SAPFOFEST 2022! Paremkite jubiliejinį festivalį | Support the jubilee festival

 • €3,197.00
  raised of €3,000.00 goal goal
106% Funded
58 Donors
Show more
Show less

SapfoFest jau 10! Nuo piktų lesbiečių iki queer feminist festivalio, prikalbėjome virš šimto kalbų, susidraugavome su daugiau nei šimtu mergų, nulenkėm šimtus rankų, o bučiavomės turbūt tūkstantį kartų. Keliavome pro Jonavą, Molėtus ir Anykščius, įsigijome saulės nepraleidžiančias palapines ir dar patogesnes pikniko kėdes. Prisimename tą kartą, kai atvažiavo policija ir tą, kai išgėrėme visą šulinį vandens, maudėmės su karvėmis. Apimtos prisiminimų, norime jų dar daugiau! Ką pameni tu? Ką išsivešime šiais metais? O gal tai proga pagaliau atvykt į festivalį, nes vis nedrįsai? Kaip visada, lauksime jūsų liepos gale, tik šį kartą su palapine ir kuprine atsivežk ir po prisiminimą. SapfoFest jau gali papasakoti savo istoriją, o geriausia proga tam - jubiliejus!

SapfoFest yra atviras, nepriklausomas, bendruomenės kuriamas ir išlaikomas festivalis, nuo 2014 metų suteikiantis trūkstamą įtraukią aplinką burtis ir kurtis queer-feminist bendruomenei Lietuvoje ir Rytų Europoje. Švietimas, kritinė refleksija, diskusijos, menai ir kultūra, matomumas ir solidarumas – SapfoFest telkia queer-feminist bendruomenę emancipacijai ir pokyčiams visuomenėje.

SapfoFest yra NEMOKAMAS – nėra jokių bilietų ar privalomų mokesčių.

SapfoFest yra PRIEINAMAS – kiek galime, stengiamės kurti įtraukią aplinką visoms ir visiems.

SapfoFest yra NEPRIKLAUSOMAS – pilnai išlaikomas bendruomenės, be jokios institucinės paramos. Festivalis paremtas do-it-together principu – visos jį kuriame neatlygintinai ir iš idėjos.

~~~

Tam, kad festivalis įvyktų sklandžiai ir šiemet, mums dar trūksta finansinių išteklių prisidėti prie infrastruktūros gerinimo, aparatūros nuomos, mūsų pranešėjų/ atlikėjų/ workšopų vedėjų vaišėms ir kelionių išlaidoms.

Taip pat, 1/3 visų surinktų lėšų skirsime "Kreivių žurnalo" specialaus numerio skirto SapfoFest ir jo jubiliejui leidybai ir redakcijai.


https://sapfofest.lt/

https://fb.me/e/1XQ1Rd0Vu

--

SAPFOFEST 2022: 10 YEARS OF OUR HISTORY

SapfoFest is already 10! From angry lesbians to a queer feminist festival, we’ve said over a hundred speeches, befriended more than a hundred girls, arm-wrestled hundreds of hands, and kissed probably a thousand times. We’ve traveled through Jonava, Molėtai and Anykščiai, bought sun-proof tents and even more comfortable picnic chairs. Do you remember the time when police arrived and the time we drank all the water from the well? Or swam with cows. Flooded with memories, we want even more! What do you remember? What are we going to take with us this year? Or maybe it’s an opportunity to finally come to the festival because you still haven’t dared? As always, we will be waiting for you at the end of July, only this time with a tent and a backpack, bring all the memories too. SapfoFest can already tell its story, and the best occasion is the 10th anniversary!

SapfoFest is an independent, non-commercial, community-initiated festival providing a much needed collaborative and grounding environment for building tents and queer-feminist community in Lithuania and beyond since 2014. Featuring critical reflection, debate and community self-care, SapfoFest seeks to mobilise and make visible queer-feminist lives in the pursuit of solidarity, emancipation and social change!

SapfoFest is FREE - there are no tickets or charges.

SapfoFest is ACCESSIBLE - we are tryings much as we can to create inclusive space for everybody.

SapfoFest is INDEPENDENT - fully sustained by the community without any help from institutions. Festival is based on do-it-together principles, so we all create it free of charge sustained only by free will.

~~~

For the festival to happen smoothly this year too we’re still seeking to fundraise to contribute to the build up of the infrastructure of the location of the festival, equipment rentals, also to have the budget for travel expenses and hosting our speakers/ workshop facilitators, performers.

Also, 1/3 of all contrubutions collected will fund the special edition issue of "Kreivės magazine" dedicated to SapfoFest and its anniversary.


https://sapfofest.lt/

https://fb.me/e/1XQ1Rd0Vu

Organizer

 • Virginija Juškevičiūtė

Donors

 • Ivan Trunov
 • Donated on Aug 01, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 01, 2022
 • 💜💜💜

€30.00
 • Lalou CadiouThirion
 • Donated on Jul 31, 2022
€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

58 donors
 • Ivan Trunov
 • Donated on Aug 01, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 01, 2022
 • 💜💜💜

€30.00
 • Lalou CadiouThirion
 • Donated on Jul 31, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 30, 2022
€20.00
 • Anastasija Kalužina
 • Donated on Jul 30, 2022
€50.00
 • Odeta Morkuniene
 • Donated on Jul 29, 2022
 • 🤍

€27.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 29, 2022
€30.00
 • Luka Jefremovaite
 • Donated on Jul 28, 2022
 • Mua

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 28, 2022
 • I hope everyone has a great time

€320.00
 • Rita Stanelyte
 • Donated on Jul 28, 2022
€40.00
Show more donors

Followers

5 followers
Salvatore Riniolo III
Agne Jokse
Asta Sutkute
Goda Lau
Rasa Navickaite
€3,197.00
raised of €3,000.00 goal
106% Funded
58 Donors