Cupid’s Spoon

Fundraising campaign by VEDRAN HABEL
 • €5,255.00
  raised of €130,000.00 goal goal
4% Funded
25 Donors
Raised offline: €46,953.00
Total: €52,208.00
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less


Donirati se može direktno na platformu, na račun udruge ili u donacijsku kutiju koju dostavljamo u vašu tvrtku:


Ako svatko od nas donira koliko je u mogućnosti, pomažemo u prikupljanju 130,000.00 € da se organizira prvo europsko gastro natjecanje za osobe s invaliditetom Cupid's Spoon (Amorova žlica) u 27 europskih glavnih gradova!

„Cilj kampanje je dokazati da se trebamo boriti protiv predrasuda i da trebamo izgraditi društvo prožeto jednakošću i inkluzivnošću“

ZAŠTO AMOROVA ŽLICA?

Kampanja koju je pokrenula hrvatska udruga UNUO s partnerima želi projekt Amorova žlica s nacionalne razine prenijeti na internacionalnu. Kako bi se prvo europsko gastro natjecanje osoba s invaliditetom Cupid's Spoon moglo održati s planiranim početkom u veljači 2023. godine, organizatorima je potreban iznos od 130,000.00 € za:

Vaše donacije želimo nagraditi!


Gastro natjecanje Amorova žlica izazvalo je veliko zanimanje hrvatske javnosti. Prvi brončani sponzor je Hrvatski Caritas uplatom donacije od 4,000.00 €. To je odličan početak!

Stigle su i offline uplate, trenutno ih je 13,433.00 €.

CUPID'S SPOON 2023. GODINA

Raspored natjecanja u 27 glavnih gradova Europe:

Važnost i značenje projekta Cupid's Spoon 2023 među prvima je prepoznalo i podržalo Papinsko vijeće za kulturu te Povjerenstvo biskupskih konferencija Europske unije.

U ostvarenju svog cilja udruga UNUO ima i pomoć tima za crowfunding kampanje, marketing, PR i dizajn.

Također, od samih početaka udrugu UNUO u radu podržavaju brojni hrvatski i svjetski poznati stručnjaci iz svijeta medija, filma, televizije, sporta, glazbe i naravno, kulinarstva.


Predivna priča o Amorovoj žlici započela je 2020. godinu u Hrvatskoj kada je nezaustavljiva sila i vizionar Vedran Habel s desnom rukom Silvijom Habel došao na ideju kako vratiti osmijehe na lica onih najpotrebnijih. Oboje ljubitelji hrane i osnivači udruge UNUO, već se 14 godina bave edukacijom osoba s invaliditetom i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Cilj udruge UNUO je uz metodologiju poučavanja prenijeti znanja najpotrebnijima kako postati samostalniji, konkurentniji i na kraju prihvaćeni u društvu. S tom idejom nastalo je natjecanje Amorova žlica koje je u prvoj godini na temelju vidljivosti zaposlilo više od 10 osoba s invaliditetom. Udruga je do danas organizirala preko 1000 radionica u koje je uključila više od 200 osoba s invaliditetom. Individualnim treninzima od 6 do 9 mjeseci preko 90% sudionika danas je zaposleno.


Kako bi Cupid's Spoon natjecanje dobilo svu potrebnu pomoć i medijsku prisutnost, udruga UNUO organizirala je gala večeru, ujedno i finale druge hrvatske Amorove žlice te dobila podršku brojnih hrvatskih gastro znalaca i ugostitelja.


Uz kuhare i barmene, na gala večeri Amorova žlica 2022. bio je stručni žiri. Njega su činili Neven Pelicarić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku, Renata Gubić, izvršna direktorica Zaklade Hrvatska za djecu, Ana Gazić, direktorica human resource Falkensteiner hotela, novinar i kolumnist Domagoj Jakopović Ribafish i pobjednik prvog hrvatskog natjecanja Amorova žlica Daniel Zahtila.

ZA KRAJ:

Podržite prvo europsko gastro natjecanje za osobe s invaliditetom Cupid's Spoon. Promijenimo život zajedno onima koji to nisu u mogućnosti. Uspijemo li time promijeniti barem jedan život, vrijedilo je svakog vašeg centa i kapi našeg znoja!


Donations can be made directly to the platform, to the account of the Association or to the donation box that we deliver to your company.

If each of us donates as much as we can, we help raise €130,000.00 to organize the first European gastronomy competition for people with disabilities, Cupid's Spoon, in 27 European capitals!

"The goal of the campaign is to prove that we need to fight against prejudice and that we need to build a society imbued with equality and inclusiveness"

WHY CUPID'S SPOON?

The campaign launched by the Croatian association UNUO with its partners wants to transfer the Cupid's spoon project from the national level to the international level. In order for the first European gastronomy competition for people with disabilities, Cupid's Spoon, to take place with the planned start in February 2023, the organizers need an amount of €130,000.00 for:

We want to reward your donations!


Cupid's Spoon gastro competition aroused great interest of the Croatian public. The first bronze sponsor is Croatian Caritas with a donation of €4,000.00. That's a great start!

Offline payments have also arrived, currently they are €13,433.00.

CUPID'S SPOON 2023

Competition schedule in 27 capital cities of Europe:

The importance and meaning of the Cupid's Spoon 2023 project was among the first to be recognized and supported by the Pontifical Council for Culture and the Commission of the Bishops' Conferences of the European Union.

