Send the Bulgarian National Debate Team to the Worlds Championship

 • €247.00
  Donated So Far

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

DISCLAIMER! For the English version of the text, please scroll down to the end of the Buglarian text. Thank you!

If you wish to donate, please do so by card, as we are currently having difficulties with transfers made through Paypal.

Ако желаете да направите дарение, моля, използвайте опцията за плащане с карта, тъй като към момента изпитваме трудности с плащанията през "Paypal".

Кои сме ние?

Асоциация Дебати България (АДБ) е НПО, чиято цел е да развива и промотира дебатите сред младите хора в България. От основаването си през 2011 АБД организира годишни национални и международни състезания, обучения и събития свързани с дебати и други публични инициативи.

АДБ помага на българското дебатрьорско общество не само заради събитията, които организира, но и заради постоянната подкрепа, която оказва на повече от 30 дебатьорски клуба из страната. Организацията цели окуражаването на приемственост, критично мислене, гласност и активност у младите хора в България. Проектите и събитията, които организираме, предоставят възможност на участниците да обменят идеи и да обсъждат различни актуални проблеми. Това също им позволява да развиват ценни умения, които ще допринесат за успешното им развитие в бъдеще.

Какво е Националният Отбор по Дебати?

Националният отбор е проект на Асоциация Дебати България в партньорство с Фондация “BEST”. Отборът се състои от предварително подбрани, мотивирани ученици с изключителни дебатьорски заложби, които да представят успешно България на международната сцена.

През последните години отборът поддържа възходяща тенденция по отношение на успеха и доказва своя потенциал благодарение на отдадеността на своите опитни треньори. Някои от успехите на българския национален отбор включват: класиране на осминафинали на европейското състезание по дебати Heart of Europe през 2017 г., четвъртфинал през 2018 г. и полуфинал през 2019 г. на същото състезание. През 2020 г., Националният ни отбор достигна полуфиналите на ARGO Open 2020 и достойно представи България на най-престижното състезание по дебати- Световното Първенство по ученически дебати (World Schools Debating Championship).

За да продължи да представя с гордост България на международно ниво, националният ни отбор се нуждае от Вашата подкрепа, за да покрие разходите за участие и подготовка за едно от най- престижните състезания по дебати, а именно Световното първенство по ученически дебати.

Защо се нуждаем от вашата помощ?

Световното първенство по ученически дебати е едно от най- престижните състезания по дебати и включва над 60 национални отбора. Поради настоящите обстоятелства, състезанието през 2021 г. ще се проведе онлайн. Също така все още няма информация относно регистрационните такси за състезанието. Независимо от това, националният отбор ще трябва да мине през процес на подготовка. За тази цел, ще трябва да бъдат организирани многобройни тренировъчни лагери, обучения и също така да бъде осигурена настаняване и храна за участниците.

Вярваме, че нашите талантливи дебатьори заслужават възможността да покажат уменията, които са придобили с упорита работа и отдаденост, като представляват България на международната сцена.

Всякакво дарение би било от голямо значение. Вашата помощ ще даде възможност на талантливите и мотивирани млади дебатьори да се подготвят и да участват в най-престижното състезание по дебати. Това ще им позволи да получат безценни знания и да обменят опит с дебатьори от цял свят.

Единственият начин да постигнем целите си е, ако разполагаме с необходимите средства за покриване на разходите за подготовка и участие. Всяко Ваше дарение допринася за реализирането на нашите цели. Благодарим Ви предварително!

Ако желаете да направите дарение, моля, използвайте опцията за плащане с карта, тъй като към момента изпитваме трудности с плащанията през "Paypal".

English version

Who are we?

The Bulgarian Debate Association (BDA) is a non-governmental organization whose goal is to develop and promote debating among young people in Bulgaria. Founded in 2011, BDA organizes annual national and international competitions, workshops and events related to debates and public initiatives.

BDA is so valuable to the Bulgarian debate community not only because of the events we organize, but also because of the constant support which we provide to more than 30 debate clubs around Bulgaria. The Association creates an inclusive society, and prioritises stimulating young people to be vocal and proactive. The projects and events that we organise, provide them with the opportunity to exchange ideas and discuss various current issues. It enables them to acquire skills which will contribute to their future development.

Our main goals are to continue to inspire young people to be active and vocal, and to create a tolerant and open society.

What is the Bulgarian National Debate Team?

The National Team is an initiative of the Bulgarian Debate Association in partnership with the BEST Foundation. It consists of pre-selected motivated high school students with exceptional debating skills who desire to further improve their capabilities in order to represent Bulgaria on the international stage in the best way possible.

In the past years, the team has maintained a progressive trend in terms of success and has proven its potential thanks to the dedication of its experienced coaches. Examples of our team’s accomplishments in international competitions are - reaching the Last 16 of the Heart of Europe 2017 competition, the Quarterfinals of Heart Europe 2018 the Semifinals of the same competition in 2019, reaching the semifinals of ARGO Open 2020 and a very successful participation in the 2020 World Schools Debating Championship.

In order to continue to proudly represent Bulgaria, our National Team needs support to cover the expenses for some of the most prestigious debating competitions in the world such as the World Schools Debating Championship (hereafter referred to as WSDC).

Why do we need your support?

The WSDC is one of the most prestigious debating competitions and includes more than 60 national teams. Due to the current circumstances, the 2021 WSDC will be held online. Also, there is still no information regarding the registration fees for the competition.

Regardless of this uncertainty, we will still have to prepare the National team for the WSDC. In order to do that, we will have to organize numerous training camps, workshops and also provide accommodation and food so that all of the team members will be able to be together prior to the WSDC when necessary and for the competition itself.

We believe that our talented debaters deserve the opportunity to showcase the skills they have acquired through hard work and dedication by representing their home country, Bulgaria, on the international stage.

Any donations will be highly appreciated, as they will enable the talented and driven debaters to prepare for, and participate in the most prestigious debating competition. This will give them the chance to obtain invaluable knowledge and experience by meeting fellow debaters from all around the world.

The only way to achieve our goals is if we have the necessary funds to cover the costs of training and the competition. Each of your donations contributes to the realization of our cause. Thank you in advance!

If you wish to donate, please do so by card, as we are currently having difficulties with transfers made through Paypal.

Organizer

 • Bulgarian Debate Association
 •  
 • Campaign Owner
 •  
 • Sofia, BG

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jan 02, 2021
Amount Hidden
 • Kristiya Navushtanova
 • Donated on Dec 29, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Dec 29, 2020
€5.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

18 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jan 02, 2021
Amount Hidden
 • Kristiya Navushtanova
 • Donated on Dec 29, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Dec 29, 2020
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 22, 2020
€2.00
 • Dilyan Kostov
 • Donated on Dec 22, 2020
 • Разбийте ги!

Amount Hidden
 • Bliss Jizi
 • Donated on Dec 22, 2020
€20.00
 • Dilyana Ilieva
 • Donated on Dec 21, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Dec 21, 2020
Amount Hidden
€20.00
 • Eliya Panchova
 • Donated on Dec 21, 2020
Amount Hidden
Show more donors

Followers

3 followers
Tatyana Mitkova
Rumyana Peneva
Елия Панчова
€247.00
Donated So Far

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook