The Mountain Trail of Slovenia – Slovenska planinska transverzala

No updates available

Donate €5.00 Or More

GPS track of the entire 'Transverzala' (when we are done with it, so you will have more fun walking it yourself) - GPS sled celotne Transverzale (ko jo opravimo; tako jo bo za vas še bolj zabavno prehoditi)

2 Backers

Donate €10.00 Or More

Early access to our posts from the trail via your e-mail - zgodnejši dostop do naših objav s poti prek e-pošte

1 Backers

Donate €20.00 Or More

A short-sleeve T-shirt with 'Transverzala' project logo - majica (kratki rokavi) z logom projekta Transverzala

3 Backers

Donate €25.00 Or More

A long-sleeve T-shirt with 'Transverzala' project logo - majica (dolgi rokavi) z logom projekta Transverzala

1 Backers

Donate €30.00 Or More

A copy of a novel (English) about the project PLUS GPS track PLUS early access - izvod romana (v slovenščini) o projektu PLUS GPS sled PLUS zgodnejši dostop

4 Backers

Donate €40.00 Or More

Exclusive content recepient - prejemnik ekskluzivnih objav

2 Backers

Donate €100.00 Or More

listing your name among project supporters on the upcomming internet site PLUS GPS track PLUS early access - navedba vašega imena med podporniki projekta na internetni strani (v delu) PLUS GPS sled PLUS zgodnejši dostop

0 Backers

Donate €200.00 Or More

listing your name on the internet site AND in the book PLUS GPS track PLUS early access PLUS T-shirt (short or long sleeves) - navedba na internetni strani IN v knjigi PLUS GPS sled PLUS zgodnejši dostop PLUS majica (s kratkimi ali z dolgimi rokavi)

0 Backers

Donate €500.00 Or More

listing your name among GRAND supporters on the internet and in the book PLUS GPS track PLUS early access PLUS T-shirt PLUS novel PLUS exclusive content - navedba vašega imena med VELIKIMI podporniki na internetu in v knjigi PLUS GPS sled PLUS zgodnejši dostop PLUS majica PLUS knjiga PLUS ekskluzivne vsebine

0 Backers

photo

Marija Kapun

Backed with €20.00 On Jul 17, 2019

photo

Jakob J Kenda

recepient of national award for best travelogue / prejemnik vseslovenske nagrade za najboljši potopisni roman

flag Ljubljana, si

send a message

author, translator, manadger

photo

Marija Kapun

Following Since Jul 17, 2019

photo

Matjaž Mirt

Following Since Jun 23, 2019

photo

Matej Zupančič

Following Since Jun 23, 2019

photo

Anze Virant

Following Since Jun 21, 2019

photo

Peter Zorc

Following Since Jun 21, 2019

photo

Jure Omejc

Following Since Jun 20, 2019

photo

Anzej Becan

Following Since Jun 20, 2019

photo

Daria Cater

Following Since Jun 20, 2019

photo

Mateja Seliškar Kenda

Following Since Jun 20, 2019

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on