In achieving its goal, the UNUO association has the help of a team for crowdfunding campaigns, marketing, PR and design.

Also, from the very beginning, the UNUO association has been supported in its work by numerous Croatian and world-renowned experts from the world of media, film, television, sports, music and, of course, culinary arts.


The wonderful story of Cupid's spoon began in 2020 in Croatia when the unstoppable force and visionary Vedran Habel and his right hand Silvija Habel came up with the idea of how to bring smiles back to the faces of those most in need. Both food lovers and founders of the UNUO association, have been engaged in the education of people with disabilities and children without adequate parental care for 14 years. The goal of the UNUO association is, along with the teaching methodology, to transfer knowledge to those most in need of how to become more independent, more competitive and ultimately accepted in society. With this idea, the Cupid's Spoon competition was born, which in its first year employed more than 10 people with disabilities based on visibility. To date, the association has organized over 1,000 workshops in which it has included more than 200 people with disabilities. With individual trainings of 6 to 9 months, over 90% of participants are employed today.

In order for the Cupid's Spoon competition to receive all the necessary help and media presence, the UNUO association organized a gala dinner, as well as the final of the second Croatian Cupid's Spoon, and received the support of numerous Croatian gastro experts and restaurateurs.Along with the chefs and bartenders, there was an expert jury at the Cupid's Spoon 2022 gala dinner. It consisted of Neven Pelicarić, adviser to the President of the Republic for foreign and European policy, Renata Gubić, executive director of the Croatian Children's Foundation, Ana Gazić, human resource director of the Falkensteiner Hotel, journalist and columnist Domagoj Jakopović Ribafish and winner of the first Croatian Cupid's Spoon competition Daniel Zahtila.


TO CONCLUDE

Support Cupid's Spoon, the first European food competition for people with disabilities. Let's change life together for those who are unable to do so. If we manage to change at least one life, it was worth every cent of yours and every drop of our sweat!


Rewards

Personalized "Thank you" note

A sincere thank you from our team!

reward_image
Fourteen menus book & Personalized thank you note

We will send you the book via post & the personalized thank you note The total amount of reward is 50.000 Croatian Kunas

reward_image
Cupid's Dinner

Dinner for one person at the semi-final competition.

Cupid's Dinner for two

Dinner for two at the semi-final competition.

reward_image
Cupid's Dinner for four

Dinner for four persons at the semi-final competition.

reward_image
Brand or company name on the truck

Brand or company name on the truck twenty centimeters in size, dinner for one person at the semi-final event, your name in our press releases, your logo on UNUO website, social media mentions during the EU contest, your logo on our physical promo materials.

Bronze Sponsor

Company advertisement on the truck 30X20cm and dinner for one person at the final competition, your name in our press releases, your logo on UNUO website, social media mentions during the EU contest, your logo on our physical promo materials.

Silver Sponsor

Company advertisement on the truck 50x25cm, dinner for two at the final competition, your name in our press releases, your logo on UNUO website, social media mentions during the EU contest, your logo on our physical promo materials.

Golden Sponsor

Company advertisement on the truck 100X50 cm in size and dinner for four at the final competition, your name in our press releases, your logo on UNUO website, social media mentions during the EU contest, your logo on our physical promo materials.

General Sponsor

Company advertisement on fifty percent size of the vehicle, dinner for thirty people at the final competition and opening speech at the final competition, your name in our press releases, your logo on UNUO website, social media mentions during the EU contest, your logo on our physical promo materials.

Fundraising Team

I am the president of the Association UNUO, which for 14 years has been engaged in the education of persons with disabilities through catering.

I am the president of the Association UNUO, which for 14 years has been engaged in the education of persons with disabilities through catering.

 • Karlo Pavlić
 •  
 • support
 • Branimir Radakovic
 •  
 • support
 • Kristina Deranja
 •  
 • support

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Oct 29, 2023
€30.00
 • Mladen Markovic
 • Donated on Dec 31, 2022
 • Sretno!

€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 16, 2022
 • Sretno

€70.00
Oct 24

Cupid's Spoon

Update posted by VEDRAN HABEL at 03:26 pm
rrrr

Stigle su i offline uplate, trenutno ih je 13,433.00 €. Offline payments have also arrived, currently they are €13,433.00.

See update
0

Donors & Comments

25 donors
 • Anonymous
 • Donated on Oct 29, 2023
€30.00
 • Mladen Markovic
 • Donated on Dec 31, 2022
 • Sretno!

€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 16, 2022
 • Sretno

€70.00
 • Lucija Uzelac
 • Donated on Dec 15, 2022
€120.00
 • Zoran Wittine
 • Donated on Nov 21, 2022
 • Best of luck with this great project! ;-)

€100.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 29, 2022
€15.00
 • Ivan Maršanić
 • Donated on Oct 25, 2022
€10.00
 • Katarina Cvitić Moslavac
 • Donated on Oct 24, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 24, 2022
€20.00
 • Luka M
 • Donated on Oct 24, 2022
 • Sretno

€10.00
Show more donors

Followers

5 followers
Zoran Kolar
Ivančica Furlan
Vedran Habel
Iva Abramovic
Karlo Pavlić
€5,255.00
raised of €130,000.00 goal
4% Funded
25 Donors
Raised offline: €46,953.00
Total: €52,208.00

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook