Stjepan’s solar power plant for St. Anthony orphanage

 • €1,898.00
  raised of €1,820.00 goal goal
104% Funded
68 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Pozdrav! Mambo!

Ja sam Stjepan i nakon završetka fakulteta odlučio sam se na odlazak u Tanzaniju, preko udruge "Kolajna ljubavi" kako bih 2 mjeseca volontirao u sirotištu Sv. Antuna u Songei. Moja afrička avantura uskoro završava i prije nego što se vratim u Hrvatsku želim prikupiti sredstva za izgradnju nove solarne elektrane za djecu iz sirotišta.

Uslijed sušnog dijela godine hidroelektrane rade smanjenim kapacitetom te se javljaju učestale i svakodnevne redukcije električne energije. Nakon povratka iz škole, obavljanja svojih kućnih obveza i večere slijedi vrijeme učenja. Upravo u to vrijeme su najčešće redukcije električne energije i zbog toga djeca uče s upaljenim svijećama ili ručnim svjetiljkama. Solarna elektrana u sirotištu već postoji, ali zbog dotrajalosti i oštećenja više nije u funkciji.

Izgradnja nove solarne elektrane košta 13.680,00 HRK, odnosno 1.820,00 eura. Ovime bi se djeci omogućilo normalno učenje kakvo i priliči 21. stoljeću. U slučaju da iznos prikupljenih sredstava premaši traženu svotu, ostatak novca će se preusmjeriti u gradnju dodatne sunčane elektrane u nekom od susjednih tanzanijskih sirotišta. Uslijed sve većeg zagađenja okoliša, potrebno je usmjeriti veću pozornost na izgradnju dugoročnih zelenih projekata. Ovaj projekt ujedno predstavlja priliku kako bi se djecu, ali i lokalnu zajednicu educiralo o potrebi prelaska gospodarstva na obnovljive izvore energije.

Svi zajedno možemo omogućiti da se ovaj projekt realizira i da omogućimo djeci lakšu i svjetliju budućnost. Siguran sam da svi želimo mijenjati svijet na bolje, a malim koracima to uistinu i možemo ostvariti.


"Mijenjajmo svijet na bolje i širimo ljubav pomažući drugima!"

HVALA! ASANTE!


Hello! Mambo!

I'm Stjepan and after college graduation I decided to go to Tanzania, through the "Kolajna ljubavi"association, to volunteer for 2 months at the St. Anthony's orphanage in Songea. My African adventure is soon coming to an end and before I return to Croatia I want to raise funds for the construction of a new solar power plant for children from the St. Anthony's orphanage.

Due to the dry part of the year, hydropower plants operate with reduced capacity and daily reductions in electricity are frequent. After returning from school, doing their orphanage work and having dinner, study time follows. It is at time when power reductions are most common and that is why children learn with lighted candles or flashlights. The solar power plant in the orphanage already exists, but due to dilapidation and damage, it is no longer in function.

The construction of a new solar power plant costs 13,680.00 HRK, or 1,820.00 Euros. This would allow children to learn normally, as befits the 21st century. In case the amount of funds raised exceeds the requested amount, the rest of the money will be redirected to the construction of an additional solar power plant in other of Tanzania’s orphanages. Due to increasing environmental pollution, more attention needs to be focused to building long-term green projects. This project is also an opportunity to educate children and the local community about the need for the economy to switch to renewable energy sources.

Together we can enable this project to be realized and provide children an easier and brighter future. I am sure that we all want to change the world for the better, and with small steps we can really achieve that.

"Let's change the world for the better and spread love by helping others!"

THANK YOU! ASANTE!


Gruß! Mambo!

Ich bin Stjepan und habe mich nach meinem College-Abschluss entschieden, über den Verein "Kolajna ljubavi" nach Tansania zu gehen, um für 2 Monate im Waisenhaus Sv. Antonius in Songea. Mein Afrika-Abenteuer neigt sich bald dem Ende zu und bevor ich nach Kroatien zurückkehre, möchte ich Spenden sammeln, um ein neues Solarkraftwerk für Kinder aus Waisenhäusern zu bauen.

Aufgrund der trockenen Jahreszeit arbeiten Wasserkraftwerke mit reduzierter Leistung und es kommt zu häufigen und täglichen Stromreduzierungen. Nach der Rückkehr von der Schule, den Hausaufgaben und dem Abendessen folgt die Lernzeit. Zu dieser Zeit sind Leistungsreduzierungen am häufigsten und deshalb lernen Kinder mit brennenden Kerzen oder Taschenlampen. Das Solarkraftwerk im Waisenhaus existiert bereits, ist aber aufgrund von Baufälligkeit und Beschädigung nicht mehr in Betrieb.

Der Bau des neuen Solarkraftwerks kostet 13.680,00 HRK bzw. 1.820,00 EUR. Dies würde es Kindern ermöglichen, normal zu lernen, wie es sich für das 21. Jahrhundert gehört. Für den Fall, dass der eingeworbene Betrag den beantragten Betrag übersteigt, wird der Rest für den Bau eines weiteren Solarkraftwerks in einem benachbarten Waisenhaus Tansanias verwendet. Aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung muss dem Bau langfristiger grüner Projekte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dieses Projekt ist auch eine Gelegenheit, Kinder und die lokale Gemeinschaft über die Notwendigkeit aufzuklären, dass die Wirtschaft auf erneuerbare Energiequellen umsteigen muss.

Gemeinsam können wir es ermöglichen, dieses Projekt zu verwirklichen und Kindern eine leichtere und bessere Zukunft zu ermöglichen. Ich bin mir sicher, dass wir alle die Welt zum Besseren verändern wollen und mit kleinen Schritten können wir das wirklich erreichen.

"Lasst uns die Welt zum Besseren verändern und Liebe verbreiten, indem wir anderen helfen!"

DANKE SCHÖN! ASANTE!

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
Feb 01

Postavljeni solarni paneli

Update posted by Stjepan Danic at 10:41 am

Lijep pozdrav svima, iznimno mi je drago da vas mogu obavijestiti kako su solarni paneli postavljeni, instalacije i baterije su spojene i solarna elektrana je spremna za rad! Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli ovu kampanju i projekt i zajedno smo uspjeli !!!Na jednoj od fotografija

See update
0
Jan 25

Računi kupljenih stvari i početak radova

Update posted by Stjepan Danic at 08:25 am

Zbog određenih problema u inozemnom transferu prikupljenih donacija došlo je do malog kašnjenja početka radova. Trenutno su nabavljeni svi potrebni materijali, solarni paneli i baterije te se uskoro kreće s radovima na solarnoj elektrani. Zbog povrata transakcije i troškova provođenja inozemne transakcije, banka u Tanzaniji je naplatila proviziju od oko

See update
0

Donors & Comments

68 donors
 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
 • Tvrtko Salamunovic
 • Donated on Nov 30, 2021
€10.00
 • Jelena Vujevic
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 30, 2021
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 29, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 29, 2021
Amount Hidden
€30.00
Show more donors

Followers

23 followers
Elizabeta Vesligaj
Natalija Siladjev
Kristina Veselicic
Zvonko Vukovic
Ivan Zovko
Dijana Valenčak
Elvis Knez
MARTINA VIDOVIĆ
Davor Marjanovic
Antonija Pavlović
Show more Followers
€1,898.00
raised of €1,820.00 goal
104% Funded
68 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities