most excited about the one in Bansko. It will allow us to prove ourselves on our own terrain and a familiar face. It is a very highly ranked competition, which if successful, will bring us many of the necessary points for the world ranking. Such a high level events is happening for the first time in Bulgaria since 2013.

We believe in the power of your help. The Bulgarian freeride community and the people who love this sport have already proven that they support our cause. In 2019, a major share of the team's funding was raised thanks to the community, which was a proof that together we can do more. We successfully held our first donation campaign, thanks to which our riders toured European starts and brought valuable success to Bulgaria. This is the reason why we reach out to you again.

What your support goes to... With the money raised from this campaign we will try to send eight of our riders to as many European competitions as possible. This is another step on the way to our dream of seeing a Bulgarian at the World Freeride Finals.

7 Freeride World Qualifier events - 6 competitors

2 Freeride Junior Tour events - 2 competitors

The minimum costs for a competition that we have always tried to cover for our athletes include funding for:

Entry fees and FWT membership fees

Transport to and from competitions

Accommodation

Insurance

Ski passes

FWQ:

French Freeride Series Arc 1950 - 2 competitions (2 stars) - Simeon, Daniel, Boriana and Nicola, 603€ per person, total 2412€

Nendaz Freeride – 1 competition (2 stars) and 1 competition (3 stars) - Simeon, Daniel and Boriana, 510€ per person, total 1530€

Bansko Freeride - 1 competition (3 stars) - Simeon, Daniel, Boriana, Iliana, Valentin, Nikola, 161€ per person, total 966€

JAM Extreme - 1 competition (2 stars) and 1 competition (3 stars) - Simeon, Daniel and Boriana, 812€ per person, total 2436€

FJT

Open Faces Alpbachtal - 1 competition (2 stars) - Tina and Tedy, 389€ per person, total 778€

Fieberbrunn by Dynastar - 1 competition (3 stars) - Tina and Tedy, 465€ per person, total 930€

8 FWT membership fees x 70€, total 560€

The total minimum budget for the season amounts to 9612€. With this crowdfunding campaign we hope to realize the competition plan for season 2022.

We believe in the power of your support. Thank you!

See you in the mountains :)

Rewards

"Thank you" Video Your name will be part of our big "thank you" video in the end of the campaign! We believe that every contribution can make a difference!

7 Backers

"Freeride Team BG BUFF" If you want to support us - buy yourself a BUFF! Estimated shipping - April 2022 Ships to European Union

17 Backers

Freeride Team BG T-Shirt! By choosing this perk, we will send you our custom made team T-shirt. Estimated Shipping April 2022 Ships to European Union

15 Backers

Original photo, taken and printed by our athlete Valentin Balov, with which you are not only supporting the team, but our mother nature by planting 15 trees per print. You can choose between 5 different photos. Estimated delivery: April 2022

3 Backers

Special Team hoodie. Estimated Shipping May 2022 Ships to European Union

13 Backers

Kite surf lessons in FlamingoKIte station on the island of Limnos in Greece with our athlete Simona Kamberova. Enjoy 3 hours of private lessons in the low season with her. Dates should be in low season!

1 Backers

RIDE WITH US! Spent a whole day riding with us in Bansko :)

0 Backers

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Mar 30, 2022
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 30, 2022
€60.00
 • Darina Sarafova
 • Donated on Mar 18, 2022
 • Good luck, guys!

€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

82 donors
 • Anonymous
 • Donated on Mar 30, 2022
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 30, 2022
€60.00
 • Darina Sarafova
 • Donated on Mar 18, 2022
 • Good luck, guys!

€20.00
 • Iva Alexandrova
 • Donated on Mar 13, 2022
 • Best of Luck!!!

€30.00
€120.00
 • Emiliya Kandeva
 • Donated on Mar 11, 2022
 • Go guys!

€20.00
 • Desislava Hristova
 • Donated on Mar 11, 2022
 • Good luck :)

€30.00
 • Yana Zlatarova
 • Donated on Mar 03, 2022
€50.00
 • Elena Dimitrova
 • Donated on Feb 26, 2022
 • Cheers

€15.00
 • Iva Naydenova
 • Donated on Feb 25, 2022
Amount Hidden
Show more donors

Followers

23 followers
Vasil Vasilev
Boris Raykov
Veselina Yakimova
Boris Karaivanov
Pavel Panayotov
Victoria Goncheva
Anna Galabova
Elitsa Kortenska
Monika Kusheva
Rossitsa Petkova
Show more Followers

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'Support FREERIDE TEAM BULGARIA'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'Support FREERIDE TEAM BULGARIA'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
€3,429.00
raised of €9,000.00 goal
38% Funded
82 Donors
Raised offline: €4,100.00
Total: €7,529.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities