Shooting star coming to life – book publishing

 • €105.00
  raised of €4,000.00 goal goal
2% Funded
6 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

“Davno, davno, prije nešto više od 2000 godina, zasjala je na nebu nova mala zvijezda.”

“zvijezde su bile nešto drugačije nego što ih mi danas znamo. Zvijezde bi u trenutku svog rođenja zasjale, ali nakon tog prvog trenutka najjačeg sjaja, njihov sjaj bi se polako smanjivao sve dok ne bi potpuno ugasle. Kada bi se to dogodilo, zvjezdice su bile spremne za školu u kojoj bi ih naučile sve važne stvari koje trebaju znati: kako se pravilno okrenuti prema mjesecu da bi u najvećoj mogućoj mjeri odražavale njegov sjaj i povrh svega naučiti kako biti potpuno mirne i nepomične i tako ukrašavati noćno nebo. To je bio njihov posao i zvijezde su ga shvaćale vrlo ozbiljno. “

A onda se nešto moralo promijeniti. …..

Tako započinje priča o Zvijezdi koja je promijenila tijek povijesti kako ljudske, tako i zvjezdane, o Zvijezdi Repatici. Jer do tada….

Napisana je davno, prije 11 godina i strpljivo čeka dan svog objavljivanja ljudskom društvu, svim ljudskim zvjezdicama i zvjezdanima koji da bi ostvarili zahtjeve društva i zaslužili odobravanje i postajanje časnim članovima društva moraju ugasnuti sebe i svoj sjaj s kojim su se rodili. Upravo za njih sja svaku noć na nebu i u ovoj knjižici u nastajanju da im bude vodič u teškim trenucima očuvanja njihovog sjaja, da im bude podrška.

No i knjižica treba podršku kako bi izašla, trebamo skupiti 30,000.00 kuna da bismo ju mogli dostaviti svakoj zvjezdici i zvjezdanu na zemlji. Ukoliko želite podržati ovu kampanju simboličnom uplatom, za nju će vam se Repatica zahvaliti. Svaka donacija je dobrodošla, no ukoliko uplatite 15eura ili više, možete osigurati svoj primjerak i dočekati zvjezdicu malo prije Božića na svom kućnom pragu. Naravno, možete ih rezervirati koliko želite.

Ovdje ćemo vas obavještavati kako napreduje njezin dolazak u papirnatom obliku. Upoznat ćemo vas s njezinom autoricom, ilustratoricom i svima koji sudjeluju u procesu njezina rođenja, samo treba povremeno pogledati u update rubriku. Čvrsto vjerujemo da će 1.12. ugledati svoje prekrasne krakove u papirnatom, ukoričenom obliku i sve nas razveseliti kao dar za Božić.

"A long, long time ago, a little over 2,000 years ago, a new little star shone in the sky."

“The stars were a little different than we know them today. The stars would shine at the moment of their birth, but after that first moment of the strongest brightness, their brightness would slowly diminish until it was completely extinguished. When that happened, the stars were ready for a school where they would be taught all the important things they needed to know: how to properly turn to the moon to reflect its brilliance as much as possible and above all learn how to be completely calm and still and so decorate the night sky. It was their job and the stars took it very seriously. “

And then something had to change. … ..

Thus begins the story of the Star that changed the course of history, both human and stellar, of the Shooting Star. Because until then….

It was written a long time ago, 11 years ago and patiently awaits the day of its publication to human society, all human stars who in order to meet the demands of society and get the approval to become prominent members of society must deny themselves and their splendor with which they were born. It is for them that it shines every night in the sky and in this emerging booklet to be their guide in the difficult moments of preserving their splendor, to be their support.

But the booklet also needs support to come out, we need to raise 4.000,00 euros so that we can deliver it to every star on earth. If you want to support this campaign with a symbolic payment, Repatica will thank you for it. Any donation is welcome.

Here we will keep you informed of how its arrival in paper form is progressing. We will introduce you to her author, illustrator and everyone involved in the process of her birth, you just need to look occasionally in the update section. We firmly believe that 1.12. see its beautiful arms in paper, bound form and cheer us all up as a Christmas present.



Rewards

Thank you card

Hard copy of the book

Hard copy of the book with shipping

Fundraising Team

 • Mihaela Zugec
 •  
 • Campaign Owner
 • Nera Zalokar
 •  
 • Friend

Donors

€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 12, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 04, 2021
€15.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

6 donors
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 12, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 04, 2021
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 26, 2021
Amount Hidden
 • Branka Valcic
 • Donated on Oct 26, 2021
 • Woo hoo!!! This is so exciting! I am looking forward to following in the adventure 😘😘

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 26, 2021
Amount Hidden

Followers

3 followers
Vedrana Perica
Karmen Preskar
Branka Valcic
€105.00
raised of €4,000.00 goal
2% Funded
6 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook