Huy động $80 để Sub clip “Adam Smith – Những lý tưởng làm thay đổi thế giới”

Update posted by Ngon Nguyen On Feb 13, 2017

30% xong

photo

Xong phần 1. Bạn có thể xem ở đây. https://www.youtube.com/watch?v=lFqDLqNNtjU

Ngon Nguyen

Update posted by Feb 15

photo

Xong clip 1. Mọi người có thể coi và tải ở đây. https://www.youtube.com/watch?v=lFqDLqNNtjU

Ngon Nguyen

Update posted by Feb 13

Add a Comment

photo

Xong phần 1. Bạn có thể xem ở đây. https://www.youtube.com/watch?v=lFqDLqNNtjU

Ngon Nguyen

Posted On Feb 15, 2017

photo

👍🏻

Tram Tran

Backed with $15.00 On Feb 13, 2017

photo

Anonymous

Backed with $20.00 On Feb 13, 2017

photo

Anonymous

Backed On Feb 12, 2017 Amount Hidden

photo

😁

Vinh Nguyen

Backed with $20.00 On Feb 12, 2017

photo

1 chút ít công sức cho kubua ! :D

Peter Tran

Backed with $2.00 On Feb 12, 2017

photo

Anonymous

Backed On Feb 12, 2017 Amount Hidden

photo

Cao Con

Backed On Feb 12, 2017 Amount Hidden

photo

Le Han Ho

Backed with $10.00 On Feb 12, 2017

photo

Lam Phim Facebook

Backed with $1.00 On Feb 12, 2017

SHOW MORE COMMENTS
Add a Comment

photo

Ngon Nguyen

Campaign Owner

flag Singapore, sg

send a message

photo

Tam Nguyen

Following Since Feb 12, 2017

photo

Vinh Nguyen

Following Since Feb 12, 2017

photo

Trieu Nguyen

Following Since Feb 12, 2017

photo

Le Han Ho

Following Since Feb 12, 2017

photo

John Nguyen

Following Since Feb 12, 2017

photo

Mau Long

Following Since Feb 12, 2017

photo

CÔNG SƠN NAM

Following Since Feb 12, 2017

photo

An Nguyen

Following Since Feb 12, 2017

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on