Help me buy projector for Armenian small theatre

 • US$92.00
  Donated So Far

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

HELLO world. I am Arev. I am a student in theatre faculty in Armenia. For my debut in theatre as director I want to stage old Armenian fairy tale . I want to make it in Armenian small city called Artashat, and I need a good projector there, to bring magic of this story to this children. Please help me with my dream and first steps. Besides you will help theatre to have an essential and modern appliances. Preowned not so professional projectors cost 10000$, please help me to raise it. You can see my works via attached link. Thanks everyone in advance for making this world more beautiful for me with your support.

Բարևներ, ես Արևն եմ թատերականից: Արտաշատի թատրոնում իմ երազանքի ներկայացումը՝ Հազարան բլբուլ հեքիաթը բեմադրելու համար, ունեմ բոլորիդ օգնության կարիքը: Թատրոնին անհրաժեշտ է պրոեկտոր, որպեսզի կարողանանք մեր հեքիաթով վարակել մանուկներին և ձեզ: Ցանկացած օգնության համար անսահման շնորհակալ կլինեմ, իսկ թատրոնը կունենա անհրաժեշտ տեխնիկա: Մի զլացեք, սեղմեք Donate և նույնսիկ, $1 նվիրաբերելով, դարձեք իմ երազանքի հովանավորը :) Կանխավ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ:

https://drive.google.com/drive/folders/1-WH_JlNOuj...

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jun 16, 2023
$25.00
 • ARman Atoyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$50.00
 • Rafayel Stepanyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$5.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

5 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jun 16, 2023
$25.00
 • ARman Atoyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$50.00
 • Rafayel Stepanyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$5.00
 • Vardan Avetisyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$11.00
 • Vardan Avetisyan
 • Donated on Jun 16, 2023
$1.00

Followers

2 followers
Maria Darbinyan
Hayrapet Hakobyan
US$92.00
Donated So Far

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on Facebook