Support Egija’s studies at Sci-arc

 • €540.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

ATBALSTI UN ZIEDO EGIJAS STUDIJĀM SCI-ARC

Aicinu Jūs atbalstīt manu sapni par mācībām Sci-arc! Katrs mazumiņš ir no svara.

Atbalstīt iespējams arī ziedojot:

EGIJA SMEILE

LV25HABA0551043867526

Mērķis: Ziedojums

Mērķis

 • Viena gada mācību maksa ir 50 tūkstoši, kuru šobrīd ir izdevies nosegt.
 • Plānoju pieteikties vēl citām stipendijām, bet tas šobrīd nav iespējams, jo citas stipendiju opcijas iespējamas tikai dzīvojot ASV. Ir iespēja ar izciliem rezultātiem dabūt pilnībā apmaksātas studijas nākamajiem gadiem. Kā arī izmantošu iespēju pieteikties darbam skolas laikā, lai segtu sadzīves izdevumus.

Par mani

Savas izglītības gaitas uzsāku “Gaismas tiltā 97” un Ķekavas mākslas skolā. Pēc pamatskolas beigšanas bija skaidrs, ka māksla un dizains ir mans aicinājums, tāpēc iestājos Jaņa Rozentāla mākslas skolā. Manas intereses transformējās uz vēlmi radīt savu telpu un vidi un sapni radīt, ko lielāku - ēkas, mūsu kopīgo vidi.

Līdz šim esmu izmantojusi visas dotās iespējas Latvijas arhitektūras sfērā, piedaloties vairākās praksēs un brīvprātīgajos darbos, no kuriem daži ir apskatāmi šeit pievienotajos attēlos gan no mana portfolio, gad darba gaitas.

Mana ceļa tālāka attīstība ir iespējama, nonākot modernisma arhitektūras centrā – Los Andželosā, Sci-arc, mācoties no labākajiem un kādu dienu pilnveidojot Latvijas vidi un arhitektūru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG

SUPPORT A DREAM - DONATE TO EGIJAS UNIVERSITY STUDIES AT SCI-ARC

I invite you to support my dream of learning Sci-arc! Every little support counts!

You can also support by donating:

EGIJA SMEILE

LV25HABA0551043867526

Purpose: Donation

The aim

 • The tuition fee for one year is 50 thousand, which is now covered.
 • I plan to apply for other scholarships but this is currently not possible because other scholarship options are only available while living in the United States. It is possible to get full shcolarship for the coming years with excellent results. I will also take the opportunity to apply for a job during school hours to cover living expenses.

About me

I started my education at “Gaismas Tilts 97” and Kekava Art School. After graduating from primary school, it was clear that art and design was my calling, so I entered Janis Rozentals Art School. My interests transformed into a desire to create my own space and environment and a dream to create something bigger - buildings, our common environment.

So far, I have used all the given opportunities in the field of Latvian architecture, participating in several internships and voluntary works, some of which can be seen in the pictures attached here, both from my portfolio, and the course of my work.

Further development of my path is possible by entering the center of modernist architecture - Los Angeles, Sci-arc, learning from the best and one day improving the Latvian environment and architecture.

Organizer

Donors

 • Vita T
 • Donated on Sep 24, 2022
€100.00
 • Beate Olekte
 • Donated on Sep 22, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 17, 2022
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

15 donors
 • Vita T
 • Donated on Sep 24, 2022
€100.00
 • Beate Olekte
 • Donated on Sep 22, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 17, 2022
Amount Hidden
 • Bernadeta Ripa
 • Donated on Sep 16, 2022
€20.00
 • Toms Bergmanis
 • Donated on Sep 13, 2022
€20.00
 • Linda Zepa
 • Donated on Sep 12, 2022
€20.00
 • Ieva Balode
 • Donated on Jul 24, 2022
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 20, 2022
 • buchas :*

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 13, 2022
 • <3

€60.00
 • Eddie Wu San
 • Donated on Jul 02, 2022
 • 🤞🏼🤞🏼

€100.00
Show more donors

Followers

2 followers
Diāna Blekte
Mikus Pudulis
€540.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook