Pomoc kvôli svadbe – Help for the wedding

 • €10.00
  Donated So Far

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Ahoj, možno ma niekto poznáte z Instagramu už podľa fotky. Áno možno ma aj sledujete. Niesom najpopulárnejší, ale mám cca okolo 10K followers. Píšem články, knihy a točím videá. Snažím sa každému jednému z Vás pomôcť, keď to potrebuje. Som mladý chalan (dúfam teda ešte), ktorý si odsedel v minulosti trest. Bol som vo väzení, kde som sa v minulosti stal lepším človekom. Teraz o tom píšem rozprávam a vydávam knihy. Celú tú dobu pri mne stála moja jediná láska, ktorú som požiadal aj o ruku. Nerátam rodinu, ktorá pri mne samozrejme stála tiež. Držali ma pri dá sa povedať živote. V živote som nestretol dievča, ako je moja snúbenica. Milujem ju najviac na svete, no žiaľ život mi stále vracia úder za úderom z minulosti. Stále ma škúša a toto obdobie, ktoré sme zažili s Covid19 nám zničilo plány. Kúpili sme si dom a zdieľame spolu jednu domácnosť. Všetky úspory na svadbu sme museli použiť v tejto neľahkej situácií, ktorá prišla. Naša vysnená svadba, ktorá mala byť v Septembri, žiaľ asi nebude... s Vašou pomocou a pomocou ľudí by však byť mohla. Viem, že všetci teraz pozerajú viac menej na seba a svoj život. A pre niekoho je táto žiadosť smiešna, ale verím, že sa nájde zopár ľudí, čo by nám pomohli splniť si sen plný lásky. Vopred chcem poďakovať každému, kto pomôže.

English-

Hi, maybe someone you know me from Instagram already from the photo. Yes, maybe you're watching me. I'm not the most popular, but I have about 10K followers. I write articles, books and make videos. I try to help each of you when it needs it. I am a young boy (I hope still) who has served a sentence in the past. All this time, my only love stood by me, which I also asked for. I don't count the family, which of course stood by me as well. They kept me safe to say life. I've never met a girl like my fiancée in my life. I love her the most in the world, but unfortunately my life still comes back to me after stroke of the past. It still hurts me, and this period we had with Covid19 ruined our plans. We bought a house and we share one household together. We had to use all the savings for the wedding in this difficult situation that came. Unfortunately, our dream wedding, which was supposed to be in September, probably won't be ... with your help and the help of people, but it could be. I know that everyone now looks more or less at themselves and their lives. And for some, this request is ridiculous, but I believe that there will be a few people who will help us fulfill our dream full of love. I want to thank everyone in advance who will help.


Organizer

 • Denniky Vazna
 •  
 • Campaign Owner
 •  
 • SK

Donors

 • lucia Goti
 • Donated on May 25, 2020
 • Nech poslúžia 😊

€10.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

1 donors
 • lucia Goti
 • Donated on May 25, 2020
 • Nech poslúžia 😊

€10.00

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€10.00
Donated So Far

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook