Please HELP US save TOBY, poor small kitten with FIP 😥

Update posted by Marina Tesic On Mar 25, 2021

DAN PROMATRANJA 18/84 (TJEDAN PROMATRANJA 3/12)


(SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Evo malo da se javimo sa Tobijem 19 dana nakon posljednjeg updatea. Toby je nakon 84 i nešto više dana terapije napokon došao u svoj zauvijek dom i to 12.03. Terapiju je završio 07.03. te je 08.03. započeo proces promatranja koji slijedi nakon 84 dana liječenja. Proces promatranja će trajati isto 84 dana te će mu se svaki mjesec vaditi krvna slika kako bi se uvjerili da je sve u redu i da se FIP neće vratiti. Dakle krv će mu se vaditi na mjesec dana promatranja, 2 mjeseca promatranja i na samom kraju, na danu promatranja 84/84.


Sada kad smo sredili ove tehničke stvari, malo o Tobiju. 😊

Nas mali hrabriša se uči normalnom životu, Ide mu onako laganini - ali ide. Prošao je pakao od rođenja i tek sad počinje život prave mačke. U svoj dom je stigao u petak 12.03. Na početku je imao svoju sobu dok se malo ne privikne pa se počeo družiti sa ostale 3 mace u stanu. Još uvijek treba raditi sa njim iako je terapija završila. Prije nekih 2 mjeseca je počeo hodati na zadnje noge nakon dugog perioda nehodanja i to mu još uvijek malo šljaka - treba ojačati te zadnje mišiće. Hoda neloše ali sa skakanjem nije još uvijek na ti. Zato teta koja ga je posvojila svaki dan vježba sa njim, igra se i na taj način pokušava postići da mu ti mišići zadnjih nogu ojačaju. Još uvijek ima problema sa inkontinencijom pa ostavlja lokve i "poklončiće" po stanu ali to je sve normalno nakon FIP-a i same terapije za FIP. Nadamo se da će to sve ići na bolje kako period promatranja bude odmicao.

Imamo puno novih videa i slika za sve one koji nas prate (bacite pogled ispod). ❤️❤️

Slikice ❤️❤️YT Videa ❤️❤️


Sve slike su inače dodane i na glavni dio kampanje - na story. Dodali smo i popis svih donacija koje smo skupili do sada, trenutmo samo napisano na listu papira pa uslikano ali dodati ću to uskoro i u Excel radi veće preglednosti. Skupljeno je 2805 $. Plaćena je terapija 2300$. Plaćen je jedan dio vet. racuna 3000 kn. Još nam preostaje platiti ostatak vet. računa koji je 13.000 kn, malo je veći račun nego što smo mislili da će biti ali kako je tako je. Biti će plaćeno. Popis donacija i vet. račun ispod.

Još jednom VAS MOLIMO da nam pomognete dijeliti priču i na taj način nam pomognete prikupiti barem dio preostalog novca koji moramo platiti za Tobija. Vama je share nekoliko sekunda a nama moguća donacija. 🙏🙏❤️❤️

Hvalaaa Vam do neba od Tobijevih teta: Marine (Gogetfunding), Anite (Facebook) i tete Erne koja ga je spasila i udomila. ❤️❤️

MOLIMO PRATITE NAS I DALJE, imati ćemo još nekoliko updateova do kraja promatranja.

-----------------------------------------------------

DAY OF OBSERVATION 18/84 (WEEK OF OBSERVATION 3/12)


Here’s a little bit of information about Toby 19 days after the last update. After 84 or so days of therapy, Toby finally came to his forever home on March 12th. He finished the therapy on March 7th and 8th of March started the observation process that follows after 84 days of treatment. The observation process will also take 84 days, and a blood test will be taken every month to make sure everything is OK and that the FIP will not return. His blood will be drawn for a month of observation, 2 months of observation and finally, on the day of observation 84/84.

Now that we've sorted out these technical things, a little about Toby. 😊

Our little braver learns a normal life, his progress is slow - but he progresses. He went through hell from birth and just now he begins the life of a real cat. He arrived in his forever home on Friday 12th of March. At the beginning, he had his own room until he got used to the new environment, after which he started hanging out with the other 3 cats in the apartment. He still needs to be worked with, even though the therapy is over. About 2 months ago he started walking on his hind legs after a long period of not walking and it still slags him a bit - those hind muscles need to be strengthened. He walks well but with jumping - there are still issues. That is why the lady who adopted him exercises with him every day, plays and in that way tries to make those muscles of his hind legs strengthen. He still has problems with incontinence, so he leaves puddles and "gifts" around the apartment, but this is all normal after FIP and FIP therapy itself. We hope that all this will get better as the observation period progresses.

We have a lot of new videos and pictures for all those who follow us (take a look below). ❤️❤️

Pictures ❤️❤️YT Videos ❤️❤️All the pictures were added to the main part of the campaign - the story. We have also added a list of all the donations we have collected so far, currently only written on a sheet of paper and then photographed, but I will soon add this to Excel for greater clarity. We raised 2805$. The therapy costs were 2300$. One part of the veterinary bill was paid - 3000 kn. We still have to pay the rest of the veterinary bill, which is 13000 kn in total, it’s a little bigger bill than we thought it would be, but, it is as it is. It will be paid. List of donations and veterinary bill is below.

Once again we BEG YOU to help us share the story and thus help us raise at least some of the remaining money we have to pay for Toby. Share costs you a few seconds of your time and it's a possible donation for us. 🙏🙏❤️❤️

Thank you to heaven from Toby’s ladies: Marina (Gogetfunding), Anita (Facebook) and lady Erna who saved and adopted him. ❤️❤️

PLEASE STAY WITH US, we will have a few more updates by the end of the observation.
Add a Comment

Update posted by Marina Tesic On Mar 06, 2021

DAN 87/84 (TJEDAN 13/12)


(SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Dragi ljudi koji nas pratite, donirate, dijelite, hvalaaaa Vam do neba na svemu! 🙏

❤️

Toby nam je dobro, za sve one koji su se tek sada uključiti u kampanju, da rezimiramo.

Toby je mače (sada mačak) koje je pronađeno na cesti u studenome. Imao je oko 5 mjeseci i svega 1.7 kilograma. Nije mogao hodati, jesti, piti, ići na wc. Žena koja ga je pronašla ga je vodila po veterinarima mjesec dana. Nisu mu pomogli i bila je savjetovana eutanazija. Bio je na rubu smrti. Međutim žena nije odustajala i odvela ga je u 3. veterinara koji mu je prvi od svih tih veterinara izvadio krv i napravio krvnu sliku. Ispostavilo se da ima FIP neuro - smrtonosnu bolest, najstrašniju dijagnozu za mačku. Bolest se liječi još uvijek eksperimentalnim lijekom koji se naručuje iz inozemstva po cijeni od 60$ za bočicu koja traje 3 dana (aplicira se injekcijom). Liječenje traje 84 dana, ponekad i duže što ovisi o rezultatima krvne slike. Slijedi 84 dana promatranja jer se bolest može vratiti nakon čega je liječenje još skuplje.

Toby se liječi od 10.12.2020. godine te smo na njegove lijekove do sada potrošili cca 2000$.

Danas mu je 87/84 dan terapije s time da će terapija trajati još nekoliko dana. Novi nalazi krvi su mu odlični. Sada ima 4 kilograma i poprilično je velik mačak zahvaljujući teti koja nije odustala od njega. ❤️❤️

Zadnje bočice lijeka smo uzeli na dug s time da ćemo morati platiti i jako velik veterinarski račun za nalaze, testove i stacionar. Ovim putem se stoga zahvaljujem NAJNOVIJIM donatorima i Jutarnji.hr koji nam je pomogao objavom članka u svojoj sekciji VauMijau. Novac će poslužiti da se vrati dug za lijek i dug veterinaru. S obzirom da još ne znamo koliki će biti ukupan dug kod veterinara a i zbog updateova, kampanja će ostati aktivna i za vrijeme 84 dana promatranja koja slijede nakon 84 dana liječenja. Kada nam veterinar da ukupan račun za usluge koje su pružene Tobiju napraviti ćemo update na kampanji a račun staviti na update.

Ispod je video Tobija kada je tek pronađen u studenome - ne može hodati na zadnje noge.


Ispod je video koji prikazuje poboljšanje od prije 20 dana, veljača - Toby hoda.


Toby DANAS - na slikama ispod.


Pratite nas i dalje 🙏🙏❤️❤️


-----------------------------------------------------------------


DAY 87/84 (WEEK 13/12)


Dear people who follow us, donate, share, thank you to heaven for everything! 🙏❤️

Toby is good, for all those who are just now getting involved in the campaign, to summarize.

Toby is a kitten (now a cat) which was found on the road in November. He was about 5 months old and had only 1.7 kilos. He could not walk, eat, drink, go to the toilet. The woman who found him took him to the vets for a month. They did not help him and euthanasia was advised. He was on the verge of death. However the woman did not give up and took him to the 3rd vet who was the first of all these vets to draw his blood and take a blood count. It turned out that he has FIP, a deadly disease, the scariest diagnosis for a cat. The disease is beingtreated with an experimental drug which is ordered from abroad at a price of $ 60 per bottle that lasts 3 days (it is administered by injection). The treatment lasts 84 days, sometimes longer depending on the results of the blood count. 84 days of observation follow because the disease may return after which treatment is even more expensive.

Toby has been receiving treatment since 10.12.2020. We have spent about $ 2,000 on his medication so far.

Today is his 87/84 day of therapy, and the therapy will last for a few more days. His new blood tests are great. He now weighs 4 kilos and is a pretty big cat thanks to a women who didn’t give up on him. ❤️❤️

We borrowed the last bottles of the medicine, and we will have to pay a very large veterinary bill for the blood tests, other tests and hospitalization also. I would therefore like to thank the LATEST donors and Jutarnji.hr who helped us with the publication of the article in its VauMijau section. The money will be used to repay the debt for the medicine and the debt to the veterinarian. Given that we do not yet know what the total debt will be with the veterinarian and due to the update, the campaign will remain active during the 84 days of observation that follows after 84 days of treatment. When the veterinarian gives us the total invoice for the services provided to Toby, we will make an update on the campaign and put the invoice on the update.

Below is a video of Toby when he was first found in November - he can't walk on his hind legs.


Below is a video showing the improvement from 20 days ago, February - Toby walks.


Toby TODAY - in the pictures below.

Please stay with us🙏🙏❤️❤️

Add a Comment

Update posted by Marina Tesic On Jan 18, 2021

DAN 40/84 (TJEDAN 6/12)


(SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH)

Dragi ljudi koji nas pratite, donirate, dijelite, hvalaaaa Vam do neba na svemu! 🙏❤️

Toby nam iz dana u dan napreduje sve više i izgleda sve bolje. Danas smo na skoro pola puta njegove i naše borbe sa ovom groznom bolesti zvanom FIP.

Samo zahvaljujući vama Toby još uvijek živi i bori se sa tom opakom bolesti. Papa jako dobro i non stop se deblja, sad je dobio okruglo kilogram od početka borbe što nam daje nadu u daljnji napredak. Još samo da se te zadnje nogice malo pokrenu i Toby bi nam bio skoro pa izliječen. 🙏

Još uvijek trebamo svaki vaš share, da nas nastavite pratiti i držati fige... Za Tobija... Za život... ❤️
Više od mjesec dana je za nama - Toby napreduje iz dana u dan sve vise - ali dug je jos put pred nama. Dosta se uložilo u njegovo liječenje i napredak, jedna bočica lijeka koja traje 2-3 dana dođe 370 kn i to tako 40 dana - možete zamisliti o kojoj se sumi radi.

Pa ipak uz vašu podršku i pomoć do sada smo uspjeli na vrijeme kupiti svaku novu bočicu za Tobijevu terapiju. Svaki naš apel na Facebooku nije prošao nezapaženo. I hvala vam na tome. ❤️

Svaka donacija pa i ona najmanja nama znaci puno. Jer to znači da će Toby živjeti. Hvala za Tobijev zivot. ❤️

Molimo Vas dijelite i dalje 🙏🙏🙏❤️❤️❤️


-----------------------------------------------------------------


DAY 40/84 (WEEK 6/12)


Dear people who follow us, donate, share, thank you to heaven for everything! 🙏❤️

Toby is making progress day by day and he looks better and better. Today, we are almost halfway through his and our struggles with this terrible disease called FIP.

Only thanks to you Toby is still live and fights this vicious disease. He eats very well and is constantly gaining weight, he has now gained a round kilo since the start of the fight which gives us hope for further progress. All that is left is for the hind legs to move a little bit and Toby would be almost cured. 🙏

We still need your every share, to keep following us and cross your fingers... For Toby... For life... ❤️

More than a month is behind us - Toby is progressing day by day more and more - but there is still a long way to go. A lot has been invested in his treatment and progress, one bottle of medicine that lasts 2-3 days costs 370 kunas (60$) and so on for 40 days - you can imagine what the total amount is.

And yet, with your support and help, so far we have managed to buy every new bottle for Toby's therapy on time. Each of our appeals on Facebook did not go unnoticed. And thank you for that. ❤️

Every donation, even the smallest one, means a lot to us. Because that means Toby will live. Thanks for Toby's life. ❤️

Please continue to share 🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Add a Comment

Update posted by Marina Tesic On Jan 06, 2021

DAY 28/84 (WEEK 4/12)


(scroll down for text in english)

Dragi donatori, ljudi koji pratite ovu kampanju i oni koji je dijele, Toby je samo htio reći zdravo i jedno VELIKO HVALA! ❤️

Samo zahvaljujući vama, danas je Toby-jev 28. dan terapije i osjeća se puno bolje! Sada jede jako dobro pa je u nekoliko dana dobio čak 800 grama, udebljao se sa 1,7 na 2,5 kilograma što je ravno čudu 🙏Pokušava hodati, ustaje, napravi nekoliko smotanih koraka i pada. Još uvijek je slab, ali veterinar je vrlo zadovoljan napretkom. I mi smo vrlo zadovoljni budući da je prije nekoliko tjedana bio na rubu smrti.

Toby video1: https://www.youtube.com/watch?v=Q8V5r_BjwZI

Toby video2: https://www.youtube.com/watch?v=iOi4BIirZ3A

Toby video3: https://www.youtube.com/watch?v=UVeA0A-LRnQ

Toby video4: https://www.youtube.com/watch?v=nCpIe1-zXyg


Molimo dijelite što više možete 🙏❤️

-----------------------------------------------------------------

Dear donors, people who are following this campaign and those who are sharing, Toby just wanted to say HI and one BIG THANK YOU! ❤️

Only thanks to you, today is Toby's 28th day of therapy and feeling so much better! He now eats very well so he gained 800 grams in a few days, went from 1.7 to 2.5 kilos, it's almost a miracle 🙏He is trying to walk, gets up, makes a couple of coiled steps and falls. He is still weak but the vet is very pleased with the progress. We are very pleased too, since he was on the verge of death a few weeks ago.

Toby video1: https://www.youtube.com/watch?v=Q8V5r_BjwZI

Toby video2: https://www.youtube.com/watch?v=iOi4BIirZ3A

Toby video3: https://www.youtube.com/watch?v=UVeA0A-LRnQ

Toby video4: https://www.youtube.com/watch?v=nCpIe1-zXyg

Please share as much as possible 🙏❤️Add a Comment

photo

Relja Delić

Backed with $5.00 On Mar 11, 2021

photo

Anonymous

Backed with $100.00 On Mar 10, 2021

photo

Može neki mali update o tome kako je Toby?

Anonymous

Backed with $10.00 On Mar 05, 2021

photo

“There are four million different kinds of animals and plants in the world. That’s four million solutions to the problem of staying alive.” David A.

Matija Čibej

Backed On Mar 05, 2021 Amount Hidden

photo

Anonymous

Backed with $22.00 On Mar 05, 2021

photo

Sretno mali Toby

Mirko Držaić

Backed with $30.00 On Mar 05, 2021

photo

Goran Juranić

Backed with $50.00 On Mar 04, 2021

photo

Anonymous

Backed On Mar 04, 2021 Amount Hidden

photo

Iva Čapelj

Backed with $20.00 On Mar 04, 2021

photo

Anonymous

Backed with $10.00 On Mar 04, 2021

Show more donors
Add a Comment

photo

Marina Tesic

Campaign Owner

flag Split, hr

Send a message

photo

Bernarda Šmit Bakotić

Since Mar 10, 2021

photo

David Novosel

Since Mar 05, 2021

photo

Kristina Hr

Since Mar 04, 2021

photo

Relja Delić

Since Mar 04, 2021

photo

Mario Miloš

Since Mar 04, 2021

photo

Ida Skvorc

Since Mar 04, 2021

photo

Tina Kustura

Since Mar 04, 2021

photo

Željko Hladika

Since Mar 04, 2021

photo

Maša Fištrek

Since Feb 20, 2021

photo

Ela Petrina

Since Jan 15, 2021

Show more Followers

Create support campaign

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on